Obvestila za javnost

Župan občine Jesenice Blaž Račič je z današnjim dnem na mesto drugega podžupana imenoval Miho Rezarja. 31-letnik, ki je v občinskem svetu sicer novinec, je po izobrazbi diplomirani politolog, zaposlen kot projektni vodja v podjetju Hidria, sicer pa je tudi nekdanji predsednik Mladinskega sveta Jesenice. Kot podžupan bo zadolžen za področje družbenih dejavnosti, s poudarkom na mladinski dejavnosti. Ob svojem imenovanju je povedal:

»Ob imenovanju za podžupana naj najprej izrazim zahvalo županu g. Blažu Račiču, za izkazano zaupanje. Veselim se dela z občinsko upravo, občinskimi svetniki, javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami, podjetji in seveda občani, pri pripravi ukrepov, ki bodo prispevali k dvigu kakovosti bivanja in družabnih programov na Jesenicah.«

Svojo funkcijo bo opravljal nepoklicno. 

Včeraj, 4. junija, je na Bledu potekal 6. sestanek županov občin Zgornje Gorenjske v mandatu 2018–2022. Tokratni sestanek je bil usmerjen v problematiko šolstva na Zgornjem Gorenjskem. Osrednja tema je bila osredotočena na reševanje izzivov in problematike izobraževanja in športa na Gorenjskem. Ugotovljeno je bilo, da poleg splošno poznane problematike obstajajo posebnosti specifične za občine Zgornje Gorenjske.

Izzivi, za katere se iščejo rešitve, se pojavljajo na različnih področjih:

  • na področju osnovnega šolstva in vrtcev so potrebne adaptacije in dozidave, za katere občine potrebujejo sofinanciranje;
  • na področju strokovnega in srednjega izobraževanja je nujno zagotoviti nove vsebine in obnoviti Srednjo šolo na Jesenicah;
  • na področju športa predstavlja poseben izziv preživetje hokeja na Jesenicah, hokejski klub HDD Jesenice potrebuje finančno pomoč;
  • izziv predstavlja sofinanciranje programov usposabljanja na Ljudski Univerzi Jesenice;
  • problem predstavlja prekrivanje velikih mednarodnih športnih prireditev s šolskimi počitnicami.

Razprava se je nadaljevala s problematiko javnih razpisov, ki zaradi različnih omejitev, npr. časovnih, otežujejo uspešnost prijave in pridobivanja sredstev za sofinanciranje občinskih projektov s področja izobraževanja. Minister dr. Jernej Pikalo je izkazal razumevanje za izražene probleme ter obljubil pomoč pri iskanju rešitev, kar bo zahtevno tudi zaradi medresorskega usklajevanja.

Gostitelj srečanja, g. Janez Fajfar, se je v imenu županov Zgornje Gorenjske zahvalil ministru za udeležbo na sestanku koordinacije županov na Bledu ter za pripravljenost pomagati pri reševanju aktualnih problemov.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije obvešča stranke, da so se spremenile uradne ure na Gorenjskem.

 

Stranke iz občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica lahko storitve opravijo v prostorih občine Jesenice, na naslovu Cesta železarjev 6, Jesenice.

Uradne ure za stranke so vsako prvo in tretjo sredo v mesecu od 8.00 do 12.00.

Stranke lahko dobijo informacije in se predhodno naročijo po telefonu na številki 031 687 260.

 

Stranke iz občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica lahko storitve opravijo v prostorih občine Radovljica, na naslovu Gorenjska cesta 19, Radovljica.

Uradne ure za stranke so vsako drugo in četrto sredo od 8.00 do 12.00.

Stranke  lahko dobijo informacije in se predhodno naročijo po telefonu na številki 031 687 260.

 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

Uporabne povezave