Župan občine Jesenice

Feb  2018 05

Županov kotiček 2018/5

Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice

V preteklem tednu smo z izvajalcem, podjetjem TELEG-M d.o.o. podpisali pogodbo za izgradnjo komunalne infrastrukture na Murovi. Gre za največji letošnji projekt na področju komunalne infrastrukture, katerega vrednost dosega skoraj milijon evrov. »Temelje« za projekt smo položili že pred tremi leti, ko smo zagotovili osnovne pogoje za to investicijo – takrat smo zgradili dobrih 100 metrov kanalizacije in nanjo priključili prve objekte, zagotovili pa smo tudi povezavo tega dela na kanalizacijski kolektor, ki vodi na Centralno čistilno napravo Jesenice. Lani sta bila zgrajena tudi že dva oporna zidova, zdaj pa se končno začenja tudi sama izgradnja kanalizacije. Zavedamo se, da bo investicija, ki bo potekala predvidoma do konca tega leta, izjemno zahtevna, saj gre ozko, strnjeno območje, ki je hkrati gosto poseljeno, vendar verjamem, da bomo skupaj s strokovnostjo izvajalca in potrpežljivostjo tamkajšnjih prebivalcev investicijo dobro izpeljali in uspešno zaključili.

Začenjajo pa se tudi priprave na občinski praznik in na tradicionalni Jožefov sejem. Slednji bo v organizaciji Zavoda za šport Jesenice potekal od 16. do 19. marca na Stari Savi, v tem času pa bo, že tradicionalno, organiziran tudi pomladni tek. Občinski praznik bomo obeležili 20. marca v Gledališču Toneta Čufarja, ko bomo podelili nagrade tudi letošnjim občinskim nagrajencem. Plaketo občine Jesenice bodo letos prejeli Marija Palovšnik, profesorica slovenskega jezika na Gimnaziji Jesenice in predsednica Farnega kulturnega društva Koroška Bela, Sonja Koranter, pesnica, pisateljica, mladinska pisateljica in esejistka, ter mešani pevski zbor Kulturnega društva Vox Carniola. Predloga za naziv častni občan letos nismo prejeli, zato najvišjega občinskega priznanja letos ne bomo podelili.  Kot župan pa imam to čast, da lahko zaslužnim posameznikom podelim tudi plaketo župana. To bo ob občinskem prazniku prejel tudi Robert Kejžar, dolgoletni član poklicne gasilske enote GARS Jesenice, ki je gasilstvu kot pionir in kasneje kot operativni gasilec zapisan že od leta 1974. S svojim delovanjem je zaslužen za odlično sodelovanje med poklicno gasilsko enoto, prostovoljnimi gasilskimi društvi in civilno zaščito občine Jesenice, zaradi njegovega dela, ki bistveno presega okvire službe, pa si plaketo župana zagotovo zasluži.

Ena od stvari, ki jo lahko pripišemo tudi trudu Roberta Kejžarja, pa je tudi načrtovana izgradnja regijskega gasilskega vadbenega poligona. Gasilska zveza Jesenice je namreč uspešno kandidirala na razpisu Gasilske zveze Slovenije, ki namerava po gasilskih regijah v prihodnjih letih zgraditi nekaj regijskih gasilskih vadbenih poligonov. Lokacija poligona bo na Spodnjem Plavžu, na zemljišču v lasti Občine Jesenice, ki je v ta namen v zadnjih dneh podelila brezplačno stavbno pravico v korist Gasilske zveze Jesenice in Gasilske zveze Slovenije. Gradbeno dovoljenje za izgradnjo pričakujemo predvidoma še letošnjo pomlad.

Prebrano 445 krat Zadnja sprememba Ponedeljek, 05. Februar 2018, 10:41