Občinska priznanja

Častni občani

Častni občani (19)

Naziv »častni občan občine Jesenice« se podeljuje državljanom Republike Slovenije, ki so s svojim dolgoletnim delom pomembno prispevali k utrjevanju miru, razvoju in dosežkom na raznih področjih človekove ustvarjalnosti, oziroma k ugledu in razvoju občine. Sklep o podelitvi naziva »častni občan občine Jesenice« sprejme Občinski svet občine Jesenice na podlagi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki v ta namen izvede javni razpis, naziv pa se praviloma podeli na proslavi ob občinskem prazniku 20. marca.

Feb  2017 06

Dodatne informacije

 • Leto priznanja 2017
 • Ime in Priimek Janez Pšenica
 • Kraj Jesenice
 • Leto rojstva 1930
Mar  2016 20

Dodatne informacije

 • Leto priznanja 2016
 • Ime in Priimek Mira Jazbinšek
 • Kraj Jesenice
 • Leto rojstva 1926
Mar  2015 19

Dodatne informacije

 • Leto priznanja 2015
 • Ime in Priimek dr. Breda Oblak
 • Kraj Jesenice
 • Leto rojstva 1937
Mar  2014 19

Dodatne informacije

 • Leto priznanja 2014
 • Ime in Priimek mag. Peter Kunc
 • Kraj Bled
 • Leto rojstva 1934
Mar  2013 19

Dodatne informacije

 • Leto priznanja 2013
 • Ime in Priimek mag. Viktor Krevsel
 • Kraj Jesenice
 • Leto rojstva 1935
Mar  2011 19

Dodatne informacije

 • Leto priznanja 2011
 • Ime in Priimek Valentin Cundrič
 • Kraj Jesenice
 • Leto rojstva 1938
Mar  2010 19

Dodatne informacije

 • Leto priznanja 2010
 • Ime in Priimek Stanislava Geršak
 • Kraj Jesenice
 • Leto rojstva / smrti 1920 - 2018
Mar  2009 19

Dodatne informacije

 • Leto priznanja 2009
 • Ime in Priimek Joža Varl
 • Kraj Jesenice
 • Leto rojstva / smrti 1926 - 2012
Mar  2008 19

Dodatne informacije

 • Leto priznanja 2008
 • Ime in Priimek Tomaž Ertl
 • Kraj Blejska Dobrava
 • Leto rojstva / smrti 1932 - 2012
Mar  2007 19

Dodatne informacije

 • Leto priznanja 2007
 • Ime in Priimek Boris Janez Bregant
 • Kraj Hrušica
 • Leto rojstva 1940
Mar  2006 19

Dodatne informacije

 • Leto priznanja 2006
 • Ime in Priimek Albin Felc
 • Kraj Radovljica
 • Leto rojstva 1941
Mar  2005 19

Dodatne informacije

 • Leto priznanja 2005
 • Ime in Priimek Anton Arh
 • Kraj Blejska Dobrava
 • Leto rojstva / smrti 1929 - 2006
Mar  2004 19

Dodatne informacije

 • Leto priznanja 2004
 • Ime in Priimek Bratko Škrlj
 • Kraj Jesenice
 • Leto rojstva / smrti 1929 - 2014
Mar  2003 19

Dodatne informacije

 • Leto priznanja 2003
 • Ime in Priimek Dr. Božidar Brudar
 • Kraj Jesenice
 • Leto rojstva 1939
Mar  2003 19

Dodatne informacije

 • Leto priznanja 2003
 • Ime in Priimek Miha Baloh
 • Kraj Jesenice
 • Leto rojstva 1928
Mar  2002 19

Dodatne informacije

 • Leto priznanja 2002
 • Ime in Priimek Jaka Torkar
 • Kraj Jesenice
 • Leto rojstva / smrti 1932 - 2002
Mar  2001 19

Dodatne informacije

 • Leto priznanja 2001
 • Ime in Priimek Jaka Čop
 • Kraj Žirovnica
 • Leto rojstva / smrti 1911 - 2002

Dodatne informacije

 • Leto priznanja 2000
 • Ime in Priimek prof. dr. Jože Mencinger
 • Kraj Ljubljana
 • Leto rojstva 1941
Mar  1998 19

Dodatne informacije

 • Leto priznanja 1998
 • Ime in Priimek Simon Sodja
 • Kraj Blejska Dobrava
 • Leto rojstva / smrti 1899 - 2001