Skok na osrednjo vsebino

Novice

Nepravilno odlaganje odpadkov na eko otokih na območju občine Jesenice.

Spoštovani občani občine Jesenice!

V zadnjih letih v občini Jesenice poteka pospešena izgradnja kanalizacijskega omrežja za odvajanje odpadnih voda na čistilno napravo. Na območjih, kjer je kanalizacija zgrajena, je priključitev ali preureditev priključka na javno kanalizacijo obvezna za vse objekte. Stavba, iz katere se je do zgraditve javne kanalizacije odvajala odpadna voda v greznico ali malo komunalno čistilno napravo, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da uporabnik na svoje stroške greznico ali malo komunalno čistilno napravo očisti in odstrani ali izključi iz sistema, odpadne vode pa direktno spelje v javno kanalizacijo. Priključitev objekta se opravi na podlagi pisnega soglasja izvajalca z upoštevanjem pogojev, navedenimi v soglasju.

Lastniki in uporabniki objektov, ki še niso priključeni na javno kanalizacijo, so dolžni ta priklop izvesti v roku 6 mesecev od takrat, ko je za to dana možnost in/ali od takrat, ko so bili s strani izvajalca javne službe o tem obveščeni in pozvani k izvedbi priključka.

Glede na obveznost priključitve pozivamo lastnike in uporabnike objektov, na območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija, priklop pa še ni izveden, da to storijo čim prej, najkasneje pa v roku 6 mesecev oziroma do 31. marca 2017.

Za vse dodatne informacije so vam v okviru delovnega časa na voljo:

 • Občina Jesenice - 04 5869 214 (kanalizacija)
 • JEKO-IN, d.o.o., Jesenice - 04 5810 482 (soglasje, priklop,…)
 • MIR Jesenice - 04 5869 301 (inšpekcijski postopek)

S spoštovanjem!

JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Direktor, Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.

Občina Jesenice, Župan, Tomaž Tom Mencinger

Odgovoren odnos do okolja je v današnjem času pomembna vrednota. Zaradi sodobnega načina življenja in povečane potrošnje, količine odpadkov hitro naraščajo. Zato predstavlja učinkovito in odgovorno ravnanje z njimi velik izziv na področju varstva okolja.

jeko-logo

 • Vrsta organizacije: Javno podjetje
 • Naslov: C. maršala Tita 51, 4270 Jesenice
 • Direktor: Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.
 • Tel.: (04) 5810 400
 • DŠ: SI67496717
 • MŠ: 5926823000
 • TR: 07000-0000492171
 • Spletni naslov: http://www.jeko.si
 • E-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Minuli teden je Svet ustanoviteljev JEKO-IN d.o.o. Jesenice potrdil novega direktorja javnega komunalnega podjetja JEKO-IN d.o.o. Jesenice. S 1. februarjem je vodstvo podjetja prevzel Uroš Bučar.

Uporabne povezave