Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Feb 2018 23

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin vpisuje v nov študijski program

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin v študijskem letu 2018/2019 začenja z novim študijskim programom Fizioterapija. V visokostrokovni študijski program 1. bolonjske stopnje se je možno vpisati redno ali izredno, vpisati pa se je možno do 30. 3. 2018 (1. prijavni rok) oziroma od 22. do 29. 8. 2018 (2. prijavni rok).

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, katere ustanovitelj je Občina Jesenice in jo trenutno vodi vršilka dolžnosti dekanje Sanela Pivač, v študijskem letu 2018/2019 prvič vabi k vpisu v novi visokostrokovni študijski program 1. bolonjske stopnje Fizioterapija (VS). Študijski program Fizioterapija (VS), ki ga je razvila Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (v nadaljevanju FZAB), je osredotočen na kompetence diplomantov, ki so usklajene z mednarodnimi usmeritvami Svetovne zveze za fizioterapijo (WCPT), ter v ospredje postavlja kakovost izvedbe študijskega programa, tesno povezanost izvedbe s kliničnimi okolji in družbeno odgovornost glede obsega izobraževanja. Diplomanti programa bodo prepoznani kot poklicno avtonomni strokovnjaki s širokim naborom zaposlitvenih možnosti v zdravstvu, sociali, gospodarstvu in na prostem trgu dela. Zaposlitvene možnosti diplomanta omenjenega programa so široke in vključujejo delovanje na vseh nivojih zdravstvenega varstva, v socialno varstvenih zavodih, na ministrstvih in inštitutih, v neprofitnih organizacijah, ki pokrivajo zdravje družbe, v javnih izobraževalnih in raziskovalnih centrih, v športnih centrih, športnih društvih, klubih zdravja itn., s povečevanjem zavedanja pomembnosti preventivne dejavnosti za preprečevanje bolezni iz dela kot posledice prekomernih obremenitev zaposlenih tako v gospodarstvu kot negospodarstvu pa se napoveduje dejstvo po zaposlovanju in vključevanju fizioterapevtov kot svetovalcev pri preprečevanju poklicnih bolezni tudi v gospodarski dejavnosti. Šolanje študentov na programu, ki vnaša nov, sodoben pogled na delovanje in razvoj fizioterapije kot stroke in znanosti, poteka 3 leta, šolnina za en letnik (tako na rednem kot izrednem študiju) pa znaša 3.700 €. Vpis na program že poteka – vpisati se je možno do 30. 3. 2018 (1. prijavni rok) oziroma od 22. do 29. 8. 2018 (2. prijavni rok). Več o programu zainteresirani najdejo na povezavi http://www.fzab.si/si/mainmenu/studijski-programi-2/studijski-programi-prve-stopnje/fizioterapija-vs/.

FZAB v študijskem letu 2018/2019 s petimi študijskimi programi na vseh treh bolonjskih stopnjah

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je začela izvajati visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega v študijskem letu 2007/2008. Za tem je sledil intenziven razvoj šole tako na področju razvoja novih programov, raziskovalnega in razvojnega dela ter mednarodnega sodelovanja. V naslednjem študijskem letu bodo na fakulteti tako izvajali pet študijskih programov na vseh treh bolonjskih stopnjah: na prvi bolonjski stopnji izvajamo visokostrokovni študij Zdravstvena nega (VS ter visokostrokovni študij Fizioterapija (VS); na drugi bolonjski stopnji magistrska študijska programa Zdravstvena nega (mag./2I.) in Promocija zdravja (mag./2I.), na tretji bolonjski stopnji pa doktorski študij Zdravstvene vede. Fakulteta ima akreditirana tudi dva podiplomska študijska programa za izpopolnjevanje, to sta Okužbe, povezane z zdravstvom, in Psihiatrična zdravstvena nega, v postopku priprave in akreditacije pa so še drugi študijski programi. Vse o programih, ki jih izvaja fakulteta, si zainteresirani lahko preberejo na spletni strani fakultete: http://www.fzab.si/si/mainmenu/studijski-programi-2/

Iz visoke šole v fakulteto

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je bila pri Svetu RS za visoko šolstvo akreditirana v septembru 2006 kot Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice. Njen ustanovitelj je Občina Jesenice, ki je preko Razvojne agencije Zgornje Gorenjske koordinirala projekt ustanavljanja šole. Šola je s pedagoškim procesom začela v študijskem letu 2007/2008, po sedmih letih delovanja pa je uspela doseči zahtevne pogoje Nacionalne agencije RS za kakovost v šolskem sistemu in se je v letu 2014 preoblikovala v fakulteto. Kot Fakulteta za zdravstvo Jesenice je delovala dobri dve leti, decembra 2016 pa se je preimenovala v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin. Fakulteto je od njene ustanovitve vodila dekanja izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, po njenem odstopu decembra lani pa jo trenutno vodi vršilka dolžnosti dekanje Sanela Pivač, mag. zdr. neg., spec. managementa.  

Read 5605 times Last modified on Monday, 21 September 2020 08:34

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave