Register predpisov

Nov  2015 30

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice - UPB1 - NPB