Župan občine Jesenice

Jan  2018 19

Županov kotiček 2018/3

Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice

V minulih dneh je bil sklican sestanek v zvezi s sotesko Vintgar, ki so se ga, poleg predstavnikov Občine Jesenice, udeležili tudi predstavniki občin Bled in Gorje, TNP, Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in drugi. Soteska Vintgar namreč meji na vse tri občine – Gorje, Bled in Jesenice, zato je prav, da se o problematiki in tudi razvoju soteske pogovarjamo vsi skupaj. Na sestanku je bilo govora o težavah, ki jih letna sezona prinese ob obisku soteske Vintgar, hkrati pa so bili predstavljeni problemi zaradi povečanega prometa, neurejenosti  sanitarij in nabiranja komunalnih odpadkov, problematika vode in predvsem samega urejanja v območju in v vplivnem območju soteske Vintgar. Sestanek je bil uspešen, v nadaljevanju pa bo potrebnih še kar nekaj sestankov in dogovorov, ki bodo v končni fazi privedli do cilja, varnejšega, enostavnejšega in lepšega dostopa do same soteske.

Na Občini Jesenice začenjamo s pripravo zaključnega računa Občine za leto 2018. Tega bodo člani občinskega sveta obravnavali na aprilski seji. Hkrati pa začenjamo tudi s pripravo proračuna za leto 2019, ki bo letos – zaradi rokovnika lokalnih volitev, ki so predvidene v novembru 2018 – Občinskemu svetu v prvo obravnavo predložen že meseca maja.

Na področju družbenih dejavnosti so na spletni strani objavljeni trije javni razpisi, in sicer javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialnega varstva v občini Jesenice za leto 2018 (rok prijave je 29. 1. 2018), javni razpis za dodelitev sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice za leto 2018 (rok prijave je 5. 2. 2018) in javni razpis za sofinanciranje dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe namenjeni vzgoji otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v letu 2018 (rok prijave je 5. 2. 2018). Celotno dokumentacijo si vsi zainteresirani lahko pogledajo na spletni strani Občine Jesenice pod javnimi objavami.

Nadaljujejo se dela na otroškem igrišču Pika na Plavžu. Veseli me, da dela potekajo po načrtih in po terminskem planu, dokončanje in tudi samo odprtje obnovljenega igrišča pa načrtujemo okoli 20. marca, ko praznujemo občinski praznik.

V preteklem tednu smo s pismom podpore izkazali interes za sodelovanje pri projektu Greenway, v kolikor bo ta potrjen na programu INTERREG Srednja Evropa konec leta 2018 ali v začetku leta 2019. Sodelovanje se nanaša na pripravljenost sodelovanja v pilotni aktivnosti za integracijo in izboljšanje storitev ter infrastrukture za kolesarjenje v obstoječo prometno infrastrukturo oziroma storitve, na pripravljenost vzpostavitve dialoga in sodelovanja pri prenosu znanj in praks iz Slovenije in tujine ter na vsebinski prispevek za regionalni akcijski načrt za izboljšanje povezav mreže kolesarskih poti in kolesarskih storitev. Sofinanciranje pilotne aktivnosti s strani Evrope naj bi znašalo kar 85 %, Občina Jesenice pa bo s tem lahko pridobila podlage za vzpostavitev kolesarske mreže poti oziroma izvedljivosti le-teh na območju Jesenic, to pa predstavlja enega od načinov, s katerimi zasledujemo cilje, začrtane v sprejeti Celostni prometni strategiji občine Jesenice.

Prebrano 505 krat Zadnja sprememba Petek, 26. Januar 2018, 13:47