Katalog informacij javnega značaja

Sep  2010 21

Letno poročilo o dostopu informacij javnega značaja za leto 2004

Občina Jesenice
Cesta železarjev 6
4270 Jesenice  

Datum: 31. 1. 2005

Vlada Republike Slovenije
Gregorčičeva 20
1000 Ljubljana

 

Zadeva: Poročilo Vladi RS na podlagi 37. člena ZDIJZ

 

Spoštovani!

V skladu s 37. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) vam kot uradna

oseba za dostop do informacij javnega značaja za Občino Jesenice pošiljam sledeče poročilo:

 

V skladu z 2. odstavkom 37. člena ZDIJZ

  1. Uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja za Občino Jesenice je Božena Ronner, svetovalka za občinski svet, protokol in informiranje.
  2. Število vloženih zahtev v letu 2004 = 0
  3. Število ugodenih zahtev = 0
  4. Število zavrnjenih zahtev z navedbo razlogov za vsako zavrnitev = 0
  5. Število vloženih pritožb in izdanih odločb po pritožbah z opisom odločitve ter z navedbo razlogov za sprejeto odločitev v primeru ponovne odklonitve razkritja informacije = 0
  6. Število sproženih upravnih sporov zoper dokončne odločbe ter v primeru molka organa = 0
  7. Število in seznam prejetih sodnih odločb, s katerimi je bilo ugodeno tožbi prosilca v upravnem sporu, vključno z navedbo razlogov, na katerih temelji odločitev sodišča = 0

Občina Jesenice ni izdala v letu 2004 nobene odločbe, s katero bi prosilcu zavrnili dostop do želene informacije.

 

S spoštovanjem,

Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja za Občino Jesenice
Božena Ronner
svetovalka za občinski svet, protokol in informiranje

Prebrano 5012 krat Zadnja sprememba Sreda, 30. Maj 2012, 13:02