Print this page
Jan 2018 16

Občino obiskale udeleženke projekta OrientAkcija

V okviru projekta OrientAkcija so Občino Jesenice včeraj obiskale predsednica Človekoljubnega dobrodelnega društva Up in priseljenke, vključene v omenjeni projekt. Sprejela jih je podžupanja Vera Pintar, v sklopu obiska pa so se gostje seznanile z informacijami o sami občini ter številu in strukturi njenih prebivalcev in se spoznale z delovanjem občinske uprave in Občinskega sveta. V Kabinetu župana so se z županom Tomažem Tomom Mencingerjem pogovarjale o zaposlitvenih in drugih možnostih občine, obiskale pa so tudi posamezne oddelke občinske uprave in se seznanile z različnimi nalogami, ki jih opravljajo posamezni oddelki.

Namen projekta OrientAkcija, ki ga izvajata Človekoljubno dobrodelno društvo Up Jesenice in Zavod Tri iz Škofje Loke, je prepoznavanje, usmerjanje, motiviranje, vključevanje ter spremljanje v socialno aktivacijo vključenih oseb, hkrati pa tudi podpreti vključene v socialno aktivacijo pri njihovi reaktivaciji, integraciji v različne družbene sisteme ter posledično ponovno vključiti na primarni, sekundarni in terciarni trg dela. Cilj izvajalcev projekta je razviti in vzpostaviti celovit model socialne aktivacije, ki bo zagotovil transparentno, usklajeno in celostno obravnavo priseljenk, ki tvegajo revščino in so socialno izključene, model pa naj bi ustrezno povezal vse relevantne institucije v procesu. Projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Read 2132 times Last modified on Tuesday, 16 January 2018 14:58