• Izročilo je lahko priložnost dne 1. 4. 2019
    Na Jesenicah smo s številnimi prireditvami zaznamovali 90. obletnico pridobitve mestnih pravic. Tako smo se ob prazniku skupaj poveselili, hkrati pa izpostavili nekaj ključnih vprašanj, ki so pred nami. Prav gotovo je vprašanje staranja prebivalstva in odseljevanje mladih ena najbolj perečih tematik, ki nas bo zaposlovala v bližnji prihodnosti, a ne smemo zapostaviti drugih pomembnih vidikov življenja v naši lokalni skupnosti. Dejstvo je, da nas je železarstvo na Jesenicah zelo zaznamovalo. Pa ne le zaradi narave dela, ki je bilo težaško, ampak tudi zaradi različnih okoliščin, ki so Jesenice zaznamovale v preteklosti in nas zaznamujejo še danes.
    Preberi več...
Župan
  • Čet, 25. 4. 2019 | 15:52
    0.Sklic 4. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022 1.Potrditev besedila zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 28. 3. 2019 2.Predlog Rebalansa Proračuna občine Jesenice za leto 2019 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK 3.Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice - DRUGA OBRAVNAVA…
    Preberi več...
Občinski svet

Aktualne vsebine

Uporabne povezave