Kontakti občinske uprave

Oddelek za finance, plan in analize

vodenje knjige prejetih računov, podračunov EZR, analitične evidence osnovnih sredstev in drobnega inventarja, obračun sejnin in drugih stroškov dela
Address:
Cesta železarjev 6 4270 Jesenice pisarna: 1. nad/ 13
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
04 5869 295
http://www.jesenice.si
Download information as: vCard
Send an Email. All fields with an asterisk (*) are required.