Podžupana

Dec  2017 06

Podžupanov kotiček 2017/13

Spoštovane občanke in cenjeni občani,

kot ste opazili, je v našem mestu zagorela praznična razsvetljava. S postopno, vendar sistematično osvežitvijo praznične razsvetljave dvigujemo samozavest mesta, samopodobo in ugled, promoviramo mestotvorne kvalitete mesta, vzpostavljamo tradicijo ter z njo poskušamo prispevati k rasti pozitivnega mestnega vzdušja.

Včeraj je potekala slovesna seja Sveta za preventivo in vzgojo v prometu, na kateri sta bili podeljeni dve priznanji. Priznanji sta za uspešno in prizadevno delo prejela g. Aleksander Jernejc ter g. Blaž Knific. Za njuno večletno neprekinjeno delo na preventivnem področju in za njun prispevek k večji varnosti v prometu jima iskreno čestitam. Poudaril bi, da člani Komisije SPV zahtevno delo opravljajo prostovoljno ter izjemno strokovno. Ekipi se zahvaljujem za njihovo aktivnosti predvsem na ogledih na terenu pri reševanju prejetih pobud in predlogov povezanih s cestnoprometnimi izzivi. Še prav posebej bi izpostavil njihovo pomembno vlogo pri varnosti najranljivejših udeležencev v prometu ter izobraževanju najmlajših.

Jutri, v četrtek, bomo na letošnji zadnji redni seji sprejemali proračun Občine Jesenice za prihajajoče leto. Zavedati se moramo, da razvojni, z njimi povezani pa tudi finančni izzivi, ostajajo zelo zahtevni. Kljub temu menim, da je proračun, kljub omejenim sredstvom, dober kompromis med tem, kar imamo na voljo v „denarnici“, in našimi razvojnimi prioritetami na katerih temelji višja kvaliteta bivanja. Sledimo sprejetim strategijam in izraženimi prioritetami našega mesta. Seveda moramo pri tem skrbeti tudi za zagotavljanje sredstev za izvajanje zakonsko določenih nalog občine ter obveznosti, ki jih je občinski svet sprejel z občinskimi odloki in drugimi akti. Nadaljujemo z zagotavljanjem pogojev za delovanje javnih služb na področju vzgoje, izobraževanja, kulture, športa … Ohranjamo skrb za socialno varstvo in zdravstvo ter zagotavljanje pogojev ter sofinanciranje delovanja društev. Zavedam se, da je med nami veliko raznolikih želja in potreb. Vsekakor jih skušamo, v skladu z vizijo mesta, prioritetno obravnavati ter se z njimi seveda tudi odločno spoprijeti. Za to se bomo trudili tudi v prihajajočem letu.

Spoštovani,

želim vam veselo in hkrati tudi varno preživljanje decembrskih dni.

Prebrano 604 krat Zadnja sprememba Sreda, 06. December 2017, 16:16
Miha Rebolj

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz njegove pristojnosti, za katere je pooblaščen.

Ostale informacije.

E-pošta Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.