Zdravstvo in socialna varnost

Reintegracijski center – Fundacija Vincenca Drakslerja

V Domu Vincenca Drakslerja deluje program Reintegracijski center, ki ga izvaja Center za socialno delo Kranj. Program posameznikom in posameznicam nudi pomoč pri socialni rehabilitaciji oziroma ponovni vključitvi v primarno okolje ter kot takšen šteje za ključni del obravnave zasvojenosti od psihoaktivnih substanc. V sklopu individualne in skupinske obravnave nudi pomoč pri vedenjskih težavah, pri zastavljanju ciljev in evalvaciji le-teh ter pomoč pri vzpostavljanju odnosov z bližnjimi kot tudi vzpostavljanju nove socialne mreže.

Tako poleg individualne in skupinske obravnave izvajamo tudi skupnostno delo (razne prostovoljne akcije), ki pomagajo pri destigmatizaciji uporabnikov in osveščenosti širše javnosti.


V prvi vrsti je program namenjen (o)zdravljenim odvisnikom po končani obravnavi znotraj terapevtskih skupnosti in komun. Sekundarno je program namenjen uporabnikovim najbližjim osebam, ki so eden od najpomembnejših mostov do njegovega »normalnega« življenja znotraj družbe.

Osnovni cilji programa so človeku ponuditi oporo pri urejanju odnosov z najbližjimi, oporo pri iskanju zaposlitve in nadaljevanju šolanja ter pomoč pri iskanju stanovanja. Oseba je deležna tako individualne in skupinske obravnave ter aktivna v športnih, kulturno-umetniških, računalniških, duhovnih in drugih delavnicah. Tako s prijetnim druženjem koristno zapolnimo naš prosti čas.

Program traja šest mesecev, s tem da se lahko bivanje podaljša za nadaljnje tri mesece. Po končanem bivanju v reintegracijskem centru se oseba vključi v izvenbivalni del (namenjen je opori osebi, potem ko zaživi samostojno življenje), ki traja šest mesecev. Ob koncu oseba svečano prejme potrdilo o uspešno opravljenem programu, kar je dobra popotnica za naprej.

Program je brezplačen (bivanje in storitev) oz. se plačuje iz naslova denarne socialne pomoči.

Več informacij je na voljo na:

Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike SO.P., Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Telefon: +386 (0)4 255 12 18
E-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Spletna stran: http://omamljen.lytee.com