Novice

Ines Dvoršak

predstavnica Občine Jesenice za odnose z javnostmi
T: 04 586 92 34, E: ines.dvorsak@jesenice.si

V Beogradu je minuli konec tedna potekala promocija EuroBasketa 2013, na katerem so se predstavile tudi Jesenice kot mesto gostitelj. Štiridnevna promocija je potekala tako na turističnem sejmu IFT Beograd, kot na Košarkarski zvezi Srbije.

Drage občanke, dragi občani!

Občina Jesenice se priključuje akciji ODPRTA VRATA, ki bo v številnih občinah po Sloveniji potekala 14. februarja 2013 v popoldanskih urah.

S skupno akcijo občin članic in Skupnosti občin Slovenije želimo opozoriti na številne dobre in uspešne projekte slovenskih občin ter tako vam, drage občanke in občani, predstaviti dobro delo naše občine. Navsezadnje, tukaj smo za vas in zaradi vas!

Dan odprtih vrat bo potekal v četrtek, 14. februarja 2013 od 13.00 do 16.00.

Župan Tomaž Tom Mencinger in direktor občinske uprave mag. Vitomir Pretnar bosta s svojimi sodelavci na voljo vsem zainteresiranim občanom in občankam ter tudi predstavnikom medijev, ki si želijo izvedeti več o dejavnosti in projektih Občine Jesenice, vzela pa si bosta tudi čas za pogovor o drugih, za prebivalce naše občine pomembnih temah.

Želimo si, da bi skupaj z vami počastili ne samo dvajseto obletnico delovanja Skupnosti občin Slovenije temveč tudi in predvsem dobre in uspešne projekte na lokalni ravni. Veseli bomo druženja z vami. Pridružite se nam tudi vi!

 

Vljudno vabljeni!


ZAP. ŠT. MESEC IZIDA ODDAJA PRISPEVKOV DATUM IZIDA
1 JANUAR 4. 1. 2013 11. 1. 2013
2 JANUAR 18. 1. 2013 25. 1. 2013
3 FEBRUAR 1. 2. 2013 7. 2. 2013
4 FEBRUAR 15. 2. 2013 22. 2. 2013
5 MAREC 1. 3. 2013 8. 3. 2013
6 MAREC 15. 3. 2013 22. 3. 2013
7 APRIL 5. 4. 2013 12. 4. 2013
8 APRIL 19. 4. 2013 26. 4. 2013
9 MAJ 3. 5. 2013 10. 5. 2013
10 MAJ 17. 5. 2013 24. 5. 2013
11 JUNIJ 31. 5. 2013 7. 6. 2013
12 JUNIJ 14. 6. 2013 21. 6. 2013
13 JULIJ 5. 7. 2013 12. 7. 2013
14 AVGUST 16. 8. 2013 23. 8. 2013
15 SEPTEMBER 30. 8. 2013 6. 9. 2013
16 SEPTEMBER 13. 9. 2013 20. 9. 2013
17 OKTOBER 27. 9. 2013 4. 10. 2013
18 OKTOBER 11. 10. 2013 18. 10. 2013
19 NOVEMBER 30. 10. 2013 8. 11. 2013
20 NOVEMBER 15. 11. 2013 22. 11. 2013
21 DECEMBER 29. 11. 2013 6. 12. 2013
22 DECEMBER 13. 11. 2013 20. 12. 2013

Konec julija 2012 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvi zakona o prevozu v cestnem prometu, ki je razveljavil vse določbe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se nanašajo na subvencioniranje prevoza za dijake in študente.

Na pobudo Ministrstva za infrastrukturo in prostor je Občina Jesenice takoj po sprejemu podzakonskega akta konec meseca avgusta (Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza), pristopila k spremembi cenika koncesionarja Alpetour d.d., in sicer tako, da je za dijake in študente, katerih bivališče je od izobraževalne ustanove oddaljeno več kot 5 km, določila še dodatno subvencijo karte mestnega prometa. Občinski svet občine Jesenice je zvišanje subvencije potrdil na 20. redni seji dne 20. 9. 2012.

Po sprejemu sklepa na Občinskem svetu je bila na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor večkrat poslan poziv k podpisu pogodbe o poravnavi subvencije za izvajanje subvencioniranega prevoza dijakov in študentov, ki je podlaga, s katero bi koncesionar Alpetour d.d., Občina Jesenice in Republika Slovenije dogovorili pravice in obveznosti ter način in izvedbo subvencioniranja mesečnih vozovnic v javnem mestnem linijskem potniškem prometu na območju občine Jesenice.

Dne 25. 10. 2012 smo po večkratnih pozivih k podpisu predmetne pogodbe s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor prejeli odgovor, da predmetne pogodbe minister Zvone Černač še ni podpisal in da ostaja odprto vprašanje, ali jo sploh bo. Do takrat bo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor subvencioniralo le nakup mesečnih vozovnic za Mestni občini Maribor in Ljubljana.

Glede na prejeti odgovor Ministrstva za infrastrukturo in prostor, do datuma podpisa predmetne pogodbe izvajalec prevoza Alpetour d.d. nima pravne podlage za izdajo subvencioniranih mesečnih vozovnic za mestni promet v občini Jesenice. Ker sklep Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20. 9. 2012 določa, da velja sprememba cene vozovnic mestnega prometa za dijake in študente, katerih bivališče je oddaljeno več kot 5 km od izobraževalne ustanove, le za čas subvencioniranja cene vozovnice dijakom in študentom s strani države, bo koncesionar Alpetour d.d. od meseca novembra 2012 dalje primoran zaračunavati polno ceno vsem dijakom in študentom po veljavnem ceniku torej po nesubvencionirani ceni.

Petra Dečman, univ.dipl.geogr.
Tanja Antonič, univ.dipl.prav.

Po pooblastilu župana občine Jesenice
Tomaža Toma Mencingerja

Vera Pintar
Podžupanja občine Jesenice

Danes, 24. 10. 2012, je Osnovna šola Koroška Bela s kratko prireditvijo odprla letošnje poletje urejene mansardne prostore. Po kratkem kulturnem programu, ki so ga pripravili osnovnošolci s svojimi mentoricami, ter govorih podžupanje občine Jesenice Vere Pintar in ravnateljice Sande Zupan, so se povabljenci pomaknili na vrh mansarde, ker sta podžupanja in ravnateljica prerezali slavnostni trak in tako tudi uradno otvorili prostore. Obiskovalci so si imeli možnost ogledati novo pridobljene prostore, sledila pa je tudi kratka pogostitev prisotnih.

Aktivnosti za Celostno ureditev osnovne šole Koroška Bela, v sklopu katere je bila kot prva faza predvidena tudi ureditev prostorov v mansardi zahodnega dela osnovne šole, so se začele leta 2006. Po izdelavi projektne dokumentacije in pridobitvi zahtevanih dovoljenj so izbrani izvajalci in podizvajalci z gradbenimi deli pričeli konec junija 2011, končali pa so v drugi polovici avgusta 2012. V uporabo je bila mansarda predana v mesecu septembru 2012, ko je bilo tudi pridobljeno uporabno dovoljenje. Za izvedbo ureditve mansarde je Občina Jesenice iz proračuna v letih od 2006 do 2012 namenila skupno 711.090,55 EUR.

V mansardi je Osnovna šola Koroška Bela pridobila 629,28 m2 površin, in sicer 6 učilnic, 2 kabineta, sanitarije za učence in sanitarije za zaposlene. V vsaki učilnici je 28 delovnih mest za učence, vsaka učilnica pa je poleg klasične zelene table opremljena tudi z interaktivno tablo s projektorjem.

Izvedba investicije je izboljšala prostorske pogoje tako za učence kot tudi za učitelje. Prostori so z ureditvijo v celoti izkoriščeni in nudijo lažjo organizacijo dela, boljše pogoje samega učnega procesa in racionalnejšo uporabo učne tehnologije.

Po pooblastilu župana občine Jesenice
Tomaža Toma Mencingerja

Vera Pintar
Podžupanja občine Jesenice
Dodatne informacije:

Ines Dvoršak, predstavnica Občine Jesenice za odnose z javnostmi
T: 04 586 92 34, E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Občina Jesenice je na podlagi javnega naročila ''Izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji – Športna dvorana Podmežakla – II. Faza'' dne 17.7.2012 izbrala ponudnika, tj. podjetje Lokainženiring d.o.o. iz Škofje Loke. Neizbrana ponudnika, Protim Ržišnik Perc d.o.o. iz Šenčurja in DRI d.o.o. iz Maribora sta v odprtem roku podala zahtevek za revizijo, ki je bil dne 30. 08. 2012 v reševanje odstopljen Državni revizijski komisiji.

Danes, 16. 10. 2012, je Občina Jesenice prejela sklep Državne revizijske komisije št. 018-254/2012-11, s katerim je odločila, da se zahtevek za revizijo prvega vlagatelja, tj. podjetja Protim Ržišnik Perc d.o.o., zavrne kot neutemeljen, zahtevku za revizijo drugega vlagatelja, tj. DRI d.o.o., pa se ugodi in se razveljavi odločitev Občine Jesenice o oddaji naročila št. 430-42/2012 z dne 17. 07. 2012. Prav tako je bil zavrnjen predlog Občine Jesenice z dne 14. 09. 2012 za izdajo sklepa, da se Občini Jesenice dovoli sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila ''Izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji - Športna dvorana Podmežakla - II. Faza'', kljub vloženemu zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija je v zvezi z navedbami prvega vlagatelja, tj. podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o., v zahtevku za revizijo presojala o tem, ali so navedbe o neobičajno nizki ponudbi utemeljene ali ne. Komisija v obrazložitvi navaja, da je že večkrat poudarila, da se določilo 49. člena ZJN-2 nanaša na tiste primere, ko želi naročnik ponudbo, ki vsebuje najnižjo ceno, zavrniti. Presoja o tem, katera ponudba je tako nizka, da vzbuja dvom oziroma možnost izpolnitve naročila, je v pristojnosti naročnika, torej Občine Jesenice. S stališča 49. člena ZJN-2 je bistveno predvsem to, da naročnik v primeru, ko, upoštevajoč specifičnosti javnega naročila, ugotovi, da je ponudba določena ponudnika neobičajno nizka, temu ponudniku ponudi možnost obrazložitve posameznih postavk svoje ponudbe. V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročnik, torej Občina Jesenice, preverjal ponudbo izbranega ponudnika zaradi dvoma o uspešni izvedbi naročila, vendar je po prejemu obrazložitve izbranega ponudnika ocenil, da je ta ustrezno obrazložil svojo ponudbo in zagotovil, da bo za ponujeno ceno izvedel predmetno javno naročilo v zahtevanem obsegu in kakovosti. Državna revizijska komisija oceno o tem, da ponudba izbranega ponudnika, upoštevajoč ponudnikovo obrazložitev svojih posameznih postavk, ni neobičajno nizka, opredeljuje kot naročnikovo avtonomno poslovno odločitev, ki sodi v sfero njegove odgovornosti za lastno poslovanje. Iz tega razloga je navedbe prvega vlagatelja zahtevka za revizijo, da je ponudbena cena izbranega ponudnika neobičajno nizka oziroma da bi glede na predviden rok trajanja in minimalno tedensko prisotnost ob upoštevanju vseh postavk, ki naj bi jih cena pokrivala, izbrani ponudnik storitve izvedel s precejšnjo izgubo v bistveno manjšem obsegu in posledično manj kvalitetno, zavrnila kot neutemeljene.

Komisija je v nadaljevanju obravnavala tudi zahtevek za revizijo, ki ga je vložil drugi vlagatelj, podjetje DRI d.o.o. Maribor. Revizijske navedbe v tem delu je presojala z vidika 1. odstavka 80. člena ZJN-2, ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Državna revizijska komisija je ugotovila, da je Lokainženiring d.o.o. v svoji ponudbi navedel datum zaključka del Športne dvorane osnovne šole Jela Janežiča dne 31. 08. 2009. Občina Jesenice je v predrevizijskem postopku zaradi navedb vlagatelja revizijskega zahtevka pri referenčnem naročniku preverila sporno referenco (investicija Izgradnja športne dvorane v OŠ Jela Janežiča v Škofji Loki) za odgovornega koordinatorja vodje gradnje, referenčni naročnik pa je Občini Jesenice potrdil tako vrednost kot tudi rok izvedbe. Državna revizijska komisija je ugotovila, da je investicijska vrednost referenčnega objekta presegala 1,5 mio EUR, zato v tem delu ni bilo mogoče ugotoviti neizpolnjevanja naročnikove zahteve. Vendar pa so bile njene ugotovitve tudi, da je bilo uporabno dovoljenje za referenčni objekt izdano dne 01. 12. 2008, iz česar izhaja, da storitev nadzora gradbenih del pri izgradnji referenčnega objekta ne izpolnjuje zahteve, določene v razpisnih pogojih. Nadzor na tem objektu je bil namreč z izdajo uporabnega dovoljenja zaključen 01. 12. 2008, torej pred 18. 06. 2009, kakor je bilo zahtevano v razpisnih pogojih, in torej tudi v nasprotju z navedbami ponudnika Lokainženiring d.o.o..

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija zaključila, da je naročnik kršil 1. odstavek 80. člena ZJN-2 v povezavi s 45. členom istega zakona, ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot popolno in jo izbral kot najugodnejšo, saj v delu, ki se nanaša na odgovornega koordinatorja vodje gradnje, ne bi smel priznati kadrovske usposobljenosti. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alineo 1. odstavka 39. člena ZPVPJN odločitev naročnika pri izbiri ponudnika strokovnega nadzora razveljavila.

Občina Jesenice trenutno čaka na vrnitev celotne dokumentacije s strani Državne revizijske komisije, potem pa bo, upoštevaje ugotovitve iz sklepa Državne revizijske komisije, ponovila postopek ocenjevanja in vrednotenja ponudb. Samega postopka javnega naročila Državna revizijska komisija namreč ni razveljavila, temveč je razveljavila le odločitev o izbiri, odločitev o nadaljnjem postopanju pa je prepustila naročniku, torej Občini Jesenice. Obnova Športne dvorane Podmežakla se bo tako začela takoj, ko bo nova odločitev o oddaji javnega naročila za ''Izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji - Športna dvorana Podmežakla - II. Faza'', dokončna oziroma pravnomočna.

Po pooblastilu župana občine Jesenice
Tomaža Toma Mencingerja

Vera Pintar
Podžupanja občine Jesenice

Zbrani zapisniki in zbrana poročila nadzornega odbora mandata 2010-2014 kot priloženi dokumenti.

Uporabne povezave