Preprosto in hitro do željenih informacij

 • Županov kotiček 2017/3 dne 17. 2. 2017
  Tokrat začenjam županov kotiček z dobrimi novicami, saj se na Jesenicah obeta vrsta velikih investicij. Občina Jesenice je uspešno kandidirala za pridobitev več kot 200 tisoč evrov nepovratnih sredstev na čezmejnem projektu Interreg za obdobje do 2020. Gre za čezmejni projekt med Avstrijo in Slovenijo z uradnim poimenovanjem projekta: »Alpe Adria Park«, v katerem s projektom gorskega kolesarjenja in vzpostavitve učnega centra za gorsko kolesarjenje, sodeluje tudi občina Jesenice. Prednost tega učnega centra bo zlasti v tem, da bo omogočeno učenje in vadba gorskega kolesarjenja gibalno oviranim osebam, ki sicer ne morejo doživeti takšnih izkušenj v naravnem okolju. V sklopu…
  Preberi več...
Župan
 • Podžupanov kotiček 2/2017 dne 14. 2. 2017
  Spoštovane občanke in cenjeni občani, uskladitev in sprejem Celostne prometne strategije (CPS) za Občino Jesenice se počasi bliža h koncu. V četrtek je v Kolpernu potekala še zadnja javna razprava, kjer smo opravili pregled po stebrih trajnostne mobilnosti, posamezna merila in predstavili ključne ukrepe v prostoru ter preverili posamezne ukrepe pri posameznih, petih, prometnih stebrih - trajnostno načrtovanje in ozaveščanje, hoja, kolesarjenje, javni potniški promet ter motorni promet. Dokument CPS bomo predstavili občinskemu svetu, ki ga bo obravnaval v naslednjih dveh sklicih občinskega sveta ter na pristojnih delovnih telesih. Dokument bo poleg vizije oziroma orisa prihodnjega prometnega režima in posledično…
  Preberi več...
Podžupana
 • Podžupanjin kotiček 6/2016 dne 2. 6. 2016
  V preteklem tednu sem se udeležila regijskega delovnega srečanja z naslovom »Rastimo skupaj«, ki je potekal v Čebelarskem razvojnem izobraževalnem centru v Lescah. Delovno srečanje so pripravili Urad za mladino, Mladinski svet Slovenije s sodelovanjem mreže MaMa in Inštitutom za mladinsko politiko ter Ljudska univerza iz Radovljice, in sicer na naslednje teme: aktivnost/pasivnost – participacija mladih kot izziv; mladinske politike, priprava mladinskih strategij in regijsko povezovanje, združevanje, prenos praks, skupni portal.
  Preberi več...
Podžupana
 • Čet, 26. 1. 2017 | 17:00
  Sklic 18. seje Občinskega sveta sklica 2014 - 2018 + - Sklic 18. seje Občinskega sveta sklica 2014-2018 S klikom zaprite TOCKA_00_00_Sklic_18_redne_seje_OS.pdf {slider=1. Potrditev…
Občinski svet

Aktualne vsebine

V središču

Napovednik dogodkov

Uporabne povezave