Župan občine Jesenice

Apr  2017 06

Županov kotiček 2017/6

Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice

Tokrat županov kotiček pričenjam z napredkom investicije v Obvoznico Lipce. Aktivnosti na tej lokaciji potekajo po načrtih, investicija bo dokončana v predvidenih rokih in predana namenu v sredini letošnjega leta. Gre za izjemno pomembno investicijo, tako za lokalno skupnost, kot tudi gospodarstvo na tem območju. Vzporedno tečejo tudi aktivnosti za pripravo dokumentov, ki bodo omogočali izvedbo kanalizacije skozi naselje Lipce. Na Občini Jesenice ocenjujemo, da gre za pomembne investicije za krajevno skupnost, ki bodo pozitivno vplivale na kvaliteto življenja, v prihodnosti pa prinesle tudi nova delovna mesta in gospodarski razvoj na tem območju.

Nadaljujejo se priprave na izgradnjo pločnika od Splošne bolnišnice Jesenice proti Hrušici. Vemo, da to povezavo potrebujemo, to bo velika pridobitev za vse krajane Hrušice in tudi druge občane občine Jesenice. Bliža se dolgo časa pričakovana investicija v prenovo ceste od Zdravstvenega doma proti potoku Jesenice, ki je v slabem stanju, prenova pa že dolgo pričakovana. Naša naloga je, da obnovimo komunalno infrastrukturo in v ta del ceste vključimo tudi kolesarsko povezavo, v sklopu Celostne prometne strategije, ki daje prednost trajnostni mobilnosti. Občina Jesenice pa bo tudi letos sodelovala v projektu Evropskega tedna mobilnosti, kjer bomo spodbujali uporabo javnih prevoznih sredstev in pa uporabo površin za pešce in kolesarje.

V zadnjem času se veliko govori tudi o prostorskih potrebah Splošne bolnišnice Jesenice, ki se sooča z vse večjimi obremenitvami. Na Jesenicah smo pripravljeni na možnost širitve obstoječe bolnišnice na sedanji lokaciji, druga možnost, ki smo jo tudi ponudili predstavnikom ministrstva pa je novogradnja. Občina Jesenice ima lokacijo na Hrušici, ki bi jo brezplačno prenesli na ministrstvo in se tudi odpovedali komunalnemu prispevku. Tu je potrebno poudariti, da se letos načrtuje tudi ureditev prometne infrastrukture, s čimer bi bile omogočene idealne prometne povezave za morebitno novo bolnišnico.

Za zaključek pa še o okolju. April je povsod po Sloveniji v znamenju čistilnih akcij. Na Jesenicah bo glavnina akcij okoli Svetovnega dneva Zemlje, torej 22. aprila. Naš cilj mora biti, da bo naše okolje čisto in urejeno. Poudarek bo na urejenosti sprehajalnih poti in osveščenosti lastnikov štirinožcev. V glavnem pa tako kot v drugih občinah po Sloveniji opažamo, da je črnih odlagališč bistveno manj kot nekoč. Veliko so dodali tudi zbirni centri, kjer se lahko vse vrste odpadkov odložijo na primerno mesto in se tako ne pojavljajo drugje po okolju. Vendar pa zagotovo še obstaja prostor za izboljšave.  

Prebrano 826 krat Zadnja sprememba Četrtek, 06. April 2017, 09:49