Obvestila za javnost

S 3.5.2012 so se začela obnovitvena dela na mostu v Podmežakli. Izvajalec je Maptrade d.o.o., ki je bil izbran z javnim natečajem. Obnovitvena dela so zaključena v skladu z načrtom in terminskim planom. Ta obnova je bila izvedena s sprejetim planom gradnje in vzdrževanja občinskih cest v občini Jesenice v obdobju 2011 do 2014. S sanacijo mostu se je uredila tudi javna razsvetljava na tem območju in križišču je nameščena nova ograja. Skupna vrednost investicije znaša 100.500 EUR z DDV. Za slavnostno odprtje mostu in drugih obnovitvenih del, smo določili 1. Avgust, ko občina Jesenice praznuje  Spominski dan občine Jesenice. Iz fotografij je moč videti, kako so dela potekala in se zaključila.
V program in organizacijo »prihoda – sprejema« Stanleyevega  pokala, se je vključila tudi Občina Jesenice, Zavod za šport Jesenice in Hokejsko društvo mladi Jesenice. Program slavja, ki bo potekal na Placu na Hrušici je: Zabavno – kulturni program in protokol namenjen Anžetu Kopitarju. Ob 16.00 uri slavnostni začetek dogodka z DJ Chincasso Grega Habič Band Big Foot Mama, EightBomb-Rockabillys, Mit feat.Chorcyp-Metalband ob 18.00 uri pričakovani slavnostni prihod Stanleyjevega pokala z Anžetom Kopitarjem na čelu in njegovih ožjih družinskih članov Od 18-00 – 20.00 ure ogled Stanleyjevega pokala s fototermini; prednost bodo imeli naši najmlajši člani Hokejskega društva mladi Jesenice.    Prireditev s slavjem bo zaključena najkasneje ob 01.uri. Obvestilo rediteljske službe V času od 15.00 do 01.00 ure naslednjega dne je predvidena popolna zapora lokalnih cest LC 152081 in LC 152091 od križišč z regionalno cesto 452 za promet v naselje Hrušica. Dovoljen je promet za stanovalce Hrušice, javni promet, vozila organizatorja in intervencijska vozila, v skladu z veljavnimi predpisi in dovoljenjem Občine Jesenice. Zaporo ceste bo izvedel vzdrževalec občinskih cest…
Upravna enota JeseniceCesta železarjev 6 a, 4270 JeseniceT: 04 585 14 00F: 04 585 14 56E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate./jesenice/ Zakon o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012 - v nadaljevanju: ZUJF), ki je začel veljati 31. 5. 2012, je prinesel spremembe tudi na področju vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja, in sicer: 1. Izplačila prejemkov po vojni zakonodaji do konca leta 2012 in prehod na nov način izplačevanja prejemkov po vojni zakonodaji z letom 2013 Denarni prejemki po vojni zakonodaji (invalidnine, dodatki, doživljenjske  mesečne rente in drugi prejemki po zakonih) se ne bodo več izplačevali prvi delovni dan v mesecu za tekoči mesec, temveč prvi delovni dan v mesecu za pretekli mesec. Na nov način izplačil se bo v celoti prešlo v letu 2013. V prehodnem obdobju v letu 2012 pa mesečni prejemki dospejo v izplačilo: za julij 2012            6.  7. 2012 za avgust 2012                   13. 8. 2012 za september 2012             19. 9. 2012 za oktober 2012                  25. 10. 2012 za november 2012               3. 12. 2012 za…
Županovi sorodniki in prijatelji, ki so ga včeraj obiskali,  so nas obvestili, da je  njegovo zdravstveno stanje dobro in da bo župan Tomaž Tom Mencinger že v nekaj dneh napoten v domačo oskrbo. Jesenice, 9.7.2012  
Nagovor predsednika Državnega sveta mag. Blaža Kavčiča na spominskem srečanju na Hrušici (plato Karavanke na Hrušici, 29. junij 2012) Spoštovane gospe in gospodje, dragi prijatelji, spoštovani gostitelji, podžupana Mestne občine Jesenice, spoštovani župani sosednjih občin, predstavniki policije in vojske, društva Sever, veterani vojne za Slovenijo, predstavniki Zveze združenj borcev NOB, občinske svetnice in svetniki, častni občani občine Jesenice, v veliko čast mi je, da lahko danes spregovorim na prireditvi, s katero obeležujemo dan umika pripadnikov JLA in Zvezne milice. Ta prostor tukaj pod Karavankaminosi globoko simboliko, prav na tem mestu so se med 27. in 30. junijem slovenski policisti in teritorialci ostropostavili v bran Sloveniji; pred 21. leti jena tem mestu z odhodom zadnjega jugoslovanskega vojaka padla karavanška železna zavesa.Danes lahko z velikim spoštovanjem ugotovimo, da so ta dejanja pripomogla k uresničenju tisočletje rastoče želje in vizije slovenske nacionalne države. Želja po neodvisnosti, po lastni državi, ima globoke in dolge korenine. Temelji slovenske državnosti so zaznavni v iskrah in plamenih upornosti slovenskega naroda, ki je obstal in kljub majhnosti…
Načelnica Upravne enote Jesenice Alenka Burnik obvešča, da v ponedeljek 18. junija 2012, Upravna enota prične delovati v novih prostorih na Jesenicah, Cesta želelzarjev 6/a (neposredna bližina krožišča). Zaradi selitve v petek, 15.6.2012, ne bo uradnih ur.
Upravna enota Jesenice obvešča, da v ponedeljek, 18. junija 2012 prične delovati v novih prostorih in sicer na Jesenicah, Cesta železarjev 6/a (neposredna bližina krožišča). Zaradi selitve v petek, 15. 6. 2012, ne bo uradnih ur. Alenka Burnik, načelnica
V petek pozno dopoldne, so me ožji sodelavci obvestili, da je Kulturno športno društvo Hrušica odpovedalo skupen ogled  hokejske tekme v finalu NHL na velikem platnu na Placu na Hrušici. Vzrok za odpovedi so zapisali sami z več pisnimi izjavami  za javnost. Nekateri mediji in tudi del jeseniške javnosti pa je v času ogledov tekem na prostem na Hrušici in tudi dan po odpovedi teh ogledov, kritično izjavljali, da  se je ta odpoved »zgodila«, zaradi mojega nesodelovanja pri organizaciji ogledov finala NHL na velikem platnu na Placu na Hrušici. Ob tem moram povedati, da sem bil osebno in tudi kot župan občine Jesenice s to organizacijo, ki jo je prijavilo Športno – kulturno društvo Hrušica za približno sto krajanov Hrušice, obveščen iz medijev in nič drugače. Ob tem sem dolžan povedati, da se na moje  ime, ali na naslov Občine Jesenice, nihče od  pristojnih iz Športno – kulturnega društva Hrušica, ni obrnil, ali zaprosil za kakršno koli pomoč. Zato so me negativne izjave posameznikov, izrečene v medijih in tudi…
Danes je bilo na tiskovni konferenci za preventivno akcijo, ki se nanaša na uporabo varnostnega pasu izpostavljeno: največ prometnih nesreč se zgodi v oddaljenosti 10 km od doma najnižja uporaba varnostnih pasov je na lokalnih cestah kar 90% otroških sedežev je napačno pripetih v avtomobilih ali pa otroci niso pravilno pripeti v te sedeže MIR se bo v času poteka akcije vključil v izvajanje aktivnosti, in sicer v neposredni bližini vrtcev in šol po izdelanem razporedu. Tu bomo poleg pravilne uporabe varnostnih pasov in otroških sedežev, spremljali tudi način prometne ureditve in potek prometa na teh območjih. O ugotovljenem stanju in o morebitnih naših nadaljinih aktivnostih oz. predlogih, vas bomo obvestili. Ker bodo aktivnosti (ugotavljanje stanja, opozarjanje, svetovanje) usmerjene v varnost otrok in odgovorno vedenje staršev, vas prosimo, da o poteku aktivnosti obvestite vrtce in šole v vaši občini. Temu dopisu je priložena tudi knjižica v elektronski obliki, ki lahko služi kot pomoč pri obveščanju, tako preko spletnih strani, kot tudi v tiskani obliki na vidnih mestih (plakat).
Obveščamo vas, da bo 09. maja 2012, redno vzdrževanje JAVNE RAZSVETLJAVE v OBČINI JESENICE prevzelo podjetje JAVNA RAZSVETLJAVA, Litijska cesta 263, LJUBLJANA, katero je predložilo najugodnejšo ponudbo na objavljenem javnem razpisu Občine Jesenice. Aktivnosti rednega vzdrževanja bodo potekala v okvirih dosedanje prakse in brez večjih sprememb. Se pa spremeni kontaktna številka za javljanje napak in za klic v primeru intervencije oz. nujnih posegov. Vsi klici oz. javljanja se vršijo na številko dežurnega operaterja (prisoten 24ur/dan, 365 dni/leto), kateri prejme opis napake in jo posreduje dežurnemu oz. rednemu vzdrževalcu. Vzdrževalec se v pogodbenem roku odzove z ustrezno opremo glede na naravo napake. Kontaktni podatki izvajalca vzdrževanja JR: javljanje napak in okvar   (24ur/dan , 365dni/leto) 01/586 36 00 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.  ali preko portala za prijavo napak na www.jrl.si Odprava napake predvidoma v enem tednu oz. glede na razpored del, vrste in mesta napake oz. okvare intervencije               01/586 36 00  (24ur/dan , 365dni/leto) prometne nesreče, večje okvare, izredni dogodki pogodbeni odzivni čas 30 minut V primeru težav in potrebnih dodatnih informacij sem…
Oddelek za gospodarstvo Občine Jesenice organizira sestanek nosilcev gostinske dejavnosti v Občini Jesenice z organi, ki odločajo o obratovalnem času gostinskih obratov. Na sestanku bo Občina Jesenice predstavila Pravilnik o določitvi obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Jesenice in problematiko meritev hrupa, Policijska postaja Jesenice pa bo predstavila Zakon o javnih zbiranjih. Sestanek bo v dvorani Kolpern na Stari Savi v sredo, 11.04.2012 ob 15.00 uri. Vljudno vabljeni! Mag. Vera Djurić Drozdek Vodja Oddelka za gospodarstvo
Ob rednih pregledih in nadzorih občinskih cest smo opazili, da lastniki oziroma sosedje ob občinskih cestah vegetacije še niso porezali oziroma jo uredili, kot se to od njih pričakuje. Zakon o cestah (Ur. l. št. 109/2010) namreč v 98. členu določa, da v območju nivojskega križišča občinskih cest, križišča občinske ceste z železniško progo ali v območju cestnih priključkov na občinsko cesto ter na notranji strani cestnih krivin ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave itd, kar bi oviralo preglednost cest in križišč ali priključka. Globa za navedeni prekršek znaša 500 evrov za posameznika. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Jesenice (Ur. l. št. 103/2009) v 16. členu povzema določbe zakona, pri tem pa dovoljuje višino živih mej, ograj ali drugih objektov največ 0,7 metra v višino od nivelete vozišča in najmanj 0,5 metra od roba vozišča. Kjer konfiguracija terena ne dopušča te višine je potrebno višino prilagoditi na višino, ko je še zagotovljena preglednost. Globa za navedeni prekršek znaša 200 evrov za posameznika. V kolikor…
Predčasno glasovanje na referendumu o Družinskem zakoniku bo potekalo v torek 20. 3., sredo 21. 3. in četrtek 22. 3. od 9.00 do 17.00 ure, v prostorih Upravne enote Jesenice, Cesta maršala Tita 78, -  pisarna št. 11 (pritličje). S seboj prinesite osebni dokument in obvestilo volivcu.
Moram reči, da se me je "dotaknilo",  je zapis svetnik Aleš Nagode in zaprosil svetnice in svetnike: spoštovane kolegice in kolegi, predlagam, da se odzovemo na prošnjo očeta 10-letnih dvojčkov Aljaža in Domna Lukan Pismo očeta Marka Lukana Tole moje pisanje bo romalo na obilico naslovov, zato pristop najbrž ni toliko oseben, kot bi morda lahko bil.. K stvari. Nezaposlen sem in brez dohodka. Tudi kak zdravstveni razlog je poleg ostalih vzrok za to. V bistvu pa ne bi rad o sebi. Razlog zakaj se obračam na Vas je preprost: moja dvojčka Aljaž in Domen (10 let) sta mlada nadobudna hokejista. O stanju hokeja na obubožanih Jesenicah najbrž ni treba govoriti. No, vsaj toliko, če ne še bolj, obubožan sem tudi sam. Znašel pa sem se pred veliko težavo: HK Jesenice mladi (ekipa malčki) namreč v prihodnjem mesecu potujejo na turnir na Češko. Že mesečna vadnina stane čisto preveč za nekoga brez dohodkov, a sem jo do sedaj redno plačeval, včasih sem si pač izposodil. Za vsakega od udeleženih otrok…
Kot župan občine Jesenice, v kateri deluje trofejni klub s prepoznano športno blagovno znamko in velikim številom zvestih gledalcev, moram pojasniti vsebino nekaterih člankov, ki žal že mejijo na znanstveno fantastiko (zrežirane tekme, specialna policija…) Vse izjave, katere sem dajal, sem jih  kot župan Jesenic, sem pa tudi član upravnega odbora Hokejskega kluba Acroni, zadolžen za dvorano. Po ponujenem odstopu predsednika upravnega odbora upravni odbor deluje naprej, do sklica občnega zbora in sprejema odločitve, ki so v njegovi pristojnosti. V sredo, 22. februarja 2012, je bil objavljen članek z nakorektno vsebino, ki je povzročil takšne in drugačne reakcije doma in v tujini. V četrtek, 23. februarja 2012,  je bila na seji Občinskega sveta občine Jesenice na dnevni red seje uvrščena dodatna točka o razmerah v HK Acroni Jesenice, na kateri sem pojasnil, da sem na strani tistih, ki sumijo na nepravilnosti na tekmah Olimpija – Salzburg in Dunaj – Acroni.  Občinski svet je soglasno sprejel nekaj sklepov: da se je seznanil z razmerami v HK Acroni, apelira na sklic…
Slovensko društvo evalvatorjev se je odločilo, da po svojih sicer omejenih močeh, vendar pa zavzeto, slovenskim društvom, nevladnim organizacijam in drugim neprofitnim organizacijam civilne družbe, vključno z neformalnimi pobudami, ponudi možnost brezplačne evalvacijske podpore. Krovne organizacije civilne družbe razvijajo vse več orodij za podporo civilno družbenim organizacijam, kot so spletna podpora, računovodska podpora, pravna in informacijska podpora in druge. Doslej pa še ni bila razvita evalvacijska podpora civilno družbenim organizacijam, kar pa je ravno namen te pobude. Namen podpore je prispevati k zmanjšanju potrebnih naporov v vrednotenje (projektov, organizacij, programov) in obenem poskrbeti, da bo vrednotenje imelo koristne učinke za organizacije, ki ga izvajajo. V delovanju se v društvu pogosto srečujemo z zanimanjem za vrednotenje zlasti v društvih, ki izvajajo javno financirane projekte, pa tudi pri tistih organizacijah, ki želijo opraviti strateški premislek o svoji prihodnji dejavnosti. Doslej smo v tem duhu že sodelovali z Zavodom Gostoljubnost slovenskih domov, socialnim društvom Mozaik in s Kralji ulice, Mrežo za prostor, Slogo, Slovenskim forumom Socialnega podjetništva (MB) in YHD. V SDE…
Številka: 3C691-096Datum:   22.1.2012 Zadeva:    Prometna nesreča II. kategorije – zaprosilo medijem Dne 22. 1. 2012 ob 6.15 uri se je v naselju Kranj, na vozišču dovozne poti do objekta Mega Center na naslovu Savska cesta št. 34, Mestna občina Kranj, zgodila prometna nesreča II. kategorije, v kateri sta bila udeležena dva osebna avtomobila in pešec, ki je utrpel lahko telesno poškodbo. Neznani voznik osebnega avtomobila znamke Volkswagen, tip Golf, bele barve, serije 4, z možnimi delnimi registrskimi številkami KR KH, je pri vožnji po vozišču dovozne poti s prednjim levim bočnim delom vozila oplazil pešca, kateri se je v tem času nahajal na vozišču ob levem boku ustavljenega osebnega avtomobila znamke Peugeot, tip 5008, reg. št. KR ZE-036. Po povzročitvi prometne nesreče neznani voznik ni ustavil in je zapustil mesto prometne nesreče, ne da bi soudeleženim v prometni nesreči nudil svoje osebne podatke in podatke o vozilu ter da bi preveril, če je bil kdo v prometni nesreči telesno poškodovan. Išče se: Osebni avtomobil znamke Volkswagen tip Golf, serije…

Uporabne povezave