Podžupana

Aug 2019 30

Prvi šolski dan

Dragi učenci, spoštovani starši,

upam, da ste lepo preživeli zaslužene poletne počitnice, doživeli veliko nepozabnih trenutkov in si nabrali ogromno energije za novo šolsko leto. Prvi šolski dan je vedno poseben ter vznemirljiv predvsem za tiste otroke, ki v šolo vstopajo prvič, saj kot prvošolčki začenjajo z novim življenjskim obdobjem. Zato naj bo ta dan za vedno lepo zapisan v spominu.

Leta 1991 je več kot 90 % učencev v šolo hodilo ali kolesarilo. Danes pride v šolo peš ali s kolesom le še približno četrtina učencev. Za obdobje, krajše od tridesetih let, je to ogromna sprememba. Osnovne šole in vrtci so za večino od nas dovolj blizu in peš dosegljivi v 15 minutah. Če starši otroke vozite v šolo, za to porabite kar veliko časa. Ker se šola za vse začne ob istem času, to povzroči nevzdržno gnečo avtomobilov okrog šole ter posledično povečano razdražljivost vas, voznikov oziroma staršev. Avtomobili, ki vozijo ob šoli, ogrožajo naše najmlajše – več kot je avtomobilov, bolj so ogroženi. Zgoščenost osebnih vozil v neposredni bližini šole zmanjšuje varnost šolskih poti ter ogroža tako otroke, ki izstopajo iz osebnih vozil, kot tudi otroke, ki v šolo pešačijo ali se peljejo s kolesom.

Želja in tudi prioriteta Občine Jesenice je, da zaradi zagotavljanje varnega, srečnega in brezskrbnega prostora v okolici šol le-te vrnemo nazaj našim otrokom. Z vračanjem nekdanjega obsega varne šolske okolice hkrati odvračamo uporabo osebnega vozila za prevoz v šolo ter zmanjšujemo možnost parkiranja osebam, za katere šola ni končna destinacija, temveč zgolj iščejo parkirni prostor. S tem bomo tudi naše otroke spodbudili k hitrejši samostojnosti, saj bodo lažje sami prišli v šolo, hkrati pa bo celotna okolica postala prijetnejša za igro, pešačenje ali kolesarjenje. Naj ima brezskrbna igra in varnost naših otrok vsakokrat prednost pred udobjem voznikov! In to so lahko naši skupni ukrepi, s katerimi bi povsem brezplačno prispevali k občutno višji kakovosti življenja v našem kraju.

Dragi starši,

za varnost otrok in mladostnikov v prometu moramo prispevati vsi, zato vas vljudno naprošam, da si zjutraj vzamete nekaj minut več in v šole pridete peš, s kolesi ali z javnim prevozom. Na tem mestu še posebej apeliram na starše otrok, ki bodo obiskovali Osnovno šolo Toneta Čufarja. Zaradi celovite energetske sanacije stavbe in aktivnega delovišča je namreč tam zaradi zagotavljanja varnosti gibanje omejeno. Prosimo za strpnost ter za upoštevanje navodil na opozorilnih tablah, tam prisotnih občinskih redarjev ter policistov. Prepričan sem, da lahko le s skupnimi močmi dosežemo več ter z našimi lastnimi dejanji najmlajšim ponudimo možnost prostora za brezskrbno in, kar je najbolj pomembno, varno gibanje.

Želim vam uspešen in vesel začetek novega šolskega leta

Read 1659 times
Miha Rebolj

Podžupan opravlja naloge, predstavlja in zastopa Občino po pooblastilu župana; iz delovnega področja družbenih dejavnosti pokriva področje športa; pokriva področja gospodarstva, okolja in prostora, komunalne dejavnosti ter opravlja druge naloge po odredbi župana, skladno z danimi pooblastili; gospodari s premoženjem občine v okviru pooblastil kot dober gospodar v okviru opredeljenega področja dela; usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave na področju gospodarjenja s stavbnimi zemljišči; predstavlja in zastopa Občino pri aktivnostih, povezanih s področjem gospodarjenja s stavbnimi zemljišči; prisostvuje sejam odborov za gospodarstvo, finance in prostor; prisostvuje na prireditvah in drugih dogodkih (npr. športnih, kultrunih).

Ostale informacije.

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.