Preprosto in hitro do željenih informacij

 • Županov kotiček 2016/32 dne 29. 9. 2016
  Za začetek moram poudariti, da smo izredno zadovoljni, da jeseniško jeklarsko podjetje Acroni d.o.o. vlaga v razvoj in posodobitev proizvodnje. Ta vlaganja so bila že do sedaj velika, nazadnje pa so minuli petek odprli novo linijo za toplotno obdelavo debele pločevine, vredno več kot 32 milijonov evrov. Takšne investicije podjetju zagotavljajo položaj na trgu in tudi tržni delež tako v evropskem kot tudi svetovnem merilu, kar pa je še posebej pomembno za nas kot občino, pa so investicije v varovanje okolja in pa ohranjanje delovnih mest.
  Preberi več...
Župan
 • Podžupanov kotiček 11/2016 dne 5. 9. 2016
  Spoštovane občanke in cenjeni občani, široko sestavljena delovna skupina za pripravo besedila Strategije razvoja športa v občini Jesenice do leta 2020 je preko poletja po opravljenih treh sestankih uskladila omenjeno besedilo, ki bo naslednji teden v prvem branju predstavljena matičnemu odboru in nato še občinskemu svetu. Zagotavljanje pogojev za šport in rekreacijo, upravljanje in trženje športa in izvajanje športnih programov so prioritete na področju športa. Javna sredstva bodo prednostno namenjena za otroke in mladino (tako za interesno dejavnost otrok kot tudi mladim usmerjenim v kakovostni in vrhunski šport), za šport starejših ter športno rekreacijo.
  Preberi več...
Podžupana
 • Podžupanjin kotiček 6/2016 dne 2. 6. 2016
  V preteklem tednu sem se udeležila regijskega delovnega srečanja z naslovom »Rastimo skupaj«, ki je potekal v Čebelarskem razvojnem izobraževalnem centru v Lescah. Delovno srečanje so pripravili Urad za mladino, Mladinski svet Slovenije s sodelovanjem mreže MaMa in Inštitutom za mladinsko politiko ter Ljudska univerza iz Radovljice, in sicer na naslednje teme: aktivnost/pasivnost – participacija mladih kot izziv; mladinske politike, priprava mladinskih strategij in regijsko povezovanje, združevanje, prenos praks, skupni portal.
  Preberi več...
Podžupana

Aktualne vsebine

V središču

Napovednik dogodkov

Uporabne povezave