Skok na osrednjo vsebino

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

Nacionalna preventivna akcija za večjo varnost na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo - "USTAVITE SE. VLAK SE NE MORE." Prečkajte železniško progo varno na nivojskih prehodih.

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa izvaja nacionalno akcijo za večjo varnost na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo, ki je opredeljena v Resoluciji nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 in bo potekala med 17. in 28. februarjem 2014. V okviru preventivne akcije bodo aktivno sodelovali: Slovenske železnice, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (Direktorat za infrastrukturo, IRSPEP, DRSC), občine (občinski SPV-ji, občinska redarstva), Policija, ZZŠAM, AMZS, Javna agencija za železniški promet.
Problematika varnosti cestnega prometa na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo je povezana predvsem z neupoštevanjem prometnih pravil in v nekaterih primerih z nizko kulturo in predrznostjo udeležencev v cestnem prometu. Posledice takšnega obnašanja so prepogoste prometne nesreče oz. izredni dogodki na nivojskih prehodih, ki imajo hude posledice tako za posameznike, kakor tudi za družbo kot celoto. Pri tem prednjačijo nesreče pretežno na pasivno zavarovanih nivojskih prehodih kategoriziranih in nekategoriziranih lokalnih cest preko železniških prog, ki so pogosto neustrezno ali pomanjkljivo označeni (neskladna, manjkajoča prometna signalizacija). Pri tem je potrebno poudariti, da poznamo aktivno in pasivno zavarovane nivojske prehode. Slednji so označeni oziroma zavarovani zgolj s prometnimi znaki, ki nas opozarjajo na nevarnost in na približevanje nivojskemu prehodu.

S programom aktivnosti za povečanje varnosti na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo, ki po vsebini ostaja podoben prejšnjim, želimo različni državni organi in nevladne organizacije s točno določenimi ukrepi vplivati na večjo varnost udeležencev na nivojskih prehodih. Namen akcije je vplivati na vedenje voznikov in drugih udeležencev cestnega prometa ter posredno zmanjšati število prometnih nesreč in njihovih posledic na nivojskih prehodih.

Kljub ambicioznim infrastrukturnim projektom države na področju modernizacije in nadgradnje nivojskih prehodov ceste čez železniško progo, ki so predvideni v letošnjem in naslednjem letu, je potrebno še naprej osveščati javnost glede doslednega upoštevanja prometne signalizacije (npr. »Andrejev križ«, izmenično utripajoče rdeče luči na svetlobnem znaku, spuščanje zapornic, polzapornic, itd.) in s tem povezanim odgovornim ter preudarnim ravnanjem udeležencev v cestnem prometu.

V sklopu preventivne akcije smo pripravili novo izdajo preventivne brošure "Ustavite se. Vlak se ne more", ki osvešča udeležence v cestnem prometu glede pravilnega in odgovornega ravnanja na nivojskih prehodih. V zvezi s tem nam prosim sporočite število izvodov brošure, ki jih boste v sklopu preventivne akcije namensko razdelili zainteresirani javnosti.

 

PRIPOROČILA ZA VEČJO VARNOST PEŠCEV:

1.  Hodite po pločniku. V primerih, ko ni pločnika, hodite ob robu cestišča ob levem robu, tako da vidite nasproti vozeča vozila.
2.  Cesto vedno prečkajte na označenih ali semaforiziranih prehodih za pešce(ob zeleni luči). Če v bližini ni prehoda, bodite dodatno pozorni na bližajoča vozila.
3.  Vedno se prepričajte preden prečkate cesto– poglejte levo – desno in še enkrat levo.
4.  Bodite vidni– vozniki vas morajo opaziti pravočasno, da bi lahko ustrezno ravnali:

 • izogibajte se voznikovemu mrtvemu kotu, ker vas ne vidi (še posebej
 • problematično pri tovornih vozilih in avtobusih)
 • z voznikom vzpostavitev očesni kontakt – tako se prepričate, da vas je opazil
 • nosite svetla oblačila in odsevnike
 • uporabite lučko ali mobitel, če hodite ob cesti ponoči izven naselja

5.  Odrasli vedno držite otroke za roko, ko hodite ob cesti. Otroci se ne smejo igrati ob cestišču.
6.  Pešačenje in alkohol?– tudi pri pešcih je alkohol dejavnik tveganja, saj zmanjšuje spodobnost pešca za ustrezno presojo, zaznavne in fizične sposobnosti. Če pijete alkohol raje uporabite taxi, varen prevoz prijatelja ali javni prevoz. Prav tako bodite pozorni na učinke dovoljenih in nedovoljenih drog.
7.  Upoštevajte predpise– pešci nimajo absolutne prednosti, upoštevajte rdečo luč na semaforju, prepoved pešačenja itd.
8.  Na avtocesti ne smemo pešačitiali se zadrževati izven vozila ob cestišču. V primeru kritičnega dogodka poskrbimo za svojo varnost in se umaknimo na varno za zaščitno ograjo. Prav tako vedno uporabimo odsevni telovnik.

VOZNIKI:

1.  V naseljih in v bližini prehodov za pešce zmanjšajte hitrost in bodite pripravljeni, da nenadoma ustavite.
2.  Pešce je težko opaziti v temi ali mraku, posebej čene uporabljajo odsevnikov, zato morate biti dodatno pozorni in zmanjšati hitrost.
3.  Pešce lahko pričakujete ob vseh priložnostih, tuditam, kjer je prepovedano (na AC, izven naselja)
4.  Pešcem pri prehodu za pešce vedno ustavite, saj imajo prednost, ter jim tako omogočite varno prečkanje ceste.
5.  Ne prehitevajte ali vozite mimo vozila, ki je ustavil pešcu za prečkanje ceste.
6.  Pri zavijanju bodite dodatno vedno pozorni na pešcein kolesarje, ki prihajajo s strani, saj jih zlahka spregledate.
7.  Še posebej bodite previdni v bližini šol, vrtcev in igriščter drugod, kjer so pogosto otroci in starejši, ki so še posebej ranljivi.

V okviru akcije smo pripravili tudi spletno anketo, zato vas vabimo k izpolnjevanju. Anketa PEŠCI je dostopna bna spletnih straneh  https://www.1ka.si/a/33953 ,

Prva polovica meseca oktobra je že tradicionalno namenjena varnosti v prometu. Po začetku šolskega leta, ko se varnosti otrok posveča velika pozornost, je nujno, da že v oktobru z dodatnimi spodbudami opozorimo na nujnost stalnega in načrtnega vzgojno preventivnega dela in varnosti  v prometu.

V sredo 9.10.2013 je na Čufarjevem trgu na Jesenicah potekala akcija »Bodo preVIDEN«.  Prireditev je potekala v malo manj lepem vremenu, vendar je dobro vzdušje pritegnilo mnogo mimoidočih. Preventivna akcija je namenjena pešcem, ki so še posebej jeseni in pozimi med najbolj ogroženimi udeleženci v prometu, saj je dan krajši, pogosteje so neugodne tudi vremenske razmere.  Policisti ugotavljajo, da je vzrok za nesreče pogosto na strani neustreznega ravnanja voznikov in sicer zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo, vožnje preblizu desnemu robu vozišča ter vožnje pod vplivom alkohola. 

Na akciji so poleg članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sodelovali policisti, redarji in Avto šola B&B d.o.o. Policisti so udeležencem predstavili pomembnost uporabe kresničk in drugih odsevnih materialov za večjo varnost pešcev. Najmlajšim udeležencem  so policisti in redarji predstavili tudi avtomobile in opremo, ki jih pri svojem delu uporabljajo.  Avtošola B&B je predstavila zaletavček, s katerim so prikazali, kako deluje varnostni pas ob čelnem trku ter obračalnik, s katerim so prikazali pomen varnostnega pasu ob prevračanju.

Večina vrtcev iz jeseniške občine je obiskalo akcijo že v dopoldanskem času. S številom malčkov, ki so obiskali akcijo smo zelo zadovoljni. Akcijo so obiskali tudi osnovnošolci in gimnazijci, pa tudi naključni mimoidoči, ki so tako lahko izkusili nekaj situacij v prometu in spoznali pomen naprav, ki simulirajo prevračanje avtomobila  in trk avtomobila.

SPV Občine Jesenice opozarja pešce, da v večernih urah nosijo na sebi odsevne trakove oz. kresničke, da bodo čim bolj vidni, voznike motornih vozil pa, da prilagodijo hitrost razmeram na cesti s tem, da upoštevajo prisotnost pešcev in prilagodijo vožnjo, še posebaj v okolici šol in vrtcev in v strnjenih naseljih.

Varna šolska pot je eden izmed pogojev za večjo varnost otrok v cestnem prometu. Prometna varnost učencev je predvsem skrb staršev ali zakonitih zastopnikov, ki morajo poskrbeti, da znajo njihovi otroci varno sodelovati v prometu in dokler tega še ne zmorejo, jih spremljati ali jim zagotoviti spremstvo v prometu, tudi na šolskih poteh.

Lokalne skupnosti, šole, sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter drugi strokovni organi in organizacije pa morajo poskrbeti za zagotavljanje pogojev za varno sodelovanje otrok (varne prometne površine, izvajanje prometne vzgoje in drugih preventivnih dejavnosti, vzgojne akcije in pomoč pri prečkanju cest na najnevarnejših mestih na šolskih poteh).

V ta namen je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Jesenice v prvih prvih šolskih dneh od 2.9.2013 do 6.9.2013 organiziral varovanje na šolskih poteh,  pri katerem so sodelovali predstavniki  Motorističnega kluba El-diablo, policisti, člani SPV-ja, predstavniki šol,  redarji... 


Vsem prostovoljcem, ki so sodelovali pri varovanju otrok, se Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Jesenice lepo zahvaljuje!

Slike otrok na poti v šolo so posnete v prvih šolskih dneh.

V ponedeljek, 17.6.2013, je župan Občine Jesenice g. Tomaž Tom Mencinger v prostorih občinske stavbe, na 4. redni seji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, podelil priznanje Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa ge. Vlasti Mencingar. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Jesenice, je v skladu s Pravilnikom o priznanjih Javne agencije Republike Slovenije (AVP) za varnost prometa oblikoval predlog za podelitev priznanja AVP RS za leto 2012 za zlati znak AVP. Priznanja AVP se podeljujejo najbolj zaslužnim posameznikom za njihovo večletno neprekinjeno delo na preventivnem področju in za njihov prispevek k večji varnosti v prometu. Vlasta Mencingar neprekinjeno deluje na področju prometne preventive in vzgoje vse od leta 1999 dalje. S svojim delom je prispevala k razvoju preventivnega in pedagoškega dela, spodbujala akcije, sodelovala na področju preventive ter skrbela na razvojnem področju. Na koncu pa so, kot se za zagovornike varnega prometa tudi spodobi, nazdravili s kozarčkom soka.

Za starejše skupine vrtcev na območju Občine Jesenice, je bil v mesecu marcu 2013, izveden razpis za izobraževalno nagradno igro »Varni v prometu«. Namen izobraževalne nagradne igre je učenje o obnašanju na cesti, o poznavanju prometnih znakov, pravilni vožnji s kolesi idr. Razpis je trajal mesec dni. Na razpis sta se prijavila Vrtec DO Ivanke Krničar na Blejski Dobravi in Vrtec Jesenice - Enota Angelce Ocepek.

V nagradni igri je sodelovalo 21 otrok. Komisija je izbrala 3 najboljše risbe na temo varnost v prometu.

Nagrajenci so iz vrtca DO Ivanke Krničar na Blejski Dobravi in sicer:

 • Nik Kobal,
 • Uroš Černe in
 • Šimen Škufca.

Vsi otroci so prejeli praktične nagrade in pohvale. Vsem udeležencem nagradne igre se zahvaljujemo za sodelovanje!

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je za  osnovne šole na območju Občine Jesenice, za učence 4. razredov, v mesecu marcu 2013 razpisal izobraževalno nagradno igro »Bistro glavo varuje čelada«. Namen nagradne igre je utrjevanje znanja o prometni varnosti. Razpis je trajal mesec dni. Na nagradno igro je bilo skupaj prijavljenih 43 otrok iz OŠ Toneta Čufarja in OŠ Prežihovega Voranca Jesenice. Komisija je izbrala 5 najboljših risb, katerih avtorji so bili posebej nagrajeni.

Nagrajenci so:

 • Tinka Tonejc, Kristina Arhar Bošnjak, Kevin Kuralt -  iz Osnovne šole Toneta Čufarja ter
 • Lejla Kaltak in Nermin Mušić – iz Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice.

Vsi otroci so prejeli praktične nagrade in pohvale. Vsem udeležencem nagradne igre se zahvaljujemo za sodelovanje!

V petek, 10.5.2013, je na Osnovni šoli Toneta Čufarja potekalo medobčinsko tekmovanje "Kaj veš o prometu?", ki ga je organiziral Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Jesenice, v sodelovanju z Osnovno šolo Toneta Čufarja Jesenice. Tekmovanje je ena izmed tradicionalnih preventivnih akcij za kolesarje, ki se začne v osnovnih šolah ter poteka vse do državne ravni. Na tekmovanju so sodelovali učenci od 5. do 9. razreda in sicer iz OŠ 16. decembra Mojstrana, OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, OŠ Koroška Bela, OŠ Prežihovega Voranca in iz OŠ Toneta Čufarja Jesenice. Tekmovalci so se pomerili v poznavanju cestno prometnih predpisov, vožnji po mestnih cestah in spretnostni vožnji na poligonu. Tekmovanje smo zaključili z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo nagrad. Prvi trije posamezniki so prejeli zlato, srebrno oz. bronasto odličje. Poleg odličij so vsi tekmovalci prejeli praktične nagrade, ki so jih podarili sponzorji PALISADA d.o.o. Jesenice, ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA d.d. Jesenice, ZAJŠEK d.o.o. Mojstrana in INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice. Za nemoten in varen potek tekmovanja so poskrbeli prostovoljci, člani odbora SPV-ja, policisti, redarji ter predstavniki osnovnih šol.

Rezultati tekmovanja:

 1. mesto – Jan Debelak,
 2. mesto – Adžović Adi,
 3. mesto – Pivać Dino.

Prvi trije tekmovalci so iz Osnovne šole Toneta Čufarja na Jesenicah.

Najboljši tekmovalec Jan Debelak se bo udeležil državnega tekmovanja »KAJ VEŠ O PROMETU?«, ki  bo potekalo 1.6.2013 v Ljubljani.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Jesenice se zahvaljuje vsem, ki ste pomagali pri organizaciji in izvedbi tekmovanja ter vsem sponzorjem!

Tudi v letošnjem letu na Javni agenciji RS za varnost prometa - Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sodelujemo pri izvajanju širše preventivne akcije za večjo varnost železniških prehodov, ki poteka od 20. do 28. februarja 2013, s pobudo

Ustavite se! Vlak se ne more.

Namen akcije je povečati osveščenost udeležencev v prometu glede varnega prečkanja železniške proge ter zmanjšati število mrtvih v nesrečah pri takih prečkanjih ter izboljšati varnost na nivojskih prehodih. V zadnjih petnajstih letih se je na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo zgodilo 520 izrednih dogodkov, umrlo je kar 116 ljudi, 223 pa jih je bilo poškodovanih, kar kaže na zelo težke posledice v primerih, ko do nesreče pride. Cilj akcije je vplivati na vedenje voznikov in drugih udeležencev cestnega prometa ter posredno zmanjšati število prometnih nesreč in njihove posledice na nivojskih prehodih ceste preko železniške proge.

V zadnjih letih se število pasivno zavarovanih nivojskih prehodov zmanjšuje (za 23 % v 10 letih), druge pa se dodatno ureja s prometno signalizacijo. Še vedno pa ostaja največja problematika na področju jugovzhodne regije (proga Metlika-Novo mesto – Ljubljana, Grosuplje- Kočevje, Novo mesto – Straža) ter v Pomurju in Podravju (Pragersko – Središče, Ormož – Murska Sobota – Hodoš, Ljutomer – Gornja Radgona). Večina prometnih nesreč se zgodi na lokalnih cestah. V letu 2012 je na nivojskih prehodih umrlo 5 ljudi, kar znaša 4 % med vsem umrli v prometnih nesrečah.

Pri prečkanju nivojskega prehoda se obvezno ustavite, če se progi približuje železniško vozilo. Upoštevajte prometno signalizacijo. Nikoli ne obvozite spuščenih polzapornic. Obvezno ustavite, ko na svetlobnem znaku izmenično utripata rdeči luči.

Bodite previdni in odgovorni. Prečkajte železniško progo varno na nivojskih prehodih. Ne zanašajte se na to, da vlak ne bo pripeljal. Nesreče na nivojskih prehodih so pogosto posledica voznikove napake.

Oglejte si tudi TV in RA oglas.

TV oglas Za večjo varnost na železniških prehodih

Povezani videi

http://www.avp-rs.si/images/dokumenti/SPV/gradiva_spv/Moj_film.wmv

RA oglas Za večjo varnost na železniških prehodih

{audio}http://www.avp-rs.si/images/dokumenti/SPV/gradiva_spv/RADIO_2012_25s.mp3{/audio}

Na OŠ Koroška Bela so v četrtek dne 4.10. izpeljali kolesarski dan za učence 5. razredov. V tem razredu se učence pripravlja za samostojno udeležbo s kolesom v prometu, zato smo otrokom, še preden se podajo na javne prometne površine omogočili, da izpopolnijo svoje spretnosti pri obvladovanju kolesa.

Učenci so se preizkusili v osmih spretnostnih nalogah.  Le-te so bile sestavljene tako, da so učenci usvajali osnovne gibalne vrline, ki jim bodo koristile pri premagovanju ovir v prometu. Pa tudi osnovno znanje popravljanja kolesa in poznavanja prometnih znakov so jim pomagali k bolj uspešnemu zaključku posameznih nalog. Dopoldne je minilo v sproščenem a hkrati tudi tekmovalnem vzdušju saj so se izvedbe točkovale, najboljši pa so prejeli simbolične nagrade, ki sta jih prispevala SPV Jesenice in Zavod za šport Jesenice. Bolj pomembno kot zmaga na tekmi pa je bilo medsebojno spodbujanje in sodelovanje nastopajočih. Učence je obiskal tudi policist s PPP Kranj ter jih podučil o nevarnostih, ki pretijo udeležencem enoslednih vozil ter jim razkazal vozilo za nadzor prometa.

Akcija BODI preVIDEN, ki je namenjena večji varnosti pešcev ima letos novo medijsko podobo. Radijska in televizijski spot se bodo še posebej intenzivno predvajali v času trajanja preventivne akcije, ki ravnokar poteka in se bo zaključila 12. februarja 2012. Na spodnjem linku najdete radijska in televizijski spot.

http://www.avp-rs.si/avp/avp-si.nsf/avp/nova-medijska-podoba-akcije-bodi-previden

Če med vožnjo uporabljaš mobilni telefon, je možnost, da boš imel prometno nezgodo, 4-krat večja. Si predstavljaš, kaj vse se lahko zgodi? Poglej si oglas in potem dobro razmisli, preden spet sedeš v avto s prižganim telefonom!

{audio}tel_Odzivnik_Zivljenje.mp3{/audio}

Več o preventivni akciji Bodi trenutno nedosegljiv, če želiš ostati živ!, si lahko preberete na spodnji povezavi.

http://www.avp-rs.si/avp/avp-si.nsf/tajnica/index.html

S 1. julijem 2011 se začnejo uporabljati štirje novi zakoni (Zakon o motornih vozilih, Zakon o voznikih, Zakon o pravilih cestnega prometa in Zakon o cestah). Z namenom povečati varnost v prometu in zaščititi pešce, kolesarje, otroke in starejše udeležence cestnega prometa, so zaostrene sankcije za kršitve omejitev hitrosti, zato vas vljudno prosimo, da obvestila o višini globe in kazenskih točkah na radarskih tablah prilagodite v skladu z novim prihajajočim zakonom.


Pregled kazni za kršitve v naselju (najdete jih na strani 6):

 
Hitrost v območju za pešce, območju umirjenega prometa in območju omejene hitrosti

KRŠITEV GLOBA  KAZENSKE TOČKE  STRANSKE SANKCIJE 
Do vključno 10 km/h  300 € 3
Nad 10 do vključno 20 km/h  500 € 5
Nad 20 do vključno 30 km/h  1.000 € 9 PVMV 
Nad 30 km/h  1.200 € 18 PVVD
Nad 50 km/h  1.200 € 18 PVVD

 

Hitrost na cesti v naselju

KRŠITEV GLOBA  KAZENSKE TOČKE  STRANSKE SANKCIJE 
Do vključno 10 km/h  100 €
Nad 10 do vključno 20 km/h  300 € 3
Nad 20 do vključno 30 km/h  500 € 5
Nad 30 do vključno 50 km/h  1.000 € 9 PVMV 
Nad 50 km/h  1.200 € 18 PVVD

KT = kazenske točke
PVMV = prepoved vožnje motornega vozila
PVVD = prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

 

V prilogi vam prilagamo brošuro o novostih vseh štirih novih prometnih zakonih v pdf obliki. Obveščamo vas, da je brošura dosegljiva tudi na naši spletni strani www.avp-rs.si

 


Javna agencija Republike Slovenija za varnost prometa
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Trdinova ulica 8, 1000 Ljubljana

Tel.: 01/400-88-70
Fax.: 01/400-88-75
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
http://www.avp-rs.si

AVPRS Portal SPV

Sestava sveta

# IME IN PRIIMEK FUNKCIJA PREDSTAVNIK
1. Miroslav Volmajer predsednik Policijska postaja Jesenice      
2. Aleš Koželj namestnik predsednika Medobčinski inšpektorat in redarstvo      
3. Doris Globočnik članica OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice
4. Adel Numanović član JKP JEKO, d.o.o., Jesenice
5. Tomaž Košir član Arriva, d.o.o.
6. Martina Šorn članica predstavnica osnovnih šol
7. Irena Perko članica Vrtec Jesenice
8. Željko Šmitran član predstavnik krajevnih skupnosti      
9. Ivan Demšar član predstavnik krajevnih skupnosti