Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine mandata 2014-2018

Sestava Nadzornega odbora mandat 2014-2018

# IME IN PRIIMEK FUNKCIJA
1. Vojko Otovič Predsednik
2. Ernest Poženel Namestnik predsednika
3. / Članica
4. Vladanka Lović Članica
5. Franc Rožič Član
6. Rafael Franc Penič Član
7. Rabija Babača Članica