• Nagovor župana na proslavi ob občinskem prazniku, 20. 3. 2019 dne 20. 3. 2019
    Spoštovane dame in cenjeni gospodje. Spoštovani član Državnega sveta Bogomir Vnučec, cenjeni kolegi župani in drugi predstavniki sosednjih in pobratenih občin. Prijazno pozdravljeni častni občani in občinski nagrajenci, občinski svetniki in svetnice ter vsi ostali, ki ste s svojo prisotnostjo počastili naš praznik. Prisrčno dobrodošli. Na Jesenicah je po decembrskih lokalnih volitvah zavel nov veter. Z novo energijo in s svežimi zamislimi, z znanjem in z ustvarjalnostjo smo smelo vstopili v novo leto in verjamem da – v novo obdobje občine Jesenice. Vstop v novo ero Jesenic sovpada s praznovanjem 90. obletnice pridobitve mestnih pravic. V veliko veselje in čast…
    Preberi več...
Župan
  • Čet, 28. 3. 2019 | 17:00
    1. Potrditev besedila zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 24. 1. 2019 2. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2018 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev 3. Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018 4. Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim…
    Preberi več...
Občinski svet

Aktualne vsebine

Uporabne povezave