Podžupana

Okt 2017 12

Podžupanjin kotiček 2017/6

Dolgoživa družba je naslov dogodku, ki sem se ga pred kratkim udeležila v Medgeneracijskem centru v Kranju. Dolgoživa družba je naša sedanjost in prihodnost. Podaljševanje življenjske dobe, še posebej, če je v dobrem zdravju, je eden izmed največjih dosežkov moderne družbe, hkrati pa pomeni soočanje z izzivi starajoče se družbe. Tudi Gorenjska se sooča s spreminjanjem starostne strukture prebivalstva. Družba postaja dolgoživa, kar pomeni, da se pričakovano trajanje življenja podaljšuje. Pričakuje se, da bo ta trend v prihodnjih letih še okrepil.  To pa od družbe terja zagotavljanje možnosti in priložnosti za kakovostno življenje vseh generacij in dostojno staranje, za kar pa so potrebne prilagoditve na številnih področjih.

Da bi celovito naslovila te izzive, je Vlada RS sprejela Strategijo dolgožive družbe, ki postavlja vsebinski okvir za izvedbo potrebnih sprememb. Za uresničitev začrtanih usmeritev bo ključno zavedanje širše javnosti in posameznikov o pomenu predlaganih sprememb, soglasja ter zavezanosti družbenih deležnikov k njenemu uresničevanju.  Pomembno vlogo pri tem ima tudi lokalna skupnost. Pri promociji in krepitvi aktivnega in zdravega staranja ter medgeneracijskem povezovanju in staranju.

Staranje pa prinaša vedno večji izziv na področju dolgotrajne oskrbe, saj se starejši  lahko srečujejo z oviranostjo in potrebno pomoč pri temeljnih dnevnih aktivnostih. Cilj je postavitev integriranega sistema dolgotrajne oskrbe na ravni države, ki bo finančno vzdržen, dostopen, usmerjen na uporabnika.  Rešitve za področje dolgotrajne oskrbe pa prinaša Zakon o dolgotrajni oskrbi, v katerem je opredeljena odgovornost lokalne skupnosti.

Številne države Evropske unije se soočajo z naraščajočim izostajanjem z dela zaradi stresa, povezanega z delom, in težav v duševnem zdravju. Slovenija je po odstotkih izgubljenih koledarskih dni duševne in vedenjske motnje na četrtem mestu, med vzroki za skrajšan delovnik pa na drugem. Raziskave kažejo, da naj bi depresija postala najpogostejši razlog za odsotnost z delovnega mesta v Evropi. Duševno zdravje zaposlenih je torej vedno večji izziv za delodajalce, nenazadnje tudi zato, ker predstavljajo duševne motnje veliko finančno breme, zato ne preseneča, da je letošnja vodilna tema Duševno zdravje na delovnem mestu. Šent je nevladna, humanitarna  in prostovoljska organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva. Dnevni center Šentgor Radovljica je ob svetovnem dnevu duševnega zdravja, ki ga praznujemo 10. oktobra, organiziralo vse Šentovsko akcijo, na kateri sem bila prisotna kot predstavnica občine Jesenice in kjer smo bili povabljeni k podpisu simbolične zaveze. Ta zaveza nam prinaša odgovornost lokalne skupnosti, da bomo v prihajajočem letu posebno pozornost posvetili duševnemu zdravju svojih zaposlenih. Ključnega pomena za preprečevanje tovrstnih težav je na eni strani ozaveščanje in na drugi strani pravočasno in učinkovito ukrepanje.

 

 

Prebrano 904 krat Zadnja sprememba Četrtek, 12. Oktober 2017, 12:19
Vera Pintar

Podžupanja pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz njene pristojnosti, za katere je pooblaščena.

Ostale informacije.

E-pošta Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.