Skok na osrednjo vsebino

Novice

Ines Dvoršak

predstavnica Občine Jesenice za odnose z javnostmi
T: 04 586 92 34, E: ines.dvorsak@jesenice.si

Jesenice, 19. junij – Občinski svet občine Jesenice je včeraj na svoji 7. redni seji obravnaval precej obsežen dnevni red. Med drugim je bil potrjen mandat novoizvoljenemu svetniku Juretu Krašovcu, ki je v Občinskem svetu in v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zamenjal dr. Ahmeda Pašića, potrjen pa je bil tudi nov predsednik Odbora za proračun in finance, tj. Andrej Lavtar. V drugi obravnavi je bil sprejet tudi Odlok o dodeljevanju sredstev za novoustanovljena društva s področja športa v občini Jesenice, ki je bil na predlog skupine svetnikov umaknjen s 5. redne seje v mesecu marcu.

Občina Jesenice je včeraj na pobudo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Občinskem svetu občine Jesenice za člane občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter nadzornega odbora organizirala ogled odlagališča odpadkov Mala Mežakla. Deponijo so jim predstavili direktor podjetja JEKO-IN d.o.o. Uroš Bučar, vodja enote za odvoz odpadkov v podjetju JEKO-IN d.o.o. Tamara Hribar ter Ivan Hrženjak, direktor podjetja Ekogor d.o.o.

Udeleženci (žal so se ogleda udeležili le 4 člani Občinskega sveta, 3 člani njegovih delovnih teles in ena članica nadzornega odbora) so si lahko ogledali odlagališče in sortirnico odpadkov, izvedeli več o delovanju odlagališča ter o nadaljnjih načrtih za izgradnjo centra za ravnanje z odpadki.

Udeleženci so se najdlje zadržali pri sortirnici odpadkov oziroma objektu za izvajanje mehanske obdelave mešanih komunalnih odpadkov, ki jim jo je predstavil Ivan Hrženjak, direktor podjetja Ekogor d.o.o. Družba EKOGOR d.o.o. je bila ustanovljena z namenom izgradnje objekta za obdelavo odpadkov na lokaciji Mala Mežakla v občini Jesenice ter za izvajanje občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov. V ta namen ima družba z Občino Jesenice sklenjeno 15-letno koncesijsko pogodbo. Trenutno je na lokaciji že zgrajen objekt s pripadajočo tehnološko linijo za izvajanje 1. faze – mehanske obdelave mešanih komunalnih odpadkov. Ivan Hrženjak je pojasnil, da je zanj že bilo izdano tako okoljevarstveno kot gradbeno dovoljenje, vendar se dejavnost mehanske obdelave odpadkov se še ne izvaja. Gradbeno dovoljenje bo zaradi sprememb v času gradnje potrebno ustrezno dopolniti, poleg tega je v času od izdaje okoljevarstvenega dovoljenja do sedaj prišlo do bistvenih zakonskih sprememb glede obdelave mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem na odlagališču, skladno s tem pa se vzhodno od zgrajenega objekta predvideva izgradnja 2. faze - objekt za biološko obdelavo odpadkov (biostabilizacijo), za katero je potrebno spremeniti že izdano okoljevarstveno dovoljenje in pridobiti celovito okoljevarstveno dovoljenje. Pojasnil je še, da so vlogo za pridobitev tega dovoljenja oddali konec aprila letošnjega leta in je že v aktivni obravnavi.

V okviru projekta Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji so se prejšnji teden v Ljubljani zbrali predstavniki iz skoraj vseh občin partneric v projektu. Strinjali so se, da je vseslovenski projekt, katerega nosilec je Občina Mirna, edinstven primer povezovanja slovenskih občin.

Župan Občine Mirna Dušan Skerbiš vedno znova poudarja: "Dejstvo je, da lahko samo s povezovanjem in sodelovanjem uspemo v tem projektu. Vesel sem, ker so projekt prepoznale občine in župani. Slovenija je izjemno lepa in povezovanje med občinami na področju turizma je zagotovo ena od poti, po kateri moramo iti. Verjamem pa, da bodo občine znale to povezanost izkoristiti tudi pri drugih projektih in na drugih področjih in prepričan sem, da bodo prisluhnile tudi državne inštitucije."

V sklopu projekta, ki želi pod enotno tržno znamko Quality Stop - Rest - See Slovenijo predstaviti kot popotnikom z avtodomi prijazno destinacijo, že deluje tudi spletna stran www.mrezapza.com. Mednarodno so projekt prvič predstavili januarja na sejmu CMT v Stuttgartu, kjer so sodelovali na razstavnem prostoru nemškega podjetja Mein Platz, izdali pa tudi brošuro o projektu in vanj vključenih občinah v treh jezikih, letos načrtujejo še “Slovenski dan” na sejmu v Düsseldorfu.

V zadnjem mesecu in pol so v okviru priprave analize stanja obiskali vseh 51 občin, ki sodelujejo pri projektu, prevozili 6297 kilometrov in si ogledali 129 mikrolokacij. 

"V tem času smo si ogledali več kot sto potencialnih mikrolokacij za postajališče za  avtodome, ki so jih predlagali v občinah. Analiza bo pokazala prednosti in slabosti vsake lokacije, predvsem pa bodo občine dobile povratno informacijo o tem, katera lokacija je za PzA v mreži najbolj primerna. Za popotnike z avtodomi pa je največ vredna informacija, da je vsaka občina določila vsaj eno parkirišče, kjer lahko do ureditve PzA tudi prenočijo," je povedala koordinatorka projekta Petra Krnc.

Poleg občine Jesenice so partnerji v projektu še občine Benedikt, Bled, Brežice, Črnomelj, Divača, Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Gornji Grad, Hrpelje-Kozina, Idrija, Ivančna Gorica, Kočevje, Koper, Kostanjevica na Krki, Kozje, Krško, Ljubno, Ljutomer, Lukovica, Markovci, Metlika, Miren-Kostanjevica, Mokronog-Trebelno, Nova Gorica, Ormož, Postojna, Radenci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Razkrižje, Semič, Sevnica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šentjernej, Šentjur, Šentrupert, Škocjan, Škofja Loka, Šmarješke Toplice, Trebnje, Velenje, Velike Lašče, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Zreče, Žalec, Železniki in Žužemberk.

Občani Jesenic lahko z zadovoljstvom spremljajo, da se napovedi investitorja družbe Anepremičnine o dokončanju večstanovanjskih objektov na lokaciji Hrenovica, o dokončanju in izgradnji dovozne poti z vsemi priključki, novo gradnjo nadhoda čez cesto in železniško progo ter novo gradnjo pešpoti med obema nadhodoma, uresničujejo. Z lanskim decembrom so tako pričeli brneti stroji na območju velikosti približno 5 ha, kolikor obsega ureditev območja lokacijskega načrta Hrenovica.

Projekt Gorenjski sonček vključuje dokončanje 62-ih stanovanj v petih etažah z urejenimi 66-imi zunanjimi parkirnimi mesti na severni strani objektov in 44-imi notranjimi parkirnimi mesti v kletni etaži. Na južni strani objektov se že izrisuje podoba zelenic z urejenim otroškim igriščem. Na severni strani območja, med novo dostopno cesto in železniško progo, je predvidena umestitev varovalne ograje, ki bo preprečevala nezaželen prehod čez železniško progo.

Investitor se je v skladu z Urbanistično pogodbo, podpisano decembra 2014 z Občino Jesenice, poleg izgradnje dovozne ceste za območje LN Hrenovica, gradnjo nadhoda čez dovozno cesto in železniško progo, zavezal tudi h izgradnji komunalne infrastrukture (ta vključuje gradnjo meteorne kanalizacije, visoko in nizkonapetostnega omrežja in gradnjo javne razsvetljave za celotno območje) ter povezave s pešpotjo med obema nadhodoma (predvidenim in obstoječim).

Za osebna vozila in kolesarje bo z izgradnjo interne dovozne poti omogočen dostop do že zgrajene povezovalne ceste, ki poteka skozi ta del mesta. Občani že lahko vidijo obrise nove pešpoti, ki v prečni smeri povezuje severni del mesta z južnim območjem in poteka v smeri od prireditvenega centra oziroma Ceste maršala Tita z izvennivojskim prehodom čez železniško progo ter nadalje preko območja Hrenovice in Centra Stara Sava do muzejskega kompleksa Stara Sava. Na ta način bo območje infrastrukturno odlično vpeto v strukturo celotnega mesta, hkrati pa se bo vzpostavila nova prečna povezava, ki mestu močno primanjkuje. Območje se nahaja v neposredni bližini železniške postaje in postajališč mestnega avtobusa, stanovalcem pa bodo prek nadhoda omogočen enostaven dostopom do centra mesta.

Po zagotovilih investitorja bodo vsa dela končana še letos, predvidoma jeseni pa so predvidene prve vselitve, za katere med prebivalci severozahodne Gorenjske že vlada zanimanje.

Danes so na Staro Savo pritekli tekači mednarodnega Teka miru 2015, kjer ju je ob lipi miru sprejel župan Tomaž Tom Mencinger v družbi direktorice Gornjesavskega muzeja Jesenice Irene Lačen Benedičič.

Tek miru (poznan tudi kot Tek svetovne harmonije) na pobudo filozofa in vizionarja miru Šri Činmoja poteka že od leta 1987, od takrat pa je v njem sodelovalo več kot 1O milijonov ljudi v več kot 150 državah. Je največji štafetni tek za mir, ki poteka po vseh kontinentih in povezuje ljudi v skupni želji po harmoniji in prijateljstvu. Tekači so na Staro Savo pritekli s Plamenico miru, ki so jo simbolično županu in direktorici muzeja.

Konec maja je bila sklicana 2. redna seja Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine Jesenice (v nadaljevanju Svet). Svet je posvetovalni organ župana in ga sestavljajo predsedniki vseh krajevnih skupnosti. Osrednja točka obravnave je bila problematika prometa v občini Jesenice. Analizo obstoječega stanja je predstavil Andraž Tolar, strokovni delavec Oddelka za okolje in prostor Občine Jesenice.

V razpravi je bilo ugotovljeno, da je problematika prometne ureditve v nekaterih predelih občine kar pereča in potrebna nujne sanacije predvsem na področju mirujočega prometa in površin za pešce pa tudi kolesarje. Glede na to, da problematiko najbolj poznajo v krajevni skupnosti, predvsem tiste drobne podrobnosti, ki jih pri enkratnem ogledu ne opazimo, so se člani dogovorili, da vsaka krajevna skupnost obravnava problematiko prometa na svojem območju ter svoje pripombe in predloge do sredine septembra predlaga Oddelku za okolje in prostor Občine Jesenice. Člani Sveta so se na seji seznanili tudi s poročilom o čistilnih akcijah, ki so aprila potekale na področju celotne občine.

Župan Tomaž Tom Mencinger je danes dopoldne na Stari Savi sprejel udeležence kolesarske ture ''SAVA TOUR 2015''. Ekipo sestavljajo kolesarji iz vseh držav vzdolž toka reke Save (Slovenija, Hrvaška, BIH, Srbija), ki bodo predvidoma v naslednjih devetih dneh prekolesarili 962 kilometrov dolgo razdaljo od izvira Save v Zelencih do Beograda. Akcija, ki je bila s strani Mednarodne komisije za Savski bazen prvič organizirana leta 2013, je bila lani zaradi poplav odpovedana, letos pa jo kot del aktivnosti za razvoj rečnega turizma v Savskem bazenu nadaljujejo.

Župan Tomaž Tom Mencinger je v družbi predstavnic lokalnih koordinatorjev, TIC Jesenice in Gornjesavskega muzeja Jesenice, udeležencem izrekel dobrodošlico in poudaril vedno bolj pomembno vlogo kolesarjenja v občini Jesenice, predvsem z izgradnjo kolesarske poti skozi občino in uvedbo kolesarskega sistema JeseNICE bikes. Kolesarji in njihovi spremljevalci so si ogledali tudi del Gornjesavskega muzeja Jesenice in se pred odhodom okrepčali z ''delavsko kavo'', ki je priljubljena posebnost Gornjesavskega muzeja Jesenice.

Včeraj popoldne je v Kolpernu na Stari Savi župan Tomaž Tom Mencinger sprejel jeseniške športnike, ki so v letošnjem letu osvojili naslov državnih prvakov v kategorijah od kadetov naprej. Od povabljenih so se sprejema udeležili člani, trenerji in vodstvo HDD Sij Acroni Jesenice in HD Jesenice (kadeti), Curling kluba Jesenice, Borut Berčič (Kegljaški klub na ledu Jesenice) in Tim Pahor (TVD Partizan Jesenice – judo sekcija).

Župan Tomaž Tom Mencinger jim je tudi na ta način čestital za njihov uspeh in se jim zahvalil za njihov doprinos in vnovični potrditvi slovesa Jesenic kot uspešnega športnega mesta. Izrazil je zadovoljstvo, da na Jesenicah obstaja toliko različnih športnih klubov, v katerih nastopajo zelo uspešni športniki, hkrati pa jim je zaželel, da bi njihove uspehe nadaljevali tudi v prihodnjih sezonah.

Niti velikonočni prazniki niso bili razlog, da jeseniški športniki ne bi nadaljevali niza uspehov na državnih prvenstvih, ki smo mu priča že kar nekaj zaporednih koncev tedna. Tokrat je za uspeh poskrbel jeseniški hokejski podmladek.

Kadeti HD Jesenice so namreč včeraj pod trenerskim vodstvom Aleša Sodje na drugi finalni tekmi državnega prvenstva s kar sedmimi goli razlike premagali HK Triglav in tako osvojili naslov državnih prvakov v kategoriji kadetov.

Fantom, trenerju in vodstvu društva iskreno čestitamo.

Jesenice, 26. 5. 2015 – Občina Jesenice je bila danes obveščena že o tretji poškodbi kolesarskega sistema »JeseNICE bikes« v treh tednih, odkar je sistem v uporabi. Kolesarnice pred Občino tako do nadaljnjega ni možno uporabljati.

 

Občina Jesenice je bila danes s strani vzdrževalca kolesarskega sistema, Zavoda za šport Jesenice, obveščena o poškodbi dveh ekranov na terminalu za izposojo koles. Tokrat sta poškodovana ekrana na kolesarnici na Hrušici, ki je bil zaradi poškodbe zamenjan pred kratkim, in na kolesarnici pred Občino Jesenice. Medtem ko je na prvi kolesarnici izposoja koles kljub temu možna, pa je ekran na drugi popolnoma uničen in si zato s te kolesarnice do nadaljnjega ni možno izposojati koles. Škoda je ocenjena na vsaj 115 €.

Občina Jesenice je dejanje, ki ga strogo obsoja, tudi tokrat nemudoma prijavila na Policijsko postajo Jesenice, preučila pa bo tudi možnost postavitve videonadzora na vseh treh lokacijah kolesarnic oziroma druge ustrezne možnosti, ki bi preprečile nadaljnje nastajanje škode kot posledico vandalizma.

 

Zavod za šport Jesenice, Mladinski center Jesenice, Gimnazija Jesenice, Srednja šola Jesenice in Plesna šola Studio ritem so danes organizirali že 10. sprevod in četvorko jeseniških maturantov. Tudi letos jim je bilo vreme, kljub slabi napovedi, naklonjeno, zato so se lahko maturanti Srednje šole Jesenice in Gimnazije Jesenice brezskrbno sprehodili po jeseniških ulicah in na koncu na parkirišču pred Občino Jesenice zaplesali še slavnostno četvorko. Poleg ravnateljic Lidije Dornig (Gimnazija Jesenice) in Andreje Vehar Jerman (Srednja šola Jesenice) je maturante, ki jih je bilo letos sicer manj kot pretekla leta, tradicionalno nagovoril tudi župan Tomaž Tom Mencinger, ki jim je zaželel uspešen zaključek srednješolskega izobraževanja in srečo na njihovih prihodnjih življenjskih poteh.

Včeraj je v okviru Tedna vseživljenjskega učenja potekala Parada učenja, katere namen je povezovanje različnih institucij s ciljem skupne promocije vseživljenjskega učenja. Parada učenja je bila letos v jeseniški občini organizirana četrtič, zaradi slabega vremena pa so jo organizatorji tokrat s Trga na Stari Savi prestavili v notranjost Kolperna. Številni obiskovalci so si lahko ogledali različne izobraževalne in kreativne delavnice, odrski program in predstavitvene stojnice.

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je sicer vseslovenski dogodek, ki poteka že od leta 1996 na pobudo Andragoškega centra Slovenije. Tako letos obeležujemo že 20. obletnico TVU. Osrednji del Tedna poteka med 15. in 22. majem 2015, brezplačne prireditve, povezane s TVU, pa bodo potekale do konca junija. Z aktivnostmi v sklopu TVU tudi na Jesenicah opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih. K sodelovanju pri projektu je tudi letos pristopilo preko 20 različnih ustanov, zavodov in društev, s katerimi bo pripravljenih 120 zanimivih brezplačnih dejavnosti.

Vse prireditve znotraj projekta TVU v jeseniški občini si lahko ogledate na naslednji povezavi: http://tvu.acs.si/koledar/iskanje/index.php?izpis1=1%C2%AEija%3DGO&obcina=JES

Jesenice, 18. 5. 2015 - Na natečaju za zasedbo delovnega mesta direktorja občinske uprave Občine Jesenice, ki je bil objavljen 23. februarja, kandidat ni bil izbran. Občina Jesenice je tako danes javni natečaj ponovno objavila, do zaključka postopka pa je župan Tomaž Tom Mencinger za vršilko dolžnosti direktorja občinske uprave imenoval mag. Valentino Gorišek, vodjo Oddelka za okolje in prostor.

Dosedanja vršilka dolžnosti direktorja občinske uprave Simona Krese se vrača na delovno mesto vodje Skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica.

Jesenice, 15. maj – Na včerajšnjem dnevnem redu 6. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice je bilo obravnavanih 12 točk. Svetniki so potrdili predloge štirih odlokov s področja gospodarstva, se seznanili s poročili o delu oziroma poslovanju Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju občine Jesenice ter o realizaciji akcijskega programa varstva okolja. Predstavljeni sta bili tudi informacija o pripravi DPN za dograditev predora Karavanke ter informacija o poslovnem načrtu JEKO-IN d.o.o. Jesenice. Svetniki so potrdili prenehanje mandata članu občinskega sveta dr. Ahmedu Pašiću.

 

Na včerajšnji 5. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice so svetniki po hitrem postopku potrdili predlog Odloka o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice. S potrjeno spremembo se iz odloka kot gospodarska javna služba izvzema dejavnost oglaševanja in plakatiranja. Občina Jesenice bo v nadaljevanju pripravila razpisno dokumentacijo za izbiro izvajalca te dejavnosti na območju občine Jesenice, ki pa ne bo podvržena pravilom na področju gospodarskih javnih služb.

V drugi obravnavi je bil sprejet tudi predlog Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice, s katerim se določajo namen, predmet, upravičenci, pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna ter nadzor nad namensko porabo sredstev za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice. Predmet dodeljevanja sredstev po tem Odloku je sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine Jesenice na lokalni in širši ravni; so namenjene širšemu krogu obiskovalcev in drugih udeležencev; neposredno ali posredno prispevajo k doseganju ciljev strategije razvoja turizma v občini Jesenice; spodbujajo lokalno prebivalstvo za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma; imajo neprofitni značaj in se izvajajo se v objektih, na površinah ali prireditvenih prostorih, posebej določenih v Odloku.

V prvi obravnavi je bil brez razprave sprejet predlog Odloka o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice. Predlagani odlok podrobneje določa pomoč za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja, za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini pa se sredstva usmerjajo preko enajstih ukrepov, navedenih v predlogu odloka.

Še eden od včeraj sprejetih predlogov odlokov v prvi obravnavi, je bil Predlog Odloka o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice. S predlaganim odlokom se določajo namen, upravičenci, pogoji, postopek dodeljevanja finančnih vzpodbud, ukrepi in nadzor nad porabo dodeljenih sredstev za razvoj gospodarstva v občini Jesenice. Namen odloka je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Svetniki so obravnavali in sprejeli tudi dve dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, in sicer 1. dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2015 in 1. dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2015. Z omenjenima dopolnitvama Občina Jesenice načrtuje pridobitev nepremičnin, ki sta v lasti fizičnih oziroma pravne osebe ter v naravi predstavljata dele kategoriziranih občinskih cest, in prodajo zemljišč in enega stanovanja, za katere je izkazan interes po njihovem nakupu.

Svetniki so potrdili tudi prenehanje mandata članu občinskega sveta občine Jesenice in hkrati predsedniku Odbora za proračun in finance ter člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, dr. Ahmedu Pašiću, ter za predstavnika Občine Jesenice v Svetu javnega zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske imenovali Igorja Arha.

Seje so se udeležili tudi direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske mag. Stevo Ščavničar, ki je predstavil Poročilo o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2014 s finančnim poročilom, direktor ENOS OTE, d.o.o. Robert Pajk, ki je predstavil Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice za leto 2014, in direktor javnega komunalnega podjetja JEKO-IN d.o.o. Jesenice Uroš Bučar, ki je svetnikom podal informacijo o Poslovnem načrtu JEKO-IN, d.o.o. Jesenice za leto 2015.

Svetniki so se seznanili tudi s poročilom št. 1 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2014/2015, in z informacijo o pripravi Državnega prostorskega načrta za dograditev predora Karavanke. V zvezi s slednjim so sprejeli sklep, da Občinski svet občine Jesenice od Vlade RS ter Ministrstva za okolje in prostor, ki vodi postopek sprejema DPN, zahteva, da se pri pripravi DPN upoštevajo vse zahteve, ki sta jih Občina Jesenice ter Krajevna skupnost Hrušica podali v času javne razgrnitve osnutka Državnega prostorskega načrta za dograditev avtocestnega predora Karavanke, hkrati pa tudi, da podpirajo tudi predloge, ki so jih v času javne razgrnitve in na javni obravnavi osnutka državnega prostorskega načrta za dograditev avtocestnega predora Karavanke podali občani, politične stranke in neodvisne liste ter druga zainteresirana javnost.

Danes je občino Jesenice v sklopu 3. študijske ture Regionalne destinacijske organizacije – RDO Gorenjska obiskalo 35 predstavnikov turističnih organizacij iz gorenjskih občin. Ogledali so si narcisne poljane v Planini pod Golico ter muzejsko območje Stara Sava, kjer sta ju sprejela in pozdravila tudi župan Tomaž Tom Mencinger in direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice Irena Lačen Benedičič. Gostje so se seznanili z zgodovino Jesenic, direktorica muzeja pa jim je razkazala tudi muzejske objekte na Stari Savi, ki so v sklopu celotnega muzejskega kompleksa vključeni v turistično ponudbo Jesenic.

Občina Jesenice je v projekt RDO Gorenjska vključena od njegovega začetka leta 2011, ko je njegovo vodenje po dogovoru z župani gorenjskih občin prevzel Turizem Bled. Poslanstvo projekta je povezovanje vseh gorenjskih občin v enotno turistično destinacijo, ki bo z regionalnim združevanjem znanj, ljudi in sredstev na mednarodnem turističnem trgu dosegla večjo privlačnost in konkurenčnost, s tem pa tudi večjo prepoznavnost in povečano povpraševanje. V okviru projekta so bile izvedene številne predstavitve gorenjskega turističnega gospodarstva v tujini, vzpostavljena je bila mreža pametnih vodnikov po vseh občinah Gorenjske, natisnjeni so bili različni zemljevidi in brošure, razvita pa je bila tudi Zelena kartica gosta Gorenjske, katere namen je podaljšanje dolžine obiska Gorenjske in povečanje obiskanosti turističnih znamenitosti.

Uporabne povezave