Javne objave

Mar  2013 21

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče s parc. št. 84/5 k.o. 2178 – Koroška Bela

Številka: 478-14/2011

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010, 75/2012) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/2012), Občina Jesenice  objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Jesenice, kot lastnica nepremičnine (zemljišča) s parc. št. 84/5 k.o. 2178 – Koroška Bela, bo s Slavico in Andrejem Onič, Gorska pot 4, Jesenice in Zupan Borisom, Stranska pot 1, Jesenice, sklenila Prodajno pogodbo za zemljišče s parc. št. 84/5  k.o. 2178 – Koroška Bela.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

ŽUPAN OBČINE JESENICE
Tomaž Tom Mencinger

Prebrano 2590 krat Zadnja sprememba Četrtek, 21. Marec 2013, 08:52