Natisni to stran
Mar  2018 28

26. seja Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

Sklic 26. seje Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

0.Sklic 26. seje Občinskega sveta sklica 2014-2018

1.Potrditev besedila zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 25.1.2018

2.Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2017 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev

3.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018

4.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice - DRUGA OBRAVNAVA

5.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

6.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

7.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavod Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – UPB 1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

8.Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

9.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Jesenice – UPB 2 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

10.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice – UPB 1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

11.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

12.Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

13.Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

14.Predlog Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA

15.Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice – PRVA OBRAVNAVA

16.Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne – PRVA OBRAVNAVA

17.Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne – PRVA OBRAVNAVA

18.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Jesenice – UPB 1 – PRVA OBRAVNAVA

19.Predlog Sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2018 – 2021

20.Volitve in imenovanja:

21.Poročila

22.Informacije, vprašanja in pobude

Dodatne informacije

  • Datum / Čas: 12. aprila 2018 / 17. uri
  • Kraj: sejna soba Občine Jesenice
Prebrano 1685 krat Zadnja sprememba Torek, 17. April 2018, 09:15