Skok na osrednjo vsebino

Novice

Ines Dvoršak

predstavnica Občine Jesenice za odnose z javnostmi
T: 04 586 92 34, E: ines.dvorsak@jesenice.si

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v preteklih tednih sprejelo ukrep, ki državljanom omogoča enkratni odpis dolgov. Ukrep je s podpisom sporazuma podprla tudi Občina Jesenice, v teh dneh pa so z ministrstvom potekali intenzivni dogovori, kako ukrep izvesti v praksi.

Na podlagi podpisanega sporazuma o izvedbi odpusta dolgov bodo lahko stekle aktivnosti za odpust dolgov, povezanih s plačilom vrtca in šolske prehrane v osnovnih šolah. Prva aktivnost je tako oddaja vlog s strani dolžnikov. Ti lahko vloge na Vrtec Jesenice in jeseniške osnovne šole oddajo od 3. avgusta do 31. oktobra 2015. Obrazci za odpis dolgov bodo na voljo od 3. avgusta 2015 na spletnem mestu ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, na Centru za socialno delo Jesenice, Rdečem križu, Karitas in Zvezi prijateljev mladine Slovenije.

Dolgovi se odpišejo tistim dolžnikom, katerih dolg je nastal do 30. 12. 2013 in ki so bili kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015:

  • prejemniki denarne socialne pomoči ali
  • prejemniki varstvenega dodatka ali
  • prejemniki veteranskega dodatka ali 
  • prejemniki otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali
  • prejemniki otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in hkrati prejemniki dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino.

Prav tako se dolgovi lahko odpišejo tudi osebam, ki so navedene v odločbah o pravici do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka oziroma otroškega dodatka. Če so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji za odpis dolga, pri katerem je treba poudariti, da gre za enkratno dejanje, posamezni upnik in dolžnik skleneta dogovor o odpisu dolga, v katerem se dogovorita tudi o višini dolga, ki se bo odpisal.

Višina odpusta posameznega dolga bo znana po zaključku sprejema vlog, tj. po 31. oktobru 2015.

 Vse informacije in dodatna pojasnila o ukrepu so na voljo na posebni spletni strani www.paketpomoci.si ali na telefonski številki 080 20 02.

Danes je po Jesenicah začel voziti nov, najsodobnejši avtobus, ki je prijazen do okolja in hkrati omogoča lažji dostop invalidom. Do konca avgusta se mu bosta pridružila še dva, vsi trije pa bodo zamenjali starejše, bolj dotrajane in energijsko bolj potratne avtobuse. Za avtobuse bo podjetje Alpetour Potovalna agencija d. d., koncesionar za izvajanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov v občini Jesenice, odštelo več kot 600.000 €.

Občina Jesenice se sicer zaveda pomembnosti mestnega potniškega prometa, od katerega je še vedno odvisno veliko število občanov, zato dejavnost vsako leto ohranja tudi s subvencijami iz občinskega proračuna (v obdobju 2012–2015 ta znaša dobrih 642.000 € za mestni promet in dobrih 1.233.000 € za prevoze osnovnošolcev).

Občina Jesenice vsako leto 1. avgusta obeležuje svoj spominski dan, ko se spominjamo prvega oboroženega spopada med partizani in Nemci na Gorenjskem. 1. avgusta 1941 je spopad na Obranci na jeseniški Mežakli terjal tudi dve smrtni žrtvi Cankarjeve čete.

Delegacija, na čelu z županom občine Jesenice in predsednikom Zveze borcev za vrednote NOB Jesenice, se vsako leto odpravi na Obranco in se s polaganjem venca pri tamkajšnjem spomeniku pokloni spominu na dogodek, v popoldanskih urah pa je organizirana tudi proslava. Ta bo letos ob 16. uri v Kolpernu na Stari Savi. V kulturnem programu bosta sodelovala Manca in Benjamin Izmajlov, slavnostna govornica pa bo Meta Mencej, članica predsedstva ZZB NOB Slovenije.

Ob praznovanju spominskega dne posebno pozornost namenimo spominu na tiste, ki so se uprli in tudi žrtvovali svoja mlada življenja, hkrati pa tudi tistim generacijam, ki te vrednote zanemarjajo in poskušajo sovraštvo prenašati iz generacije na generacijo. Zato so proslave vsebinsko vezane na spomin in opomin s sporočilom prihodnjim generacijam, da se splača vztrajati in se boriti za svoje sanje.

1. avgust pa ni bil vselej znan kot spominski dan občine Jesenice, temveč je bil leta 1954 najprej proglašen za praznik občine Jesenice. Kot takega so ga Jeseničani praznovali vse do leta 1998, ko so svetniki jeseniškega občinskega sveta izglasovali spremembo, in sicer je prišlo do odločitve, da se za praznik občine izbere datum 20. marec, ko je bil leta 1929 trg Jesenice preimenovan v mesto, 1. avgust pa se je preimenoval v spominski dan.

Vabilo na proslavo objavljamo v priponki.

Občina Jesenice je konec marca objavila javni razpis za dodelitev finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Jesenice (energetska sanacija). Na Občino Jesenice je v zvezi z javnim razpisom prispela 101 vloga, na podlagi ugotovljene (ne)upravičenosti pa je bilo izdanih 82 pozitivnih, 7 zavrnjenih in 9 delno zavrnjenih odločb ter 3 sklepi o zavrženju.

Finančna sredstva bodo namenjena upravičencem za skupno 114 energetskih ukrepov, in sicer za zamenjavo fasadnega stavbnega pohištva – okna in balkonska vrata (44 ukrepov), toplotno izolacijo in obnovo fasade (39 ukrepov), vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode (14 ukrepov), toplotno izolacijo podstrešja oziroma toplotno izolacijo strehe (9 ukrepov), vgradnjo specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso (5 ukrepov), vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode (1 ukrep), prehod na plinovodno omrežje (1 ukrep) in toplotno izolacijo poda kleti (1 ukrep).

V proračunu občine Jesenice za leto 2015 je za namen finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev namenjenih skupno 100.000 €, ki bodo upravičenim vlagateljem na podlagi prejetih odločb nakazana predvidoma na začetku septembra.

Včeraj je med Vlado RS in podporniki projekta potekal slavnostni podpis sporazuma o odpustu dolgov, v okviru katerega bodo upniki, med njimi elektro, energetska in komunalna podjetja, zavarovalnice, banke, upravniki, občine in tudi država, dolžnikom odpisali dolgove. Projektu se je s podpisom sporazuma pridružilo 24 občin, med njimi tudi občina Jesenice, v imenu katere je sporazum podpisala podžupanja Vera Pintar.

Sporazum o pomoči najšibkejšim je podpisan na podlagi Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov, ki omogoča upnikom in dolžnikom, da bodo sporazumno odpisali dolg brez davčnih posledic med 1. avgustom 2015 in 31. januarjem 2016.

Posamezniki, ki so kadarkoli med 1. januarjem in 30. junijem lahko prejemali denarno socialno pomoč, varstveni dodatek ali veteranski dodatek oziroma so uvrščeni v prve tri dohodkovne razrede otroškega dodatka, bodo lahko zaprosili za odpis dolgov, zapadlih pred več kot enim letom in za katere se je že začel izvršilni postopek. Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ocenjujejo, da bo teh ljudi približno 100.000. Kolikšen bo celoten odpisani znesek, pa ni predvideno, saj se bodo upniki lahko sami odločili, kolikšen znesek dolga bodo izbrisali.

Kljub temu, da ima zakon še veliko neznank, vsak poskus pomoči ljudem v socialni stiski na Občini Jesenice z veseljem pozdravljamo in smo prepričani, da bodo tudi te neznanke v prihodnjih dneh rešene v dobro najšibkejših.

Jeseničan Matija Muhar je na 23. evropskem prvenstvu za starejše mladince, ki poteka v švedskem mestu Eskilstuna, osvojil naslov prvaka v metu kopja. Naslov si je priboril z 79,20 metra, s tem pa je za 1,6 metra izboljšal svoj slovenski mladinski rekord, ki ga je dosegel sredi marca letos.

Na enkraten uspeh se je odzval tudi župan Tomaž Tom Mencinger s poslano čestitko v svojem imenu in v imenu vseh jeseniških občanov. Mladi atlet je z rok župana lani prejel tudi plaketo župana občine Jesenice.

Občina Jesenice se je po nekajkratnih večjih poškodbah kolesarskega sistema JeseNICE bikes odločila, da vzpostavi videonadzor kolesarnic, s tem pa zmanjša verjetnost namernega poškodovanja in vandalizma tako kolesarnic kot koles v njih. Videonadzor se zaenkrat izvaja pri kolesarnicah pred Občino Jesenice in na Hrušici, ki sta bili največkrat poškodovani, po potrebi pa se bo videonadzor zagotovil tudi pri tretji kolesarnici, to je v bližini TIC Jesenice.

Ob tem občane ponovno vljudno pozivamo, naj kolesa in sam kolesarski sistem uporabljajo v skladu z navodili in namenom, v primeru vsakega namernega poškodovanja pa bo Občina Jesenice video posnetke predala pristojnim organom v nadaljnjo obravnavo.

Jesenice, 3. 7. 2015 – Danes je bila s strani župana občine Jesenice Tomaža Toma Mencingerja podpisana pogodba za ureditev otroškega igrišča na Koroški Beli. Dela bodo končana predvidoma do 31. 8. 2015.

 Župan Tomaž Tom Mencinger je danes podpisal pogodbo za ureditev otroškega igrišča na Koroški Beli. Za ureditev igrišča se je Občina Jesenice odločila na podlagi pobude krajanov Koroške Bele, po sprejetju odločitve pa je najprej uredila postopke v zvezi z lastništvom zemljišča – to je bilo namreč v lasti Športne unije Slovenije –, nato pa v proračunu občine Jesenice za leto 2015 zagotovila potrebna sredstva.

Danes je, po županovem podpisu, v veljavo stopila pogodba z izbranim izvajalcem, tj. podjetje Elan Inventa d.o.o. iz Begunj. Predmet pogodbe so gradbena dela, njena vrednost pa znaša 32.571,68 € (z DDV), ki jih bo Občina Jesenice v celoti krila iz svojega proračuna. Dela se bodo začela v kratkem, predvideni rok za dokončanje del pa je 31. 8. 2015.

Občina Jesenice bo tudi v letošnjem letu izvedla akcijo »Najlepše cvetlične zasaditve v občini Jesenice«. Občani Jesenic ste zato ponovno vabljeni, da se pridružite akciji, in sicer tako, da s cvetjem okrasite svoje balkone in vrtove.

 Komisija bo ocenjevala naslednje kategorije:

  •   najlepši hišni balkon,
  • najlepši balkon v večstanovanjski stavbi,
  • najlepši cvetlični vrt,
  • najlepši s cvetjem okrašen poslovni objekt (terase gostinskih objektov, izložbe, ipd.).

 

Občani lahko svoje predloge do 10. 8. 2015 oddajo preko elektronske pošte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ali na telefonski številki: 586 92 60. V prijavi je obvezna navedba imena, priimka ter naslova predlaganega lastnika balkona, vrta oz. poslovnega objekta, k prijavi se lahko priložijo tudi fotografije. Predloge sporočijo tudi sveti krajevnih skupnosti.

Člani občinske komisije si bodo vse predlagane cvetlične zasaditve ogledali v drugi polovici avgusta. Pri izboru se bo upoštevala izvirnost, barvna raznolikost rastlin, vzdrževanje, usklajenost z objektom ter celotni vtis. Občina Jesenice bo zmagovalce v vsaki kategoriji razglasila na zaključni prireditvi v mesecu oktobru 2015 in ob tem podarila praktične nagrade.

 

Vabimo vas, da z okrasitvijo svojih balkonov in cvetličnih vrtov tudi v letu 2015 prispevate k še lepši podobi Jesenic.

 

 Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo

Po izgradnji kanalizacije, asfaltiranju ceste in postavitvi javne razsvetljave se je včeraj končala tudi izvedba pločnikov na območju Podmežakle. Ti so bili predmet projekta, za katerega se je Občina Jesenice odločila na podlagi pobude krajanov Podmežakle, s tem pa vsakodnevnim uporabnikom omogočila varnejšo pot skozi naselje.
Na javnem razpisu izbrani izvajalec MAPRI PROASFALT d.o.o. Iz Ljubljane je dela končal v predvidenem roku, ocenjena vrednost izvedenih del pa je 32.600 € (z DDV). Sredstva bo Občina Jesenice v celoti zagotovila iz svojega proračuna.

Jesenice, 30. 6. 2015 – Danes popoldne je Kabinet župana občine Jesenice obiskal minister za infrastukturo dr. Peter Gašperšič, ki se je odzval na povabilo Občine Jesenice. Tema delovnega sestanka, ki se ga je udeležila tudi poslanka Državnega zbora Maruša Škopac, je bila priprava Državnega prostorskega načrta za dograditev predora Karavanke.

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič se je danes na povabilo Občine Jesenice udeležil delovnega sestanka v Kabinetu župana občine Jesenice na temo Državnega prostorskega načrta za dograditev predora Karavanke. Sestanka se je poleg ministra udeležila tudi poslanka Državnega zbora Maruša Škopac. V sredini maja sta Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za infrastrukturo namreč objavila stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve Državnega prostorskega načrta za dograditev avtocestnega predora Karavanke (http://www.dpa.mzip.gov.si/doc/Stalisca_do_pripomb_DPN_KaravankeP1_15062015.pdf). Kljub temu, da sta ministrstvi nekaj pripomb s strani Občine Jesenice, Krajevne skupnosti Hrušica in druge zainteresirane javnosti upoštevali (med drugim obnova dotrajanega mostu na Hrušici), pa še vedno ostaja nekaj ključnih pripomb, za katere Občina Jesenice še vedno želi, da se upoštevajo.

Na današnjem delovnem sestanku so zato župan Tomaž Tom Mencinger s sodelavci in poslanka Maruša Škopac ministru predstavili najbolj pomembne neupoštevane pripombe in argumente za njihovo upoštevanje. V pogovoru sta bila izpostavljena predvsem dva neupoštevana predloga, in sicer izgradnja krožišča na Hrušici ter t. i. Mazenkova jama kot ena od možnih odlagališč odpadnega materiala. Ob koncu sestanka je minister izrazil pripravljenost ponovne proučitve podanih predlogov, strinjal pa se je tudi z županovo prošnjo po še tesnejšem sodelovanju pripravljavcev Državnega prostorskega načrta s pristojnimi sodelavci Občine Jesenice.

 

V petek je na Mejnem platoju Karavanke potekala proslava ob dnevu državnosti, hkrati pa tudi 24. spominsko srečanje umika pripadnikov JLA in Zvezne milice s Platoja Karavanke.

S prisotnostjo in slavnostnim nagovorom je udeležence proslave letos počastil generalmajor dr. Andrej Osterman, načelnik Generalštaba Slovenske vojske, ki ga je župan Tomaž Tom Mencinger, skupaj s predstavniki Policijskega veteranskega društva Sever in Območnega združenja Veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska, predhodno sprejel tudi v svojem kabinetu.

V kulturnem programu prireditve so sodelovali Pihalni orkester Jesenice–Kranjska Gora, učenca Osnovne šole Toneta Čufarja Tajda in Anže, učenca jeseniške in radovljiške glasbene šole Lenart in Timotej ter Veteranski pevski zbor OZVVS Zgornja Gorenjska.

Fotografske utrinke s proslave objavljamo v fotogaleriji.

Jesenice, 26. 6. 2015 – Danes so se začela dela v sklopu II. faze Celostne obnove Osnovne šole Koroška Bela, ki se fazno izvaja že od leta 2011. V sklopu te faze, ki je bila delno izvedena v letu 2014, bo izvedeno novo stopnišče v klet, urejeni bodo pomožni prostori telovadnice in prostor energetike, uprave in knjižnice, izvedeno bo novo stopnišče za dostop v klet in obzidano zunanje požarno stopnišče za izhod iz telovadnice na vzhodni strani. Dela bodo zaključena predvidoma konec avgusta 2015.

Občina Jesenice je s Celostno obnovo Osnovne šole Koroška Bela pričela leta 2011. V I. fazi obnove so bili v letu 2011 in 2012 urejeni prostori v mansardi zahodnega dela objekta (ureditev 6 novih učilnic, 2 kabinetov, sanitarij za učence in učitelje, ureditev strojnice klimatov, ureditev hodnika, notranjega in zunanjega evakuacijskega stopnišča), evakuacijske poti do izhoda na nivo terena, obnovljena je bila streha nad novimi prostori mansarde z izvedbo nove frčade in vgradnjo strešnih oken, hkrati pa je bila dobavljena in montirana notranja oprema učilnic in kabinetov.

V letu 2013 se je najprej izvedla III. faza obnove, v kateri je bila zamenjana strešna kritina in položena nova toplotna izolacija nad prostori jedilnice in kuhinje, v letu 2014 pa je sledil prvi del II. faze, katere predmet je bila ureditev in predelava 3 učilnic, združitev kabinetov in dograditev v večjo učilnico ter dobava in montaža notranje opreme za 2 učilnici in kabinet.

V letu 2015 tako nadaljujemo z drugim delom II. faze, katere predmet je izvedba novega stopnišča v klet, ureditev pomožnih prostorov telovadnice in prostora energetike, ureditev prostorov uprave in knjižnice, izvedba novega stopnišča za dostop v klet in obzidava zunanjega požarnega stopnišča za izhod iz telovadnice na vzhodni strani. Dela bodo potekala predvidoma do 24. 8. 2015.

Občina Jesenice je v projekt Celostne obnove Osnovna šola Koroška Bela, vključno z letošnjim predvidenim vložkom, vložila že preko 1,3 milijona €. Po končani II. fazi je v letu 2017 načrtovana še izvedba IV. faze obnove, predmet česar bo ureditev zunanjosti šole in parkirišč, s tem pa bo celostna obnova Osnovne šole Koroška Bela tudi zaključena.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Jesenice (SPV) je za starejše skupine vrtcev na območju občine Jesenice izvedel razpis za izobraževalno igro »Varni v prometu«. Namen izobraževalne nagradne igre je učenje o obnašanju na cesti, o poznavanju prometnih znakov in pravilni vožnji s kolesi. Komisija je izmed prispelih prijav izbrala 8 najboljših risbic, katerih avtorji so prejeli čelade, pohvale in praktične nagrade.

 Nagrajenke nagradne igre so: Lili Lazarevič, Ana Pejič, Thara Turkusič, Manca Vegnuti Benič, Katarina Mladenovič, Žana Ramič in Tajda Ramič.

 Sponzor nagradne igre je bila Zavarovalnica Triglav, ki se ji ob tej priložnosti posebej zahvaljujemo. Fotografije najboljših risbic objavljamo v fofogaleriji.

 

Župan Tomaž Tom Mencinger je včeraj v Kolpernu že tracionalno sprejel najboljše učence jeseniških osnovnih in srednjih šol. Letos je bilo učencev in dijakov, ki so vseh 9 razredov osnovne šole oziroma vsa 4 leta srednje šole zaključili z odličnim uspehom, 40. Na osnovnih šolah je bilo letos 27 odličnjakov (5 z OŠ Koroška Bela, 12 z OŠ Toneta Čufarja in 10 z OŠ Prežihovega Voranca), na srednjih šolah pa 13 (5 z Gimnazije Jesenice in 8 s Srednje šole Jesenice).

Župan je odličnjakom čestital za njihov dosežen uspeh in poudaril, da so zanj zaslužni predvsem sami in so na to lahko ponosni, omeniti pa ni pozabil niti vloge staršev in učiteljev, ki so jih skozi vsa leta podpirali in jih usmerjali. Zaželel jim je srečo pri nadaljnjem šolanju in izrazil željo, da bi se po končanem šolanju vrnili na Jesenice in svojo karierno priložnost našli v domačem mestu.

Uporabne povezave