Novice

Jesenice, 2. 4. 2014 – V Planini pod Golico so danes praznovali uradni začetek uporabe ceste, parkirišča in prostorov Krajevne skupnosti Planina pod Golico, obnovo katerih je Občina Jesenice izvedla v sklopu projekta IDAGO. Skupna vrednost vseh treh investicij je znašala dobrih 730.000 EUR, od tega sta del sredstev sofinancirala Evropski sklad za regionalni razvoj in država.
Namen ogleda Kanala je bil v prvi vrsti aktivno preživljanje prostega časa, ki je povezano z zabavo, navezovanjem novih poznanstev in spoznavanjem lepot, zanimivosti ter običajev različnih krajev naše države - z namenom razbremenitve družine, pridobivanje novih izkušenj v različnih okoljih in situacijah, druženje, krepitev povezovanja med starostnimi generacijami in sprejemanje drugačnosti, s tem pa želimo invalidnim osebam pomagati pri vključevanju v normalno življenjsko okolje, naučiti jih samostojnega in neodvisnega življenja ter osamosvajanja od staršev, po drugi strani pa pridobivanje novih izkušenj v različnih okoljih in situacijah. Več o poročilu med priloženimi dokumenti.
V soboto, 29. marca 2014, je predsednik RS Borut Pahor izpolnil obljubo, ki jo je dal slovenski hokejski reprezentanci. V jeseniški športni dvorani Podmežakla je neprekinjeno drsal 10 ur – eno uro za vsak gol, ki so ga dosegli slovenski hokejski reprezentanti na zimskih olimpijskih igrah v ruskem Sočiju. Z izbiro športne dvorane Podmežakla je izpolnil dogovor z županom občine Jesenice Tomažem Tomom Mencingerjem, ki ga je v dvorano Podmežakla povabil že takoj po prihodu slovenskih hokejistov iz Sočija. Predsednik RS Borut Pahor je pred začetkom svojega  generalnemu sekretarju Hokejske zveze Slovenije Dejanu Kontrecu predal dres slovenske hokejske reprezentance s podpisi slovenskih reprezentantov ter hokejsko palico našega najbolj uspešnega hokejista in domačina Anžeta Kopitarja. Oba predmeta je Hokejska zveza Slovenija, ob podpori predsednika republike, ponudila na dražbi, izkupiček v vrednosti več kot 16.000 EUR pa bo namenjen usposabljanju mladih hokejistov do 18 let, ki bodo na povabilo kanadske srednje šole iz Nove Škotske Park View Education Centre, letos novembra odpotovali v Kanado na piljenje svojih hokejskih veščin. Predsednik Borut…
Turistična zveza Slovenije vsako leto organizira festival Turizmu pomaga lastna glava, letos je to že 28. zaporedoma. Festival je namenjen učencem iz osnovnih šol, ki se preko leta ukvarjajo s snovanjem turistične ideje in produkta na določeno temo, ki jo izbere organizator. V letošnjem letu na omenjenem festivalu Turizmu pomaga lastna glava pod vodstvom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske sodelujejo vse tri osnovne šole iz občine Jesenice. OŠ Koroška Bela ter OŠ Prežihovega Voranca Jesenice sta na festivalu sodelovali že v preteklih letih, letos pa se jima je pridružila še OŠ Toneta Čufarja Jesenice.   V kolikor si želite pobliže spoznati ideje naših osnovnošolcev, lahko to storite s prebiranjem njihovih turističnih nalog, ki se nahajajo na spletni strani Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (http://www.ragor.si/?subpageid=196&contid=949). Prav tako pa se lahko sami prepričate o kreativnosti naših šolarjev in nas obiščete na Turistični tržnici, kjer se bodo učenci predstavljali s svojimi idejami. Zato vas vljudno vabimo, da nas pridete pogledat in spodbujat v četrtek, dne 20.3.2014 med 15.00 in 18.00 uro v Mercator center…
Na Gorenjskem že od 1. januarja 2013 deluje informacijska točka Evropske unije Europe Direct Gorenjska (EDIC) v partnerskem delovanju organizacij BSC Kranj, d.o.o., Razvojna agencija Zgornje Gorenjske ter Razvojna agencija Sora, d.o.o. Informacijska točka deluje kot podaljšana roka Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.
Poskrbimo za zdravje svojih psov- zavarujmo naše zdravje SANOVET  D.O.O. VETERINARSKA AMBULANTA  JESENICEMurova 1, 4270 Jesenice Tel  (04) 5860 222 Kot ste bili že obveščeni, je tudi letos vakcinacija psov proti steklini obvezna. Pse lahko cepite proti steklini kadarkoli v letu (po predhodnem naročilu) v naši Ambulanti, na terenu pa vselej spomladi. Psa lahko pripeljete na cepljenje na katerokoli mesto na terenu (razpored na hrbtni strani ) ali v Ambulanto ( prosimo, da se najavite). V kolikor je bil vaš pes cepljen lani na kasneje, kot bo tekla akcija  na terenu, ga lahko pripeljete na cepljenje v Ambulanto, vendar najpozneje ob preteku enega leta od zadnjega cepljenja. S SEBOJ NA CEPLJENJE  PRINESITE : POTNI LIST ZA HIŠNE ŽIVALI (MODRA KNJIŽICA). PROSIMO, DA PREVERITE TOČNOST PODATKOV. NAPAČNE POPRAVITE, MANJKAJOČE PA VPIŠITE! EMŠO ŠTEVILKO LASTNIKA ŽIVALI, ČE  STE NOV LASTNIK ALI PA BOSTE  PSA  CEPILI  PROTI STEKLINI  PRVIČ. Stroški državne takse, cepljenja, razglistenja (tablete)  znašajo skupaj 31,42 €. Za pse, ki niso označeni z mikročipom, nimajo potnega lista in se bodo…
Namen ogleda Pustnega karnevala je bil, da so mladostniki in odrasle osebe z različnimi oblikami invalidnosti koristno preživeli prosti čas, spodbujanje k razvoju šeg in navad naših krajev, širjenje socialne mreže in druženje, pridobivanje novih izkušenj v različnih okoljih in situacijah, razbremenitev družine, spodbujanje k medsebojnemu sodelovanju in razvijanju ustvarjalnosti, možnost za doseganje uspeha in uveljavljanje na pozitiven način ter s tem možnost za dvig samopodobe. Več o poročilu med priloženimi dokumenti.
V snegolomu in žledolomu, ki sta Slovenijo prizadela v začetku februarja, smo se na območju občine Jesenice hujšim posledicam naravne nesreče večinoma izognili. Kljub temu pa je v gozdovih in na javnih zelenih površinah veliko podrte in polomljene vegetacije. Ta je posebej problematična v bližini ali v samih strugah vodotokov. Posebej v strmih hudourniških grapah z gozdnatim zaledjem.   PROBLEMATIKA LESENEGA PLAVJA Velike količine lesenega plavja (debla, vejevje, ...) ali posamezni večji kosi (npr: izruvani panji) lahko zmanjšajo pretočnost strug vodotokov, zmanjšajo funkcionalnost varovalnih objektov v strugi ter posledično povzročijo večji obseg škode. Plavje se lahko nabira in povzroči zamašitve zlasti na naravnih zožitvah, na infrastrukturnih objektih (prepusti, mostovi oz. mostni oporniki, drugi objekti v vodotoku), na sotočjih ali na mestih, kjer se v strugo odloži plazovina zemeljskega ali snežnega plazu. Zožitev ali zamašitev pretočnih profilov strug je močna motnja odtočnih razmer, ki pripelje do preusmeritve vodnih tokov, zajezitve strug ali ojezeritve, kar lahko povzroči erozijo in porušitve brežin in poplavni val. Nekatere zamašitve lahko povzročijo spremembo toka struge…
POVABILO K SODELOVANJU K SKUPNI AKCIJI OBČIN PO SLOVENIJI 7. IN 8.3. 2014 V letu 2014 se je nekaj slovenskih občin odločilo, da bomo skupaj pripravili akcijo Razvajaj se v mestu  od 7. 3.2014 do 8.3.2014.  Med njimi je tudi naša občina – Občina Jesenice. Namen projekta je spodbujanje: partnerskega povezovanja s krajem neposredno povezanih ponudnikov, oblikovanje, promocija in trženje skupnih konkurenčnih  paketov, ki obogatijo ponudbo posamezne organizacije kot samega kraja potrošnikov k pestrejšemu nakupovanju v lokalnih trgovinicah v samih mestih obdarovanja z izdelki in storitvami, ki jih najdemo v domačem okolju. Ciljne skupine so dekleta, matere in žene ter njihovi partnerji, ki praznujejo 8.marec. Ideja je, da bi v vseh sodelujočih mestih, na ta dan, lokalne trgovinice, restavracije, lokali in obrtniki pripravili posebno ponudbo – popust ali kako darilo za kupce, predvsem ženske, ki imajo 8.3 praznik. V svetu se je izkazala tovrstna promocija in dogodek, kot izredno dobičkonosna za ponudnike blaga in storitev, vendar le v primeru, da so le ti pripravili poseben promocijski paket blaga ali…
Cilj igranja bowlinga je bil, da smo v prijetnem vzdušju preživeli prosti čas na zdrav način in v športnem duhu z druženjem, osebam s posebnimi potrebami smo dali možnost za doseganje uspeha in uveljavljanje na pozitiven način ter s tem možnost za dvig samopodobe in vzpodbujanje športnih aktivnosti pri osebah s cerebralno paralizo. Več o poročilu med priloženimi dokumenti.
Namen praznovanja je bil, da osebe s posebnimi potrebami koristno preživijo svoj prosti čas, da jim pričaramo praznično vzdušje, da se med seboj spoznamo, družimo ter zabavamo, izmenjamo izkušnje, s tem pa želimo invalidnim osebam pomagati pri vključevanju v normalno življenjsko okolje, naučiti jih samostojnega in neodvisnega življenja ter osamosvajanja od staršev, po drugi strani pa pridobivanje novih izkušenj v različnih okoljih in situacijah. Več o poročilu med priloženimi dokumenti.
Nacionalna preventivna akcija za večjo varnost na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo - "USTAVITE SE. VLAK SE NE MORE." Prečkajte železniško progo varno na nivojskih prehodih. Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa izvaja nacionalno akcijo za večjo varnost na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo, ki je opredeljena v Resoluciji nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 in bo potekala med 17. in 28. februarjem 2014. V okviru preventivne akcije bodo aktivno sodelovali: Slovenske železnice, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (Direktorat za infrastrukturo, IRSPEP, DRSC), občine (občinski SPV-ji, občinska redarstva), Policija, ZZŠAM, AMZS, Javna agencija za železniški promet. Problematika varnosti cestnega prometa na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo je povezana predvsem z neupoštevanjem prometnih pravil in v nekaterih primerih z nizko kulturo in predrznostjo udeležencev v cestnem prometu. Posledice takšnega obnašanja so prepogoste prometne nesreče oz. izredni dogodki na nivojskih prehodih, ki imajo hude posledice tako za posameznike, kakor tudi za družbo kot celoto. Pri tem prednjačijo nesreče pretežno na pasivno zavarovanih…
Klimatske spremembe na zemlji so tu, povsod po zemeljski obli se vreme spreminja. Zaradi toplogrednih plinov se zemlja ogreva. Posledice so podnebne spremembe, ki niso bile tako pogoste pred petdesetimi leti in več. Podnebje v srednje evropskem pasu je bilo do leta 1952 v normalnih ciklusih. Letni časi so se po ustaljenih četrtletjih spreminjali. Pomlad, sledilo je poletje, jesen in zima vse po koledarskem času. Izmenjevale so se hude zime in vroča poletja. Zime so bile snežene, v začetku decembra se ni bilo treba bati, da ne bo snega. Meseca marca pa je obvezno izginil. Klimatske spremembe na zemlji pa so naravne cikle spremenile, nastali so sušni pasovi v Afriki, dvig morske gladine, orkanski vetrovi, poplave, premalo in preveč padavin. Povzročena škoda od naravnih katastrof gre v milijone – milijarde dolarjev po svetu. Pri tem tudi Slovenija ni izuzeta. Višje temperature pozimi spreminjajo sneg v dež, snežna meja je višja. Po nižinah pa pada leden dež, ki povzroča žled, poledico in materialno škodo. Škoda je na gozdovih, cestah, prometni…
Zavod za šport Jesenice vabi vse ljubitelje smučanja na smučišče Španov vrh.Smučišče je urejeno in obratuje od 9.00 do 16. ure.Vabljeni na prijetno smuko!
PRIPOROČILA ZA VEČJO VARNOST PEŠCEV: 1.  Hodite po pločniku. V primerih, ko ni pločnika, hodite ob robu cestišča ob levem robu, tako da vidite nasproti vozeča vozila. 2.  Cesto vedno prečkajte na označenih ali semaforiziranih prehodih za pešce(ob zeleni luči). Če v bližini ni prehoda, bodite dodatno pozorni na bližajoča vozila. 3.  Vedno se prepričajte preden prečkate cesto– poglejte levo – desno in še enkrat levo. 4.  Bodite vidni– vozniki vas morajo opaziti pravočasno, da bi lahko ustrezno ravnali: izogibajte se voznikovemu mrtvemu kotu, ker vas ne vidi (še posebej problematično pri tovornih vozilih in avtobusih) z voznikom vzpostavitev očesni kontakt – tako se prepričate, da vas je opazil nosite svetla oblačila in odsevnike uporabite lučko ali mobitel, če hodite ob cesti ponoči izven naselja 5.  Odrasli vedno držite otroke za roko, ko hodite ob cesti. Otroci se ne smejo igrati ob cestišču. 6.  Pešačenje in alkohol?– tudi pri pešcih je alkohol dejavnik tveganja, saj zmanjšuje spodobnost pešca za ustrezno presojo, zaznavne in fizične sposobnosti. Če pijete alkohol raje…
Energetski svetovalec Vam je pripravil zanimiv prispevek, ki zanima vse, ki bivate v hišah, blokih in stolpnicah, to je v različnih stanovanjih.  V Sloveniji je že zelo veliko zamenjanega stavbenega  pohištva oken in balkonskih vrat. Starih netesnih oken je vedno manj. Nova okna – energijsko učinkovita so zrako in vodo tesna. Prezračevanje skozi netesne pripire pri sobobnih oknih ni več. Vgradnja po nemški smernici – postopku RAL pa pomeni, da tudi med okvirjem in steno ni več mikro por. Vdor zunanjega zraka je tako preprečen v prostor. Sodobna gradbena tehnologija gradnje nizkoenergijskih hiš predvsem pa pasivnih hiš brez centralnega prisilnega prezračevanja ni več mogoča. Nizka poraba ogrevalne energije za te hiše, ki jih imenujemo dva do tri litrske ni dosegljiva brez sistema prisilnega prezračevanja. Ta sistem prihrani do 40 % odstotkov ogrevalne energije. Vse stare gradnje so se prezračevale naravno skozi okna, vrata, zračnike. Skozi te je edina možnost trajnega prezračevanja, vendar ne kontroliranega. Slabe strani naravnega prezračevanja so: zatohlost stanovanj, vonj po kuhani hrani, smrad od zunaj, vdor…
1. 1. 2014 se je začel uporabljati nov Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1), ki prinaša precej novosti – tudi na področju kadrovskega štipendiranja. Skladno z novim zakonom mora vsak delodajalec, ki želi v prihodnjem šolskem/študijskem letu (2014/2015) podeliti kadrovske štipendije, do konca januarja sporočiti svoje potrebe v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij za prihodnje šolsko/študijsko leto. BSC Kranj je zato objavil javni poziv delodajalcem za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2014/2015, ki ga, prav tako kot obrazec za oddajo potreb, najdete v priponki. Postopek je precej enostavnejši kot v preteklih letih, zato BSC vabi delodajalce, da čimprej oddajo svoje namere. Obrazec lahko posredujejo tudi skeniran po elektronski pošti (http://www.bsc-kranj.si/index.php?t=razpisi&id=295). Namen poziva je predvsem INFORMIRANJE učencev, dijakov in študentov o tem, kakšne kadrovske štipendije ponuja regija in jih s tem posledično spodbujati k vpisovanju na tiste smeri izobraževanja, preko katerih bodo kasneje lažje našli zaposlitev. ROK ZA ODDAJO POTREB: 31. januar 2014! Nekaj drugih novosti oz. sprememb, ki jih na področje kadrovskega štipendiranja prinaša novi…
14. januarja 2014 nas je zapustil Bratko Škrlj, častni občan občine Jesenice. Gospod Škrlj, upokojeni profesor slavistike in nekdanji predsednik Združenja borcev in udeležencev NOB, je naziv častnega občana občine Jesenice prejel leta 2004. Bratko Škrtlj je svojo ustvarjalno pedagoško pot začel na OŠ Koroška Bela, nadaljeval pa na OŠ Prežihovega Voranca na Jesenicah, na Gimnaziji Jesenice in na Srednji gostinski šoli na Bledu. Na jeseniški Gimnaziji je poučeval slovenski in ruski jezik. V letu 1969 je bil imenovan za ravnatelja jeseniške Gimnazije in leta 1983 za ravnatelja Gostinske šole na Bledu. Bil je ustanovitelj dveh pedagoških oddelkov na jeseniški Gimnaziji in ustanovitelj Srednje ekonomske šole na Jesenicah. Znan je bil tudi po svojem udejstvovanju ne le na kulturnem, temveč tudi na družbeno-političnem področju. Med večja kulturna dela, ki jih je opravil v imenu predsednika Kulturne skupnosti Jesenice, tako spada tudi v 70. letih prejšnjega stoletja opravljena obnova Liznjekove domačije v sedanji občini Kranjska Gora, domačije, ki še danes slovi kot tipična domačija kmečkega stavbarstva iz 18. stoletja. Leta…

Uporabne povezave