Tomaž Tom Mencinger

Tomaž Tom Mencinger

Tomaž Tom Mencinger

V tem tednu se začenjajo 31. Čufarjevi dnevi, festival ljubiteljskih gledališč. Gre za izjemno pomemben festival, v sklopu katerega se bo v devetih dneh na odru predstavilo kar nekaj ljubiteljskih gledališč, ob zaključku festivala pa bo posebna žirija med tekmovalnimi predstavami izbrala najboljše ter podelila nagrade in plakete Toneta Čufarja. Festival je skozi leta prešel v dogodek, na katerega se vsako leto prijavijo ljubiteljska gledališča iz cele Slovenije, kakovost festivala pa je v svetu kulture in gledališčne dejavnosti prepoznana in cenjena po celotni Sloveniji. Predstave bodo na sporedu do četrtka, 22. novembra, ko je predviden tudi zaključek festivala, pri tem pa vso zainteresirano javnost vljudno vabim, da se festivala vsaj kakšen dan tudi udeležijo.

Številke kažejo, da je turizem v porastu ne le v Evropi in svetu, temveč tudi v Sloveniji. Skozi Slovenijo gre na leto preko 20 milijonov potnikov v tranzitu, zato je to potencial, ki bi ga v prihodnje morali izkoristiti tudi pri nas na Jesenicah. Še posebej zanimivo bo za nas leto 2021, ko bo Slovenija nosila naslov Evropska gastronomska regija, kar pomeni, da bomo v sklopu takratnih dogodkov tudi mi imeli možnost predstaviti svoje odlične lokalne jedi. Ena od dejavnosti turizma, ki vedno bolj prihaja v veljavo, je tudi kolesarjenje. Tega vedno vedno več ljudi smatra za dejavnost, ki vedno bolj izriva golf, zato sem vesel, da smo pred nekaj časa z ostalimi gorenjskimi župani podpisali dogovor o sodelovanju pri enotnem označevanju gorenjskih kolesarskih poti, v sklopu katerega bodo izdelani tudi zemljevidi teh poti ter spletna stran, ki bo v pomoč kolesarjem. Razvija se tudi pohodništvo, saj se vedno več ljudi odloča, da bodo svoj prosti čas preživeli v naravi. Zaradi tega dejstva so se v Skupnosti Julijske Alpe, v katero je vključena tudi Občina Jesenice, odločili, da bodo pripravili okrog 300 kilometrov dolgo Pohodniška pot Julijske Alpe, ki bo pohodnike vodila po skoraj vseh občinah, in jo do naslednjega poletja tudi primerno označili. Menim, da je to dobra priložnost tudi za občino Jesenice in verjamem, da bomo tudi na račun te poti v občino privabili dodatne turiste oziroma pohodnike.

V začetku oktobra je na Bledu potekala mesečna koordinacija županov Zgornje Gorenjske, ki ji je sledilo še srečanje z ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek, ministrom brez resorja, pristojnim za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Markom Bandelijem in ministrom za Slovence po svetu Petrom Česnikom, udeležil pa se ga je tudi poslanec Državnega zbora in nekdanji župan občine Bohinj Franc Kramar. Govorili smo o dokončanju blejske obvoznice, novelaciji zakona o Triglavskem narodnem parku ter o višini povprečnine. V nadaljevanju je vsak župan izpostavil tudi probleme na področjih svojih občin, ki zadevajo resorje omenjenih gostov. Kot župan občine Jesenice sem izpostavil na težavo razpisa DARS za gradnjo druge cevi predora Karavanke, saj se čas začetka gradnje zaradi pritožbe zamika; težavo preobširne železniške infrastrukture na območju Jesenic, saj imamo veliko železniških tirov in objektov, ki niso več v funkciji; državni cesti R2 in R3, ki sta sicer v zadnjem času doživeli nekaj posegov; ter možnost izgradnje ceste gorvodno ob Savi, s katero bi razbremenili promet na glavni cesti R2 skozi Jesenice in bi se začela s krožiščem v neposredni bližini lokala Flamingo na Slovenskem Javorniku.

Aprila naslednje leto obeležujemo 10-letnico padca meteorita na Mežaklo. Na pobudo Društva za razvoj turizma Jesenice, markacijske sekcije Planinskega društva Jesenice, lokalnega združenja Zveze borcev za vrednote NOB in nekaterih drugih deležnikov bomo v kratkem začeli z urejanjem planinske poti, ki bo posvečena prav temu dogodku. Planinska pot bo namreč opremljena z informacijskimi tablami, vodila pa bo na mesto na Mežakli, kjer je 9. aprila 2009 padel meteorit. Še letos je predvidena postavitev treh informacijskih tabel, tj. na Kočni in Podmežaklo, torej na mestih, kjer se bo pot začela, in na Planskem vrhu, kamor je padel meteorit. V naslednjem letu nato načrtujemo še podrobnejšo ureditev poti in postavitev dodatnih informacijskih tabel, ki bodo označevale zanimivosti po sami poti. Padec meteorita je redek dogodek, ki se je zgodil prav na naši lokaciji, a ga premalokrat jemljemo v mar, z ureditvijo omenjene poti pa bomo dali večjo vrednost tako samemu dogodku, hkrati pa lahko tudi na tej osnovi še naprej razvijali jeseniški turizem.

V torek, 18. septembra, smo se predstavniki Občine Jesenice udeležili začetka izgradnje druge cevi skozi predor Karavanke. Udeležili so se je tudi višji predstavniki avstrijske države, medtem ko je bila slovenska udeležba bolj šibka. Dobro organizirana prireditev je postregla z upanjem, da se bo tudi na slovenski strani kaj kmalu začela dolgo pričakovana investicija, čeprav je bilo na prireditvi rečeno, da je vse odvisno od tega, kako hitro se bodo zaključili pritožbeni postopki, a da v kolikor bi bili ti za investitorja, torej za DARS, zaključeni pozitivno, bi se lahko gradnja predora tudi na naši strani začela že letos.

Konec avgusta je v Kolpernu potekal slovesen podpis pogodbe o financiranju vzpostavitve turističnega produkta ''Gorenjsko kolesarsko omrežje''. Gre za projekt, v katerega je vključenih 24 gorenjskih občin, pri njem pa sodelujeta tudi Direkcija RS za infrastrukturo in RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. Predmet projekta je vzpostavitev usmerjevalnih tabel za kolesarje na občinskih in delno tudi na državnih cestah, tisk zemljevidov, umestitev kolesarske mreže na za to predvideno spletno stran, priprava opisov zanimivosti ob poteh ter vključitev turističnih subjektov, ki bodo pridobili status »kolesarju prijaznega postajališča« v promocijski material. Verjamem, da bo izveden projekt še eden v vrsti ukrepov, ki bo tudi v občini Jesenice pripomogel k promociji kolesarstva in s tem k večji trajnostne mobilnosti, za katero si na Občini Jesenice prizadevamo že nekaj časa.

Kot so občani že zagotovo opazili, se ureja potok Bela na Koroški Beli, od lokacije gasilskega doma proti zaplavni pregradi. Načrtujeta se še dve novi pregradi in dostopna cesta do njih. Investitor čiščenja potoka in izgradnje zaplavnih pregrad je država, Občina Jesenice pa financira izgradnjo dostopne ceste in bo financirala tudi monitoring območja plazu. Veseli nas, da je država pristopila k sanacija struge potoka Bela, so pa potrebni posegi tudi na drugih vodotokih (Javornik, Ukova, Jesenica), da se preprečijo morebitni neljubi dogodki. Pri tem bo pomembno tudi sodelovanje občine, društev in krajanov.

Na Občini smo bili v preteklem tednu obveščeni o porastu vandalizma na otroškem igrišču na Slovenskem Javorniku. Na igrišču se zadržujejo osebe, ki jim to igrišče ni namenjeno, in močno motijo red in mir v neposredni okolici, pojavljajo se poškodbe samega igrišča, smetenje in na splošno neprimerna oziroma neustrezna uporaba igrišča. Takšno početje seveda strogo obsojamo, zato so bili sprejeti in v določeni meri tudi izvedeni nekateri ukrepi, ki bodo vsaj v določeni meri pripomogli k izboljšanju stanja. O stanju so obveščeni tudi občinski redarji in policisti, ki bodo povečali svojo prisotnost na območju in bodo pozorni na morebitno neustrezno uporabo igrišča.

V torek, 19. junija, je na Koroški Beli potekala predstavitev izsledkov poročila Geološkega zavoda Slovenije o pobočnih masnih premikih v zaledju Koroške Bele. Strokovnjaki so prisotnim predstavili poročilo, prav tako pa tudi predloge zaščitnih ukrepov. Ministrstvo za okolje in prostor bo v nadaljevanju pripravilo protokol sodelovanja vseh potrebnih deležnikov, predlog predvidenih ukrepov in razdelitev finančnih obveznosti, zaenkrat pa je znano to, da bo morala Občina Jesenice zagotoviti sredstva za izvajanje monitoringa v višini 40.000 €.

Mesec maj je na Jesenicah že tradicionalno mesec, v katerem se zvrsti ogromno število dogodkov z različnih področij, in tako je bilo tudi letos. Poleg tradicionalnega dogodka miss narcis, ki je bil tudi letos odlično organiziran in se ga je udeležilo veliko število obiskovalcev, in dobrodelnega teka Jesenice tečejo, v katerem je tudi letos za dobrodelen namen teklo skoraj 500 tekačev, je bil letošnji maj tudi v znamenju godb in godbene glasbe. Domači Pihalni orkester Jesenice–Kranjska Gora je namreč gostil tekmovanje slovenskih godb, ki je na Jesenicah zbralo skoraj 500 godbenikov iz vse Slovenije. Poleg izvrstne organizacije dvodnevnega dogodka, ki jo je pohvalila tudi Zveza slovenskih godb, so naši godbeniki dosegli tudi odlično uvrstitev na samem tekmovanju, saj so za svoj nastop prejeli zlato plaketo s posebno pohvalo. Pohvala pa je vsekakor prav tisto, kar si, poleg čestitk, res zaslužijo.