Župan občine Jesenice

Okt 2018 08

Županov kotiček 2018/19

Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice

Aprila naslednje leto obeležujemo 10-letnico padca meteorita na Mežaklo. Na pobudo Društva za razvoj turizma Jesenice, markacijske sekcije Planinskega društva Jesenice, lokalnega združenja Zveze borcev za vrednote NOB in nekaterih drugih deležnikov bomo v kratkem začeli z urejanjem planinske poti, ki bo posvečena prav temu dogodku. Planinska pot bo namreč opremljena z informacijskimi tablami, vodila pa bo na mesto na Mežakli, kjer je 9. aprila 2009 padel meteorit. Še letos je predvidena postavitev treh informacijskih tabel, tj. na Kočni in Podmežaklo, torej na mestih, kjer se bo pot začela, in na Planskem vrhu, kamor je padel meteorit. V naslednjem letu nato načrtujemo še podrobnejšo ureditev poti in postavitev dodatnih informacijskih tabel, ki bodo označevale zanimivosti po sami poti. Padec meteorita je redek dogodek, ki se je zgodil prav na naši lokaciji, a ga premalokrat jemljemo v mar, z ureditvijo omenjene poti pa bomo dali večjo vrednost tako samemu dogodku, hkrati pa lahko tudi na tej osnovi še naprej razvijali jeseniški turizem.

Če ostanemo tokrat pri turizmu še naprej, se veselim tudi prihajajočega promocijskega filma, ki bo posnet v teh dneh na območju Jesenic v okviru aktivnosti znotraj Združenja zgodovinskih mest, katerega članica je tudi občina Jesenice. S pomočjo filma se bomo, skupaj z ostalimi zgodovinskimi mesti, lahko predstavljali na različnih mednarodnih turističnih sejmih in ob drugih podobnih priložnostih, s tem pa Jesenice dodatno predstavili kot mesto, ki je vredno obiska in ogleda.

V prihodnjem letu pa v sodelovanju s podjetjem JEKO d.o.o. načrtujemo snemanje še enega filma, in sicer o spominskem parku na Plavžu. Spominski park leži na mestu nekdanjega sredi 20. stoletja opuščenega pokopališča, v drugi polovici 20. stoletja pa je dobilo podobo spominskega parka in arboretuma z več kot dvesto vrstami okrasnega drevja in grmovnic. Čeprav se velikokrat bori z vandalizmom, posledice slednjega skušamo čim bolj ažurno odpravljati, na območju pa smo že pred časom povečali tudi nadzor medobčinskega redarstva, zato je stanje boljše kot v preteklosti. Zgodovina in vsebina parka sta zelo pestri in kot taki zanimivi tudi za turiste, zato je prav, da njegovo vsebino, tudi s pomočjo ljudi, ki so v preteklosti poskrbeli za njegovo zasnovo, predstavimo širši javnosti tudi na ta način.

Prebrano 47 krat Zadnja sprememba Ponedeljek, 08. Oktober 2018, 10:22