Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Sep 2015 28

Skoraj 30.000 € za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje v občini Jesenice

Jesenice, 28. 9. 2015 – Danes so sklepe o razdelitvi sredstev prejeli še zadnji upravičenci javnega razpisa o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice za leto 2015. Občina Jesenice je za javni razpis zagotovila 28.487,89 €, ki bodo porabljena v celoti.

Občina Jesenice je julija objavila javni razpis o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice za leto 2015. Javni razpis, za katerega je Občina Jesenice v proračunu za leto 2015 zagotovila 28.487,89 €, predstavlja pomoč občanom za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja, sredstva pa se usmerjajo preko enajstih različnih ukrepov.

Na javni razpis se je prijavilo 20 vlagateljev s 24 vlogami, in sicer za naslednje ukrepe:

  • pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo;
  • nove investicije za delo v gozdu;
  • pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja, ter
  • delovanje društev in njihovih združenj.

Največ prijav (13) je bilo za prvi navedeni ukrep, pri katerem so kmetje uveljavljali tudi kar nekaj naložb v gradnjo gospodarskih poslopij s pripadajočo opremo (gradnja senika, valilnik za perutnino itd.), iz česar je razvidno, da širijo svojo dejavnost, kar je za razvoj jeseniškega kmetijstva oziroma podeželja vsekakor pozitiven znak.

Glede na pregled vlog in razdelitev sredstev s strani Komisije za izvedbo postopka javnega razpisa bodo razdeljena vsa razpoložljiva sredstva, ki jih bodo upravičenci prejeli v 30. dneh po podpisu pogodbe oziroma takrat, ko bodo izkazali vsa potrebna dokazila.

Read 1981 times Last modified on Monday, 28 September 2015 17:34

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave