Preprosto in hitro do željenih informacij

 • Županov kotiček 2017/19 dne 15. 11. 2017
  Na območju KS Plavž se je zaključila izvedba priključka PGD Jesenice in Kosove graščine na kanalizacijsko omrežje, v kratkem pa se bo v tej krajevni skupnosti začela še izvedba otroškega igrišča Pika med Cesto Cirila Tavčarja in Cesto revolucije. Osnovni elementi igrišča so že v pripravi, z izvajalcem pa smo se uskladili tudi glede varnostnih zahtev, ki jih mora izpolnjevati igrišče. V času gradnje bo občasno prihajalo do motenj parkiranja na posameznih parkiriščih in dostopa do posameznih stanovanjskih stavb, občasno pa bo na gradbiščih povečan hrup. V ta namen se prebivalcem okoliških stavb že vnaprej zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost.
  Preberi več...
Župan
 • Podžupanov kotiček 2017/12 dne 26. 10. 2017
  Spoštovane občanke in cenjeni občani, sprejeti dokument Strategija razvoja športa v Občini Jesenice 2017–2020 med ukrepi na področju upravljanja in trženja športa predvideva vzpostavitev muzejske zbirke. Ni dvoma, da si naša izjemno bogata športna dediščina zasluži zagotovitev pogojev za vzpostavitev “Muzeja športa”. Pretekli petek sem v zvezi s tem s sodelavci opravil obisk na Fakulteti za šport pri prof. Pavlinu, ki ima bogate izkušnje z vzpostavitvijo različnih športnih muzejskih zbirk. Seznanili smo se z mnogimi izzivi, ki jih prinaša vzpostavitev športnega muzeja ali zbirke še posebej na s športnimi dosežki bogatem območju kot je naše. Povezani so z vsebino, formo,…
  Preberi več...
Podžupana
 • Podžupanjin kotiček 2017/6 dne 12. 10. 2017
  Dolgoživa družba je naslov dogodku, ki sem se ga pred kratkim udeležila v Medgeneracijskem centru v Kranju. Dolgoživa družba je naša sedanjost in prihodnost. Podaljševanje življenjske dobe, še posebej, če je v dobrem zdravju, je eden izmed največjih dosežkov moderne družbe, hkrati pa pomeni soočanje z izzivi starajoče se družbe.
  Preberi več...
Podžupana
 • Čet, 26. 10. 2017 | 17:00
  Potrditev besedila zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 21.9.2017 Predlog za potrditev mandata novemu članu Občinskega sveta občine Jesenice, članu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter članu Statutarno pravne komisije Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v občini Jesenice Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine…
  Preberi več...
Občinski svet

Aktualne vsebine

V središču

Napovednik dogodkov

Uporabne povezave