Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Jesenice, 31. marec – Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji 24. redni seji. Na dnevnem redu tokratne seje je bilo kar 30 točk.

S prvim aprilom se na pokopališču na Blejski Dobravi začenja druga sezona režima parkiranja, ki predvideva plačilo parkirnine za vozila, ki bodo na parkirišču parkirana več kot eno uro in pol.

Občina Jesenice skupaj s svojim energetskim managerjem, podjetjem Energomen d.o.o., pripravlja Lokalni energetski koncept (LEK) občine Jesenice za novo desetletno obdobje. LEK je krovni dokument za načrtovanje obsega porabe in načina oskrbe z energijo, ukrepov za učinkovito rabo energije, soproizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije na območju občine, Občina Jesenice pa ga je nazadnje (za obdobje desetih let) sprejela leta 2012. Njegovi cilji so med drugim učinkovitejša raba energije na vseh področjih, povečanje in hitrejše uvajanje lokalnih obnovljivih virov energije, zmanjšanje obremenitve okolja, spodbujanje uvajanja soproizvodnje toplote in električne energije ter svetovanje, informiranje in izobraževanje občanov na področju učinkovite rabe energije.

V sklopu priprave novega dokumenta je predvidena tudi analiza obstoječe rabe energije po različnih segmentih uporabnikov, zato je Občina Jesenice v sodelovanju z energetskim managerjem pripravila kratko anketo. »S podatki, pridobljenimi v anketi, želimo izboljšati planiranje občine Jesenice na področju energije, kar je v tem času še posebej pomembno. Zato vljudno vabimo vse občane, da anketo rešijo in nam s tem omogočijo izdelavo čim bolj natančne analize. S tem bomo lahko v samem dokumentu, LEK-u, predvideli in na podlagi tega tudi v praksi omogočili čim več možnosti za znižanje stroškov energije«, je povedal župan Blaž Račič. Anketo bo možno rešiti do konca marca, sam dokument pa bo Občinski svet občine Jesenice obravnaval predvidoma na junijski seji.

 

 

Uprava RS za zaščito in reševanje je z današnjim dnem, 14. marca, razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države (velja za območja naravnega okolja brez snežne odeje).

 

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti naravnega okolja je v naravnem okolju prepovedano:

 • požiganje in odmetavanje gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar,
 • kuriti in požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih,
 • kuriti kresove,
 • izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar,
 • izvajati ognjemete.

 

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja nad upoštevanjem prepovedi izvajala poostren nadzor.

V ponedeljek, 14. marca, se začenja izvedba sanacije kamnitega opornega zidu na Spodnjih Pejcah. Na cesti proti Planini pod Golico bo zaradi izvedbe del vzpostavljena polovična zapora ceste s semaforjem. Dela bodo dokončana najkasneje v 60 dneh, torej v prvi polovici maja.

Spoštovane občanke Jesenic, drage ženske, gospe in gospodične, ob mednarodnem dnevu žena vam iskreno čestitamo!

Župan Blaž Račič s sodelavci občinske uprave

Od četrtka, 3. marca, do danes do 12. ure je potekala 3. dopisna seja Občinskega sveta občine Jesenice. Svetniki so na dopisni seji sprejeli sklep, da Ireni Lačen Benedičič, zaradi njene podane odstopne izjave, predčasno preneha funkcija direktorice javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice. Hkrati so za vršilca dolžnosti direktorja omenjenega javnega zavoda do imenovanja novega direktorja imenovali Aljaža Pogačnika, ki mandat vršilca dolžnosti nastopi z jutrišnjim dnem, torej 8. marca 2022.

Informacija s 16. redne seje Sveta KS Blejska Dobrava, ki je bila v ponedeljek, 21. 2. 2022, ob 19.00, v pisarni KS Blejska Dobrava.

S 1. 3. 2022 prenehajo veljati Odloki o načrtu za kakovost zraka (v nadaljevanju odloki) za Ljubljano, Maribor, Mursko Soboto in Zasavje. V veljavi ostane le še odlok za Mestno občino Celje. Besedilo o prenehanju odlokov (Uradni list RS, št. 203/21) določa, da se postopki za dodelitev spodbud, ki so začeti v skladu z odloki in na dan 1. 3. 2022 še niso končani, končajo v skladu s prej veljavnimi odloki.

 
Komunalno podjetje Jeko d.o.o. obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Peričnik ali Završnica, da je od včeraj v veljavi ukrep racionalne porabe in varčevanja s pitno vodo. Ukrep je izdan zaradi daljšega sušnega obdobja, zaradi katerega je zmanjšana izdatnost virov, oskrba s pitno vodo pa je že močno otežena. Vse uporabnike pozivajo, da s pitno vodo ravnajo skrbno in varčno ter je ne uporabljajo za pranje avtomobilov oziroma druge nenamenske porabe. Ukrep velja do preklica, spoštovanje ukrepa pa bo preverjalo medobčinsko redarstvo.
 
Osnovni nasveti za varčevanje s pitno vodo:
 • po vsaki uporabi vode dobro zapremo pipo,
 • redno preverjamo delovanje in po potrebi popravljamo pipe, WC količke za vodo in vodomerne števce,
 • pomivalni stroj in pralni stroj uporabljajmo samo, ko sta polna posode oziroma perila,
 • skrajšamo čas tuširanja,
 • med umivanjem zob, miljenjem rok in šamponiranjem zapirajmo pipo,
 • ponovno uporabimo vodo, ki smo jo uporabili za spiranje zelenjave, sadja in mesa (npr. za zalivanje lončnic, vrta …),
 • pralni ali pomivalni stroj prižgemo šele, ko je poln in uporabljamo varčne programe,
 • dvorišča pometemo, ne pomivamo jih z vodo oz. tlačnimi čistilci.

Uporabne povezave