Novice

Klimatske spremembe na zemlji so tu, povsod po zemeljski obli se vreme spreminja. Zaradi toplogrednih plinov se zemlja ogreva. Posledice so podnebne spremembe, ki niso bile tako pogoste pred petdesetimi leti in več. Podnebje v srednje evropskem pasu je bilo do leta 1952 v normalnih ciklusih. Letni časi so se po ustaljenih četrtletjih spreminjali. Pomlad, sledilo je poletje, jesen in zima vse po koledarskem času. Izmenjevale so se hude zime in vroča poletja. Zime so bile snežene, v začetku decembra se ni bilo treba bati, da ne bo snega. Meseca marca pa je obvezno izginil. Klimatske spremembe na zemlji pa so naravne cikle spremenile, nastali so sušni pasovi v Afriki, dvig morske gladine, orkanski vetrovi, poplave, premalo in preveč padavin. Povzročena škoda od naravnih katastrof gre v milijone – milijarde dolarjev po svetu. Pri tem tudi Slovenija ni izuzeta. Višje temperature pozimi spreminjajo sneg v dež, snežna meja je višja. Po nižinah pa pada leden dež, ki povzroča žled, poledico in materialno škodo. Škoda je na gozdovih, cestah, prometni…
Zavod za šport Jesenice vabi vse ljubitelje smučanja na smučišče Španov vrh.Smučišče je urejeno in obratuje od 9.00 do 16. ure.Vabljeni na prijetno smuko!
PRIPOROČILA ZA VEČJO VARNOST PEŠCEV: 1.  Hodite po pločniku. V primerih, ko ni pločnika, hodite ob robu cestišča ob levem robu, tako da vidite nasproti vozeča vozila. 2.  Cesto vedno prečkajte na označenih ali semaforiziranih prehodih za pešce(ob zeleni luči). Če v bližini ni prehoda, bodite dodatno pozorni na bližajoča vozila. 3.  Vedno se prepričajte preden prečkate cesto– poglejte levo – desno in še enkrat levo. 4.  Bodite vidni– vozniki vas morajo opaziti pravočasno, da bi lahko ustrezno ravnali: izogibajte se voznikovemu mrtvemu kotu, ker vas ne vidi (še posebej problematično pri tovornih vozilih in avtobusih) z voznikom vzpostavitev očesni kontakt – tako se prepričate, da vas je opazil nosite svetla oblačila in odsevnike uporabite lučko ali mobitel, če hodite ob cesti ponoči izven naselja 5.  Odrasli vedno držite otroke za roko, ko hodite ob cesti. Otroci se ne smejo igrati ob cestišču. 6.  Pešačenje in alkohol?– tudi pri pešcih je alkohol dejavnik tveganja, saj zmanjšuje spodobnost pešca za ustrezno presojo, zaznavne in fizične sposobnosti. Če pijete alkohol raje…
Energetski svetovalec Vam je pripravil zanimiv prispevek, ki zanima vse, ki bivate v hišah, blokih in stolpnicah, to je v različnih stanovanjih.  V Sloveniji je že zelo veliko zamenjanega stavbenega  pohištva oken in balkonskih vrat. Starih netesnih oken je vedno manj. Nova okna – energijsko učinkovita so zrako in vodo tesna. Prezračevanje skozi netesne pripire pri sobobnih oknih ni več. Vgradnja po nemški smernici – postopku RAL pa pomeni, da tudi med okvirjem in steno ni več mikro por. Vdor zunanjega zraka je tako preprečen v prostor. Sodobna gradbena tehnologija gradnje nizkoenergijskih hiš predvsem pa pasivnih hiš brez centralnega prisilnega prezračevanja ni več mogoča. Nizka poraba ogrevalne energije za te hiše, ki jih imenujemo dva do tri litrske ni dosegljiva brez sistema prisilnega prezračevanja. Ta sistem prihrani do 40 % odstotkov ogrevalne energije. Vse stare gradnje so se prezračevale naravno skozi okna, vrata, zračnike. Skozi te je edina možnost trajnega prezračevanja, vendar ne kontroliranega. Slabe strani naravnega prezračevanja so: zatohlost stanovanj, vonj po kuhani hrani, smrad od zunaj, vdor…
1. 1. 2014 se je začel uporabljati nov Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1), ki prinaša precej novosti – tudi na področju kadrovskega štipendiranja. Skladno z novim zakonom mora vsak delodajalec, ki želi v prihodnjem šolskem/študijskem letu (2014/2015) podeliti kadrovske štipendije, do konca januarja sporočiti svoje potrebe v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij za prihodnje šolsko/študijsko leto. BSC Kranj je zato objavil javni poziv delodajalcem za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2014/2015, ki ga, prav tako kot obrazec za oddajo potreb, najdete v priponki. Postopek je precej enostavnejši kot v preteklih letih, zato BSC vabi delodajalce, da čimprej oddajo svoje namere. Obrazec lahko posredujejo tudi skeniran po elektronski pošti (http://www.bsc-kranj.si/index.php?t=razpisi&id=295). Namen poziva je predvsem INFORMIRANJE učencev, dijakov in študentov o tem, kakšne kadrovske štipendije ponuja regija in jih s tem posledično spodbujati k vpisovanju na tiste smeri izobraževanja, preko katerih bodo kasneje lažje našli zaposlitev. ROK ZA ODDAJO POTREB: 31. januar 2014! Nekaj drugih novosti oz. sprememb, ki jih na področje kadrovskega štipendiranja prinaša novi…
14. januarja 2014 nas je zapustil Bratko Škrlj, častni občan občine Jesenice. Gospod Škrlj, upokojeni profesor slavistike in nekdanji predsednik Združenja borcev in udeležencev NOB, je naziv častnega občana občine Jesenice prejel leta 2004. Bratko Škrtlj je svojo ustvarjalno pedagoško pot začel na OŠ Koroška Bela, nadaljeval pa na OŠ Prežihovega Voranca na Jesenicah, na Gimnaziji Jesenice in na Srednji gostinski šoli na Bledu. Na jeseniški Gimnaziji je poučeval slovenski in ruski jezik. V letu 1969 je bil imenovan za ravnatelja jeseniške Gimnazije in leta 1983 za ravnatelja Gostinske šole na Bledu. Bil je ustanovitelj dveh pedagoških oddelkov na jeseniški Gimnaziji in ustanovitelj Srednje ekonomske šole na Jesenicah. Znan je bil tudi po svojem udejstvovanju ne le na kulturnem, temveč tudi na družbeno-političnem področju. Med večja kulturna dela, ki jih je opravil v imenu predsednika Kulturne skupnosti Jesenice, tako spada tudi v 70. letih prejšnjega stoletja opravljena obnova Liznjekove domačije v sedanji občini Kranjska Gora, domačije, ki še danes slovi kot tipična domačija kmečkega stavbarstva iz 18. stoletja. Leta…
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD KRANJIzpostava RadovljicaEnota Lesce, Bled/Gorje, Jesenice, Bohinj Pred vami je program izobraževanja za kmetovalce 2014, ki ga je pripravila javna kmetijska svetovalna služba, z željo in upanjem, da se boste predlaganih aktivnosti udeležili v čim večjem številu. Le tako boste lahko uspešno sledili spremembam, ki nas vsako leto znova presenetijo.
Občina Jesenice bo dne 23. 01. 2014, v sodelovanju z Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske, organizirala delavnico na temo "Kako registirati turistično dejavnost?" Vabljeni!
V sredo 18. decembra 2013 smo za naše člane in njihove sorojence v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah organizirali novoletno srečanje z obiskom Dedka Mraza. Cilj novoletne obdaritve je otrokom s posebnimi potrebami ter njihovim sorojencem (sestre, bratje), omogočiti obdaritev z druženjem in spoznavanjem med seboj, pričarati praznično vzdušje ter spodbujati občutek za tradicijo. Več o poročilu med priloženimi dokumenti. Pripravila:Vanda Hrovatin                        predsednikJernej Kocjančič  Sonček zgornje Gorenjske - društvo za cerebralno paralizo
Razvoj oken je zelo hiter. Na tržišču so že okna, ki avtomatsko prezračujejo prostor. Pri sodobnih zrakotesnih oknih je prezračevanje nujno zato; Da izmenjamo odpadni zrak v prostoru. Da pozimi s suhim zrakom od zunaj zmanjšamo vlago v prostoru prostorih. Da preprečimo tvorjenje plesni v ogalih. Prezračevanje je zelo potrebno po zamenjavi oken v toplotno neizoliranih stavbah. Relativna vlaga mora biti v prostorih med 45 in 75 % merjena z higrometrom. Prezračevati moramo 2 – 3 krat na dan po 5 minut pri odprtem oknu na stežaj. Pogoji za tvorjenje plesni so; Toplotne neizolirane stene, temperatura notranje stene pod 16 stopinj Celzija, vlaga v prostoru in trosi v prostoru. Vlago v prostoru povzroča; kuhanje, umivanje, tuširanje in rastline v prostorih. Ta se useda na podhlajene stene, običajno so to ogali – stikališče dveh sten. Stara okna so se zaradi netesnosti pripir prezračevala samodejno. Pri vetru tako, da so celo zibale zavese. Sodobna okna so popolnoma zrakotesna, zato je treba prostore pravilno zračiti – prezračevati. Dolgotrajno zračenje na kip podhlaja…
V četrtek, 12. 12. 2013, ob 16.30, sta v prostorih Občine Jesenice minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan ter župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger podpisala sklop pogodb o sofinanciranju v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 1. sklop, Izgradnja kanalizacije in nadgradnja ter rekonstrukcija Centralne čistilne naprave v občini Jesenice. Podpisane so bile tri pogodbe, in sicer za izgradnjo primarnega in sekundarnega omrežja za odvajanje komunalne odpadne vode, za rekonstrukcijo Centralne čistilne naprave Jesenice in za gradbeni nadzor. Izvajalci posameznih sklopov so podjetja Garnol d.o.o., Kranj (izgradnja primarnega in sekundarnega omrežja za odvajanje komunalne odpadne vode), Esotech d.d., Velenje (rekonstrukcija Centralne čistilne naprave Jesenice) ter DRI d.o.o., Ljubljana (nadzor). Skupna vrednost pogodb je 9.413.011,69 z DDV, predvideno pa je sofinanciranje s strani Kohezijskega sklada v višini 82,32 % upravičenih stroškov.
Ni jih malo, ki se na Gorenjskem belijo glave, kako najceneje ogrevati. Mnogi so se preusmerili na trdno gorivo bukova drva. Te dobavljajo podjetja pakirana v leseni embalaži po 1 m3 za ceno 65 EUR/m3 z dostavo na dom. Priključeni na daljinsko ogrevanje na HRUŠICI in kotlovnice 1, ki uporablja za ogrevanje EL kurilno olje pa nekateri prehajajo na električno ogrevanje grelnik tople vode trgovsko ime PANTHERM. Elektrika je predragocen vir energije, ki se ne priporoča za osnovno  ogrevanje. To le samo v kombinaciji s toplotnimi črpalkami. Pri teh je pogonska električna energija racionalno izkoriščena, saj je grelno število teh visoko 3,4 za subvencijo TČ ZRAK / VODA. Grelno število toplotne črpalke : E = Qo / Pk je razmerje med pridobljeno toploto Qo in vloženo energijo – mehanskim delom Pk. To bo po predlogu novele EZ-1 člen 331 edini dovoljeni način osnovnega ogrevanja stavb z električno energijo. Vsi ostali načini bodo prepovedani. Uporaba električne energije za osnovno ogrevanje ni dovoljena. To je tudi zahteva EU, zato bo zakon…
V starem češkem mestu Trebon je dne 30.11.2013 potekalo tekmovanje v Taekwon-do-ju ''Trebon Open''. Tekmovanje je potekalo v formah, borbah, testu moči in specialni tehniki. Udeležilo se ga je okrog 200 tekmovalcev iz 6 držav. Kot najvišji pas na tekmovanju je sojenje v ringu št. 2 vodil glavni trener Taekwon-do kluba ''Radovljica'', Željko Gvozdič. Borbe za medalje na vročem češkem borišču so bile trde, predstavniki Taekwon-do kluba "Radovljica" pa so se odlično odrezali. Rezultati: Kadeti:srebrna kolajna in 2. mesto TAJ FISTER LOVŠIN  letnik 2004 v kategoriji borbe do 32 kg bronasta kolajna in 3. mesto NEJA FISTER letnik 2000 v kategoriji borbe do 44 kg Juniorji: srebrna kolajna in 2. mesto METOD MIKLIČ letnik 1999 v kategoriji borbe do 57 kg Pripravil:Željko Gvozdič, 6. DANmednarodni sodnik in inštruktor
Občina Jesenice vabi na 2. delavnico osebne komunikacije in direktnega marketinga v turizmu z naslovom ˝ A-LA-CARTE KOMUNIKACIJA Z GOSTI˝, ki bo potekala v torek, 10. decembra 2013, od 9h do 16h v Kolpernu na Stari Savi, Fužinska cesta 2, 4270 Jesenice. Udeležba na delavnici je brezplačna. Ker je število mest  omejeno, se čim prej, najkasneje do 6. decembra 2013 prijavite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. Več o programu si preberite spodaj v priložeih dokumentih.
V soboto, 30. novembra 2013, ob 8. uri v dvorani Kolpern na Jesenicah, bo organizirano celodnevno srečanje strukturiranega dialoga znotraj projekta Dialog mladih 2.0: Vključujemo!, ki ga bomo zaključili z dialogom med mladimi in odločevalci. Jeseniško srečanje, katerega koordinira ZŠJ - Mladinski center Jesenice v soorganizaciji z Mladinskim svetom Jesenice in s podporo Kluba jeseniških študentov, bo hkrati sklepni dogodek različnih aktivnosti vključevanja mladih, katere smo omenjene organizacije letos izvajale z namenom sodelovanja pri pripravi LOKALNE STRATEGIJE ZA MLADE - dokumenta, ki ga pripravlja Občina Jesenice za obdobje 2014 do 2017. Projekt Dialog mladih! 2.0: Vključujemo! v sodelovanju z mladinskimi organizacijami, organizacijami za delo z mladimi, mladinskimi sveti lokalnih skupnosti po Sloveniji in ob podpori Nacionalne agencije programa Mladi v akciji izvajata Mreža MaMa in Mladinski svet Slovenije. Gre za organizacijo desetih lokalnih dogodkov po Sloveniji, kjer se bodo srečali mladi in predstavniki lokalnih oblasti z namenom vključevanja mladih v procese odločanja v lokalnih skupnosti s poudarkom na večji socialni vključenosti mladih v družbo in priložnostih za večjo zaposljivost…
Svet KS Slovenski Javornik-Koroška Bela in Harsco Minerali sta v soboto 10. novembra organizirala dan odprtih vrat podjetja Harsco Minerali za javnost. Udeleženci so si z zanimanjem ogledali predelavo žlindre. Obisk je bil kljub slabemu vremenu zadovoljiv in veseli smo, da je uspelo. Upamo, da bomo v prihodnje organizirali še kakšno skupno akcijo. V interesu krajevne skupnosti in podjetja Harsco Minerali je, da so ljudje seznanjeni s tem kaj se dogaja v naši KS.
Namen ogleda prireditve je bil v prvi vrsti, da se spoznamo med seboj, družimo ter zabavamo, po drugi strani pa si izmenjamo izkušnje, s tem pa želimo invalidnim osebam pomagati pri vključevanju v normalno življenjsko okolje, naučiti jih samostojnega in neodvisnega življenja ter osamosvajanja od staršev, po drugi strani pa pridobivanje novih izkušenj v različnih okoljih in situacijah. Več o poročilu med priloženimi dokumenti.
Namen ogleda prireditve Čarovnice pri mostu je bil v prvi vrsti aktivno preživljanje prostega časa, ki je povezano z zabavo, navezovanjem novih poznanstev in spoznavanjem lepot, zanimivosti ter običajev različnih krajev naše države - z namenom razbremenitve družine, pridobivanje novih izkušenj v različnih okoljih in situacijah, druženje, krepitev povezovanja med starostnimi generacijami in sprejemanje drugačnosti, s tem pa želimo invalidnim osebam pomagati pri vključevanju v normalno življenjsko okolje, naučiti jih samostojnega in neodvisnega življenja ter osamosvajanja od staršev, po drugi strani pa pridobivanje novih izkušenj v različnih okoljih in situacijah. Iskreno se zahvaljujemo organizatorju prireditve Čarovnice pri mostu Simonu Grlecu za topel sprejem, prijaznost in pozornost do naših članov ter večerno pogostitev s pijačo, Gostilni Grof za donirane kave, Panviti Mir d.d. iz Gornje Radgone za klobase za kuhanje, Mercatorju d.d. Ljubljana za kislo zelje Dobrodelnemu društvu Sladki nasmehi za pomoč otrokom za donacijo mafinov, Športnemu društvu Arcont iz Gornje Radgone, Angeli Vrbnjak iz Apač, Miranu Topolovec s.p. - Izdelava PVC oken in vrat Gornja Radgona, Občini Apače, Megras…
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Jesenice, skupaj s Petrolom d.o.o. – Bencinskim servisom III in s Policijsko postajo Jesenice, organizira brezplačno akcijo »PRIPRAVA NA ZIMO«, ki obsega: pregled pnevmatik, brisalcev in hladilne tekočine. Akcija bo v PETEK, 15.11.2013 od 13.00 – 16.00 ure na Petrolovem bencinskem servisu, Cesta železarjev 5, Jesenice (pri rondoju)   Tehnično primernost osebnih vozil bo pregledovala usposobljena ekipa strokovnih sodelavcev Petrola s člani Policijske postaje Jesenice. Na osnovi teh podatkov bodo vozniki lahko dobili popolno informacijo o stanju njihovega vozila ter ga ustrezno pripravili na zimske vozne razmere. VLJUDNO VABLJENI!

Uporabne povezave