Skok na osrednjo vsebino

Novice

Ines Dvoršak

predstavnica Občine Jesenice za odnose z javnostmi
T: 04 586 92 34, E: ines.dvorsak@jesenice.si

Na seji Sveta Krajevne skupnosti Plavž, ki je bila sklicana 21. 10. 2015, je bila osrednja točka obravnave komunalni plan za leto 2016. Člani Sveta KS so bili uvodoma seznanjeni z realiziranimi komunalnimi deli v letu 2015, nato pa so, glede na razpoložljiva sredstva in po predhodni uskladitvi s komunalno direkcijo Občine Jesenice, potrdili naslednje aktivnosti za leto 2016:

 • ureditev parkirišča na opuščeni zelenici on zgradbi Tavčarjeva 3/b in parkirnega prostora na neizkoriščenem delu zemljišča na zahodni strani zgradbe C. revolucije 3,
 • ureditev posedenega cestišča in opornega zidu na Žerjavcu,
 • ureditev celotnega prostora pred cerkvijo,
 • sanacija opornega zidu pod Murovo št. 20,
 • ureditev plazovitega terena na dovozni cesti do naselja Zg. Pejce,
 • sanacija stopnic, ki vodijo od Cerkve proti koritu na Murovi,
 • ureditev meteornih voda pred objektom Ceste revolucije 1,2, 3, pred Tavčarjevo 1/a, Tavčarjevo 9 in Kurilniško ulico – ureditev odtokov meteorne kanalizacije,
 • izgradnja nadstreška na avtobusni postaji v Centru II,
 • izvajanje rednih vzdrževalnih del na področju cest, elektrifikacije, zelenic in parkov ter dreves (posebej je bila izpostavljena ureditev kapelice v Spominskem parku, obnova odsevnikov po celotni Murovi in sanacija jaška kanalizacije ob zgradbi Murova),
 • sanacija celotne infrastrukture na Murovi,
 • živahna razprava je pa je potekala tudi okoli ureditve večjega otroškega igrišča na Plavžu, saj je na tej lokaciji največja gostota prebivalstva in tudi največje število otrok, pri čemer so otroška igrišča v najslabšem stanju v občini. Člani sveta so predlagali, da se večje igrišče uredi na prostoru otroškega igrišča Rožle.

 V nadaljevanju so člani Sveta KS obravnavali osnutek finančnega plana KS, se seznanili s prejeto pošto ter z odgovori strokovnih služb na posredovana vprašanja.

Člani Sveta KS so ugotovili, da je med nerešenimi zadevami ostala še pritožba krajanov Murove na preglasno cerkveno zvonjenje, opozorili pa so tudi na poškodovano Rudno pot in kapelico sv. Barbare. 

 

Predsednica KS Plavž

Ivanka Zupančič

Spoštovani novinarji in predstavniki medijev,

ob koncu letošnjega leta se zaključuje projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop (na kratko: projekt GORKI), v okviru katerega so občine Radovljica, Žirovnica, Jesenice in Bohinj skupaj zgradile več kot 30 kilometrov novih kanalizacijskih vodov, nadgradile in rekonstruirale obstoječo ter zgradile novo čistilno napravo. Skupna vrednost projekta v vseh štirih občinah znaša čez 15 milijonov evrov (brez DDV), sofinancirali pa so ga Kohezijski sklad EU, Ministrstvo RS za okolje in prostor in sodelujoče občine.

Ob zaključku projekta vas vabimo na skupno novinarsko konferenco, ki bo v sredo, 4. 11. 2015, ob 13. uri v Kolpernu na Stari Savi. Podprojekte posameznih sodelujočih občih vam bodo predstavili župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, župan občine Bohinj Franc Kramar, župan občine Radovljica Ciril Globočnik in župan občine Žirovnica Leopold Pogačar. Vabilo prilagamo v priponki.

Po zaključku novinarske konference vas vabimo tudi na voden ogled Centralne čistilne naprave Jesenice z začetkom ob 14. uri, ki mu bo sledilo še uradno odprtje le-te in kanalizacije Podmežakla z začetkom ob 14.30. Tudi vabilo na odprtje prilagamo v priponki.

Zaradi lažje organizacije samega ogleda čistilne naprave vas vljudno prosimo, da vašo prisotnost na novinarski konferenci in/ali na ogledu čistilne naprave potrdite na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oziroma na telefonsko številko(04) 586 92 34 do torka, 3. 11. 2015.

Novembra se na Jesenicah zaključuje projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop (na kratko projekt GORKI). V okviru projekta je Občina Jesenice rekonstruirala in nadgradila Centralno čistilno napravo Jesenice in izgradila 6 kilometrov kanalizacijskega omrežja skozi naselje Podmežakla, vrednost projekta pa znaša preko 8,5 milijonov evrov brez DDV.


Ob zaključku projekta vas v sredo, 4. novembra, vljudno vabimo na odprtje tako Centralne čistilne naprave Jesenice kot kanalizacije Podmežakla. Odprtje bo potekalo na dveh lokacijah, in sicer z začetkom pri Centralni čistilni napravi Jesenice ob 14.30, uro kasneje pa bo pri mostu pri Kolpernu namenu uradno predana tudi kanalizacija Podmežakla.


Zaradi varnostnih razlogov ogled Čistilne naprave v sklopu uradnega odprtja za širšo javnost ne bo mogoč, vendar pa se lahko organiziranega vodenega ogleda le-te udeležite ob 16. uri istega dne, ko vas bodo predstavniki podjetja JEKO-IN d.o.o. popeljali po objektu in vam odgovorili na vsa morebitna vprašanja.


Prisrčno vabljeni!

Občina Jesenice v četrtek, 5. novembra 2015, zaključuje prvo sezono delovanja kolesarskega sistema jeseNICE bikes. Vožnja s kolesi bo vsem zainteresiranim na voljo zopet spomladi 2016, zato vas vljudno vabimo, da izkoristite še zadnje dni delovanja in se v teh sončnih jesenskih dneh med krompirjevimi počitnicami s kolesi JeseNICE bikes zapeljete po jeseniških ulicah. Vsem dosedanjim uporabnikom se zahvaljujemo za uporabo, hkrati pa prisrčno vabimo tudi vse ostale, da se naslednjo sezono odločijo za uporabo sistema, katerega letna uporaba stane le simboličnih 10 €, s tem pomagajo zmanjšati količino škodljivih izpustov v zrak in število avtomobilov na cesti, predvsem pa naredijo nekaj zase in za svoje zdravje.

Pihalni orkester Jesenice – Kranjska Gora je nepogrešljiv člen marsikatere jeseniške proslave in otvoritve, ob njihovih koncertih pa je dvorana običajno zapolnjena do zadnjih sedežev. Člani orkestra so nastopali že na marsikateri lokaciji, seznamu le-teh pa bodo že ta konec tedna dodali še eno prav posebno – Tržnico Jesenice.

Z namenom promocije in spodbude obiska, srečanj in druženja na Tržnici Jesenice vas člani orkestra v soboto, 24. oktobra, ob 9.30 vljudno vabijo na poseben nastop, za katerega smo tudi na Občini Jesenice trdno prepričani, da obiskovalcev tržnice ne bo pustil ravnodušnih. Zato si v soboto vzemite dopoldan zase, se sprehodite med stojnicami in si oglejte lokalno ponudbo sadja, zelenjave in drugih izdelkov, prijetno pokramljajte z znancem ali dvema ter ne bodite presenečeni, ko se nekje za vami zaslišijo prijetni zvoki pihalnih glasbil, ki bodo vaše pohajkovanje po tržnici spremenila v zanimivo glasbeno doživetje.

 

Vljudno vabljeni!

Jesenice – Na javni razpis za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj gospodarstva je bilo vloženih 78 vlog, v proračunu Občine Jesenice je za ta namen zagotovljenih skoraj 70.000 €.

Občina Jesenice je konec avgusta objavila javni razpis o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice za leto 2015. Namen odloka, za katerega je v proračunu za leto 2015 namenila 69.000 €, je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Do roka, ki se je iztekel prejšnji teden, je Občina Jesenice prejela 78 vlog, in sicer za naslednje ukrepe:

 • Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj (24 vlog),
 • Spodbujanje usposabljanja in promocijskih dejavnosti (21 vlog),
 • Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest samozaposlovanja (13 vlog),
 • Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov (13 vlog),
 • Spodbujanje poslovne dejavnosti (6 vlog),
 • Delovanje društev, neprofitnih organizacij in strokovnih združenj (1 vloga),
 • za ukrep Spodbujanje mentorstva pa nismo prejeli nobene vloge.

 

Prejete vloge že pregleduje strokovna komisija. Ta bo od prijaviteljev, ki so oddali nepopolne vloge, zahtevala dopolnitve, končni rezultati javnega razpisa pa bodo znani predvidoma v drugi polovici novembra.

V okviru Festivala poezije Verzionar se je 2. oktobra 2015 na različnih lokacijah po Jesenicah razvrstilo več literarnih in literarno-glasbenih dogodkov. Na Osnovni šoli Prežihovega Voranca je v okviru kulturnega dne potekalo "Srečanje s slovenskim pesnikom", kjer so učenci četrtih in petih razredov poslušali Iva Stropnika, učenci osmih razredov pa so se družili z Borisom A. Novakom, v Kolpernu smo otvorili razstavo pesniških zbirk jeseniških pesnikov "Pesniški atelje", si ogledali recital Gimnazijskega teatra Gimnazije Jesenice in se pogovarjali z Valentinom ter Magdaleno Cundrič, gimnazijci so si v predavalnici Osnovne šole Prežihovega Voranca ogledali film "Društvo mrtvih pesnikov", v Gledališču Toneta Čufarja pa 2. ponovitev igranega recitala "Železarska lirika", ki temelji na predlogi lansko leto izdane antologije jeseniških pesnikov, Mladinski center Jesenice je predvajal film "Poetic justice", v Kosovi graščini smo se družili s slovenskimi pesniki: Ivanom Dobnikom, Markom Elsnerjem Grošljem, Markom Skokom – Mezopotamskim, Andrejem Kokotom ter glasbenico Katarino Kurtjak, v Gledališču Toneta Čufarja je potekal domoznanski literarno-glasbeni večer, kjer so svoje pesmi predstavili: Valentin Cundrič, Franci Tušar, Sonja Koranter in Boštjan Soklič, za glasbeno spremljavo pa je poskrbela skupina Tantadruj. Vmesni čas med domoznanskim in osrednjim literarno-glasbenim dogodkom je v predprostoru Gledališča Toneta Čufarja zapolnil stand up komik Rok Škrlep ter občinstvo nasmejal z izvirnimi šalami. Ob 19. uri se je pričela večerna literarno-glasbena prireditev "Ars Póiēsis". Po uvodnih govorih župana Občine Jesenice, Tomaža Toma Mencingerja, in sekratarke v Direktoratu za Ustvarjalnost Ministrstva za kulturo, mag. Helene Jaklitsch, je ob glasbeni spremljavi Katarine Kurtjak sledilo interpretativno branje "Mita o Verzionarju" v izvedbi avtorja mita, Jerneja Kusterla, nato pa je plesna skupina Ritualke pod vodstvom Nadie Džamastagić plesno uprizorila poezijo iz knjige "Železarska lirika – Antologija jeseniških pesnikov". V drugem, osrednjem delu prireditve se nam je pridružila častna gostja letošnjega Festivala poezije Verzionar, to je največja slovenska pesnica, prva dama slovenske poezije, gospa Svetlana Makarovič, ki je ob glasbeni spremljavi Zlatka Kaučiča interpretirala svoje najbolj grozljive pesmi v literarno-glasbenem projektu "Horror mundi/Groza sveta". Festivalni dan se je zaključil z druženjem v predprostoru Gledališča Toneta Čufarja.

(vir: Facebook/Festival poezije Verzionar)

Jesenice, 2. oktober – Občinski svet občine Jesenice se je včeraj po trimesečnem odmoru sestal na svoji 8. redni seji. Med pomembnejšimi točkami, ki so jih svetniki obravnavali, sta bila Statut občine Jesenice in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice, svetniki pa so obravnavali tudi Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve občine Jesenice v letu 2015 in v letu 2016 za odpravo posledic naravne nesreče in se seznanili s poročilom o analizi stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice. Svetniki so potrdili tudi prenehanje mandata svetniku Matjažu Kašetu z Neodvisne liste Za boljše Jesenice.

Jesenice, 28. 9. 2015 – Danes so sklepe o razdelitvi sredstev prejeli še zadnji upravičenci javnega razpisa o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice za leto 2015. Občina Jesenice je za javni razpis zagotovila 28.487,89 €, ki bodo porabljena v celoti.

Občina Jesenice je julija objavila javni razpis o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice za leto 2015. Javni razpis, za katerega je Občina Jesenice v proračunu za leto 2015 zagotovila 28.487,89 €, predstavlja pomoč občanom za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja, sredstva pa se usmerjajo preko enajstih različnih ukrepov.

Na javni razpis se je prijavilo 20 vlagateljev s 24 vlogami, in sicer za naslednje ukrepe:

 • pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo;
 • nove investicije za delo v gozdu;
 • pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja, ter
 • delovanje društev in njihovih združenj.

Največ prijav (13) je bilo za prvi navedeni ukrep, pri katerem so kmetje uveljavljali tudi kar nekaj naložb v gradnjo gospodarskih poslopij s pripadajočo opremo (gradnja senika, valilnik za perutnino itd.), iz česar je razvidno, da širijo svojo dejavnost, kar je za razvoj jeseniškega kmetijstva oziroma podeželja vsekakor pozitiven znak.

Glede na pregled vlog in razdelitev sredstev s strani Komisije za izvedbo postopka javnega razpisa bodo razdeljena vsa razpoložljiva sredstva, ki jih bodo upravičenci prejeli v 30. dneh po podpisu pogodbe oziroma takrat, ko bodo izkazali vsa potrebna dokazila.

Ob mednarodnem dnevu gluhih, ki ga sicer obeležujemo jutri, je župan Tomaž Tom Mencinger danes v prostorih Kabineta župana sprejel predstavnike Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Gorenjske – AURIS Kranj. V društvo, ki ima eno od štirih podružnic tudi na Jesenicah, je vključenih 597 članov iz vseh gorenjskih občin, le z Jesenic jih je vključenih kar 168.

Predsednik društva Boris Horvat in sekretarka društva Zlata Crljenko sta predstavila delovanje društva in v pogovoru prisotnim predstavila, s kakšnimi – predvsem komunikacijskimi – težavami se soočajo gluhi in naglušni v vsakdanjem življenju, dosedanje sodelovanje z Občino Jesenice pa sta označila kot korektno in strokovno. Ker društvo letos decembra praznuje tudi 60-letnico svojega neprekinjenega delovanja, jim je župan Tomaž Tom Mencinger ob tej priložnosti tudi čestital in jim zaželel še veliko uspešnega dela pri integraciji gluhih in naglušnih v vsakdanje življenje. Zgledno delo društva in prizadevnost njihovih predstavnikov sta pohvalila tudi podžupan Miha Rebolj in vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve Petra Dečman, hkrati pa izrazila tudi spoštovanje do vseh, ki se soočajo s takšno invalidnostjo.

Mednarodni dan gluhih sicer obeležujemo že od leta 1959, ko ga je na svojem kongresu sprejela Svetovna organizacija gluhih, povsod po svetu pa ga proslavljajo na isti dan, tj. tretjo soboto v septembru. Na ta dan gluhi želijo opozoriti javnost nase, na nevidno invalidnost – gluhoto in na svoje težave, s katerimi se srečujejo v vsakodnevnem življenju. 

Prihodnji teden, predvidoma v torek, 15., in sredo, 16. 9. 2015, bo Gradbeni inštitut ZRMK iz Ljubljane pričel z izvedbo raziskav v Prireditvenem centru, tj. na lokaciji knjižnice, gledališča, kina, radia in gostinskega lokala na Trgu Toneta Čufarja. Izvedena bosta preveritev temeljenja in kvalitete temeljnih tal ter pregled in izvedba preiskav obstoječe konstrukcije z oceno stanja objekta ter s predlogi in smernicami za sanacijo.

Projekt Preureditev Prireditvenega centra Jesenice je sicer vključen v Načrt razvojnih programov za obdobje 2015–2018. Občina Jesenice je v letu 2014 naročila izdelavo idejne zasnove, v proračun Občine Jesenice za leto 2015 so vključena sredstva, predvidena za izvedbo omenjenih raziskav in izdelavo ustrezne dokumentacije glede možnosti preureditve Prireditvenega centra (proučitev možnosti preureditve obstoječe kino dvorane za potrebe knjižnice ter hkrati povečanje gledališke dvorane in števila sedežev, s čimer bi zagotovili uporabo gledališke dvorane tako za gledališke kot tudi kino predstave). Izvedene raziskave bodo predstavljale podlago za odločitve glede nadaljnjih investicijskih aktivnosti v zvezi z investicijo.

Obiskovalce oz. uporabnike vljudno prosimo za razumevanje, točen datum izvedbe raziskav, ki bodo predvidoma potekale dva dni, pa bomo objavili naknadno tudi na spletnih straneh Občine Jesenice, knjižnice in gledališča. Izvajalec se bo po najboljših močeh potrudil, da bo izvedba del čim manj moteča.

 

Bitnje, 5. 9. 2015 - Župan Tomaž Tom Mencinger se je danes dopoldne udeležil dneva odprtih vrat v Skupnosti Žarek, ki ga je v Bitnjah pripravilo Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek. Trenutno v komuni prebiva 5 odvisnikov od alkohola ali drog, v naslednjem tednu pričakujejo še dva. Poleg osebnostnega razvoja se uporabniki komune učijo tudi izdelovanja lesenih izdelkov, skrbijo pa tudi za urejanje hiše in njene okolice.

 

Danes je jeseniško Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek pripravilo dan odprtih vrat v komuni Skupnost Žarek v Bitnjah, ki se ga je udeležil tudi župan Tomaž Tom Mencinger. Program komune Skupnost Žarek je program za rehabilitacijo odvisnikov od droge in alkohola, v okviru katerega delujeta 2 sklopa: prvi, osnovni, je komuna Skupnost Žarek, drugi pa sprejemni center Skupnost Žarek. Program se je začel izvajati leta 2006, poleg Ministrstva za delo družino in socialne zadeve in Občine Jesenice, ga sofinancira še 6 občin Zgornje Gorenjske.

Predsednica Društva Žarek Ivanka Berčan, ki je bila za svoje delo nominirana tudi za Slovenko leta 2014, je zbranim povedala, da program komune traja okvirno 2 leti. Uporabniki se preko dnevnega reda, delovne terapije, medsebojnega sprejemanja, skupinskih in individualnih pogovorov, terapevtskega spremljanja, gibanja v naravi in postopnega prevzemanja odgovornosti, vzgajajo v odgovorne osebnosti. V programu omogočajo tudi možnost dokončanja izobraževanja, nudimo jim podporo pri obravnavah na sodišču, poskrbijo pa tudi za zdravstvene potrebe posameznika (zobozdravnik, infekcijska klinika, fizioterapija ...). V komuni Skupnost Žarek imajo tudi mizarsko delavnico, kjer se člani skupnosti s pomočjo mizarskega mojstra učijo izdelovati različne izdelke iz lesa, osnovni namen delavnice pa je pridobivanje novih spretnosti, ki jih lahko člani skupnosti uporabljajo tudi po njihovem odhodu iz skupnosti.

Župan Tomaž Tom Mencinger in direktorica Centra za socialno delo Jesenice Anita Bregar, ki se je prav tako udeležila dogodka, sta pohvalila delo društva, še posebej pa zavzetost predsednice in ostalih zaposlenih, ki svoje delo opravljajo z vso dušo. Obiskovalci komune so si imeli možnost ogledati lesene izdelke, ki so jih izdelali člani skupnosti, ti pa so obiskovalcem pripravili tudi prijetno pogostitev med prijetnim pogovorom.   

Trenutno komuna Skupnost Žarek šteje 5 članov, ki se jim bosta v naslednjem tednu pridružila še 2, od začetka delovanja komune do danes pa so prek programa pomagali že 57 odvisnikom. 

Včeraj se je začela ureditev zunanjega športnega igrišča ob Osnovni šoli Poldeta Stražišarja s spodnjim delom fasade. Za to investicijo je Občina Jesenice v letošnjem proračunu zagotovila sredstva v višini 46.575,00 €.

Zunanje športno igrišče je zaradi žlindre, ki se nahaja pod asfaltiranim delom igrišča, precej slabo ter nevarno za uporabnike, spodnji del fasade pa je uničen tako zaradi zamakanja, kot tudi zaradi vandalizma. Izbrani izvajalec, Kovinar Gradnje St d.o.o. Jesenice, bo najprej začel s sanacijo hidroizolacije kletne stene (zaradi precejšnje vlažnosti v kletnih prostorih, kjer ima svoje prostore Waldorfski vrtec, ter posledično tudi odpadanja ometa), hkrati bo potrebna tudi obnova kanalizacije, saj je le-ta v slabem stanju. 

Dela bodo zaključena predvidoma novembra 2015, v tem času pa lokalne prebivalce vljudno prosimo za razumevanje in strpnost.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Jesenice (na kratko SPV) že vrsto let prvi šolski teden skrbi, da predvsem mlajši otroci varno pridejo v šolo. Nič drugače ni niti letos, ko skupaj s predstavniki Policijske postaje Jesenice, Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter s člani prostovoljnih gasilskih društev v bližini osnovnih šol skrbi, da se promet okoli šol odvija nemoteno in varno. Na prvi šolski dan jim je na pomoč priskočil tudi župan Tomaž Tom Mencinger in tako pomagal skrbeti, da so osnovnošolci varno prišli do osnovnih šol.

Najbolj intenzivna skrb za najmlajše udeležence v prometu in njihove spremljevalce sicer poteka v prvem šolskem tednu, a se, v sicer zmanjšanem številu prostovoljcev, nadaljuje tudi do konca septembra, policisti in redarji pa za varnost in upoštevanje prometnih pravil v okolici osnovnih šol skrbijo celotno šolsko leto. Kljub nadzoru in opozarjanju pa redarji in policisti še vedno ugotavljajo, da prihaja do številnih prekrškov predvsem s strani spremljevalcev otrok; tudi letos sta med najpogostejšimi neuporaba varnostnih pasov v avtomobilu in nepravilno prečkanje cestišča na mestih, kjer prehoda za pešce ni. Ob tem opozarjajo, da smo otrokom najboljši zgled prav starši oziroma skrbniki, zato pozivajo k upoštevanju cestnoprometnih pravil in s tem k pravilnemu učenju otrok, kako je treba ravnati v prometu.

V ponedeljek je sicer v šolske klopi sedlo 1683 jeseniških osnovnošolcev (v to število ni vključena OŠ Poldeta Stražišarja, ki jo bo letos obiskovalo okrog 40 učencev), od tega je bilo 183 prvošolcev, ter 995 srednješolcev, v Vrtec Jesenice pa je trenutno vpisanih 667 predšolskih otrok.

Gradbena dela za projekt Gorenjski sonček v centru Jesenic se nemoteno in intenzivno nadaljujejo. Gregor Žvipelj, direktor Anepremičnin (investitor) pravi, da je njihov cilj kakovostna izdelava celotnega objekta, skupaj s stanovanji,, zato so se odločili za dodatno prenovo. Ta vključuje popolno prenovo vizualizacije fasade, prenovo hidroizolacijskih membran na strehah vseh štirih objektov z materiali renominiranega proizvajalca ter posodobitev strojnih inštalacij na objektih, kar zajema montažo sanitarne keramike in razvod kanalizacije po kleteh. V okviru elektroinštalacijskih del je bila izvedena tudi vezava omar in razvod po kleti.

V mesecu avgustu se je zaključevala ureditev hidroizolacije kletne etaže na južni strani objektov ter hidroizolacija teras v pritličnem delu, v objektih pa je tekel postopek za izdelavo projekta toplotne postaje. Žvipelj pravi, da se zaključek del na blokih 1 in 2 pričakuje že v teh dneh, bloka 3 in 4 pa naj bi bila v skladu s terminskim načrtom zaključena konec septembra. Investitor je poskrbel tudi za varnost stanovalcev s postavitvijo varovalne ograje, ki deli novo cesto in železniško progo. Steber na severni strani železniške proge že stoji, v prvi polovici septembra pa se načrtuje postavitev konstrukcije nadhoda čez bohinjsko progo, ki bo povezoval center Jesenic s Staro Savo. Povezovalni most, ki ga krajani nestrpno pričakujejo, bo dolg 62 metrov, dolžina same konstrukcije pa znaša 41 metrov. V prvi polovici septembra se bo odvilo tudi asfaltiranje nove dostopne ceste s pločnikom.

Po besedah investitorja je predvideno, da bo objekt dokončan v septembru oz. v prvi polovici oktobra 2015, prodaja stanovanj pa se bo, v primeru načrtovane pridobitve vseh dovoljenj, pričela v mesecu oktobru. Glede cene stanovanj Žvipelj dodaja: »Tržna cena posameznega stanovanja bo odvisna od mikrolokacije v objektu ter od velikosti stanovanja, po nekaterih predvidevanjih pa naj bi se gibala od 1.260 do 1.380 EUR na m2. Glede na to, da bo Abanka Vipa posebej za Gorenjski sonček pripravila ugodno ponudbo za stanovanjske kredite, ponudba najema z odkupom v tej fazi ni v načrtu.«

Več informacij o investiciji, objektih in stanovanjih lahko po novem vsi zainteresirani najdejo tudi na spletni strani http://www.gorenjski-soncek.si/ ali na Facebook profilu Gorenjskega sončka na naslovu https://www.facebook.com/pages/Gorenjski-son%C4%8Dek/1651789335035547?fref=nf.

Uporabne povezave