Obvestila za javnost

Ines Dvoršak

predstavnica Občine Jesenice za odnose z javnostmi
T: 04 586 92 34, E: ines.dvorsak@jesenice.si

Ob povišanju cen ogrevanja, ki smo jim bili na Jesenicah zaradi podražitve cen energentov priča minulo zimsko sezono, se je s strani nekaj članov zainteresirane javnosti izoblikovala civilna iniciativa, trenutno imenovana Civilna iniciativa - Jesenice. Na podlagi zbranih podpisov občanov je župan Blaž Račič marca sklical zbor občanov, na kateri so prisotni izglasovali 10 zahtev, vezanih na ogrevanje in obstoječe koncesijsko razmerje med Občino Jesenice in podjetjem Enos OTE d.o.o. V skladu s 74. členom Statuta občine Jesenice je občinska uprava obravnavala izglasovane zahteve, nato pa javnosti predstavila po posameznih zahtevah podano utemeljeno mnenje o možnosti upoštevanja posamezne zahteve. O omenjenem so bili obveščeni tudi člani Občinskega sveta občine Jesenice.

Ker vseh zahtev ni bilo možno upoštevati, je bila s strani enega od članov občinskega sveta, ki je hkrati tudi član civilne iniciative, na 3. izredni seji dne 5. 5. 2022, sicer namenjeni obravnavi drugega nujnega gradiva, podan predlog za razširitev dnevnega reda s točko, v sklopu katere bi obravnavali zavrnjene zahteve civilne iniciative. Njegov predlog je bil zavrnjen, saj skladno z 32. členom Poslovnika o delu občinskega sveta občinski svet ne more odločati o zadevah brez ustreznega gradiva, ki mora biti svetnikom pravočasno izročeno (svetniki morajo vedeti o čem bo tekla razprava in odločanje), zato mora svetnik v takem primeru za obravnavo točke na seji pripraviti tudi ustrezno gradivo. Gradiva svetnik ni pripravil in predložil občinskemu svetu v obravnavo.

Ker želena točka ni bila uvrščena na izredno sejo, so predstavniki Civilne iniciative - Jesenice zato ponovno zbirali podpise občanov z zahtevo za uvrstitev točke na 25. redno sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 26. 5. 2022. V zahtevi, ki jo je, skupaj z zbranimi podpisi, posredovala županu Blažu Račiču (priložena v priponki), civilna iniciativa zahteva, da se na sejo uvrsti dodatna točka, »na kateri naj se opravi razprava o sklepih, sprejetih na zboru občanov in na kateri naj OS poda svoja stališča ter se opredeli do izglasovanih zahtev«.

Civilna iniciativa se ob tem sklicuje na 90. člen Statuta Občine Jesenice, ki opredeljuje ljudsko iniciativo. Ljudska iniciativa je neposredna oblika odločanja občanov, in sicer lahko 5 % volivcev zahteva sprejem ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve občinskega sveta ali drugih organov občine. Izvede se na način, da pobudnik o pobudi volivcem obvesti občinski svet in župana, ta pa nato določi način in rok zbiranja podpisov občanov. Če je v določenem roku na pravilen način (pred državnim organom) zbranih zadostno število podpisov, se zahteva v odločanje preda pristojnemu organu občine (npr. zahteva za razveljavitev splošnega akta se uvrsti na prvo redno sejo občinskega sveta). Institut ljudske iniciative samo z imenom »civilna iniciativa« torej še ni oblikovan.  Hkrati se konkretna zahteva, ki jo je županu vročila civilna iniciativa, ne nanaša na sprejem ali razveljavitev splošnega akta, niti kakršnekoli odločitve drugih organov občine. Zahteva se uvrstitev točke na dnevni red seje občinskega sveta, zato zahteva ne more biti predmet instituta ljudske iniciative.

Članom civilne iniciative, med katerimi sta tudi dva svetnika občinskega sveta Občine Jesenice, je bilo večkrat pojasnjeno (zadnjič na 3. izredni seji 5. 5. 2022), da za uvrstitev posamezne točke na dnevni red seje občinskega sveta sodelovanje občanov ni potrebno, niti točka na zahtevo občanov na dnevni red seje občinskega sveta ne more biti uvrščena. V skladu s tretjim odstavkom 16. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Jesenice ima sleherni svetnik, kot izvoljen predstavnik občanov, pravico občinskemu svetu predlagati v sprejem splošne in posamične akte ter obravnavo drugih vprašanj, v skladu z 39. členom pa tudi predlagati razširitev dnevnega reda z uvrstitvijo dodatne točke na dnevni red. Skladno z 32. členom poslovnika seveda pod pogojem, da ima za to pripravljeno ustrezno gradivo, ki ga ostalim svetnikom izroči pravočasno.

Sama vsebina in realizacija zahtev zbora občanov je bila sicer članom civilne iniciative, kot tudi širši javnosti, večkrat pojasnjena. Občinska uprava ocenjuje, da bi imela priprava takšnega gradiva, kakršno izhaja iz zahtev civilne iniciative, škodljive posledice za naše občane, zato takšnega gradiva ne bo pripravila in predložila Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Bi pa v konkretnem primeru torej najmanj svetnika, ki sta tudi člana civilne iniciative, lahko pripravila in svetnikom pravočasno posredovala ustrezno gradivo in predlagala uvrstitev dodatne točke na dnevni red katerekoli redne seje občinskega sveta in s strinjanjem večine članov občinskega sveta zagotovila tudi njeno obravnavo. Vznemirjanje občanov z zbiranjem podpisov (za napačen namen in na neustrezen način) zato ni ne potrebno ne učinkovito, s čimer so vsaj člani civilne iniciative, ki so hkrati tudi člani občinskega sveta, tudi seznanjeni.  

 

Nastop učencev klavirja si lahko ogledate na youtube kanalu Glasbene šole Jesenice: https://www.youtube.com/channel/UCsYLl1tGGVkSRLD7bdV1aUw/featured

May 25

Parada učenja

V sredo, 25. maja, bo kot osrednji dogodek v okviru Tednov vseživljenjskega učenja potekala tradicionalna Parada učenja. Vljudno vabljeni na predstavitve kulturnih in izobraževalnih dogodkov, s kreativnimi delavnicami, plesnimi in glasbenimi nastopi ter še veliko drugih zanimivosti.
Vidimo se na Stari Savi (Muzej na prostem - Tržnica Jesenice) od 14. do 18. ure!


STOJNICE

 1. LU Jesenice in ZSSS
 2. Društvo Žarek
 3. Glasbena šola
 4. GMJ, FD Jesenice in GTČ
 5. Srednja šola Jesenice in Društvo diabetikov
 6. Lepa.si in društvo Vzgon
 7. JSKD, Meteorita in TIC
 8. SGTŠ Radovljica
 9. RAGOR
 10. Vrtec
 11. ZD Jesenice
 12. Gimnazija Jesenice
 13. Zavod Jedrce
 14. Fakulteta Angele Boškin
 15. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih + društvo osteoporoza

 

DELAVNICE

 • Mladinski center Jesenice: ustvarjalne in miselne delavnice
 • OŠ Polde Stražišar: stojala za pisala
 • Srednja šola Jesenice: ustvarjalna delavnica
 • Lepa.si: ustvarjalna delavnica
 • SGTŠ Radovljica: lepotilnica
 • Vrtec: ustvarjalna delavnica
 • Žarek: ustvarjalna delavnica
 • Zavod Jedrce: digitalna fotografija s starinskim fotoaparatom
 • Društvo upokojencev Jesenice: izdelava zamaškov, ročna dela, križemkražem
 • Gregor Rabič: učenje matematike preko igre
 • LU Jesenice: poslikava obraza, izdelava ekološke igrače

 

ODRSKI NASTOPI
14:00-14.30 dom F. Bergelja: žoga band
14:30-15:00 Varnost v prometu: podelitev nagrad; LUJ likovni natečaj: podelitev nagrad
15:00-15:30 glasbeni nastop: David LUJ, SGTŠ
15:30-16:00 plesni nastop Line Dance, glasbeni nastop Gimnazija
16:00-16:30 glasbena šola
16:30-17:00 prikaz reševanja s psi
17:00-17:30 folklorni nastop Vrtec in plesni nastop: Moj klub

 

SPREMLJAJOČE DEJAVNOSTI

 • SGTŠ: šmorn in koktejli
 • RAGOR: Delavska malca - street food
 • JEDRCE – peka palačink
 • GARS, POLICIJA – ogled vozil
 • JUMCAR – poligon vožnje
 • LJUDJE SVETA – fotografska razstava
 • KNJIŽNICA – izmenjevalnica knjig
 • TRANSVERZALA ZNANJA – zbiranje žigov
 • EGSŠ – video in foto zapis dogajanja

Uporabne povezave