Podžupana

Miha Rebolj

Miha Rebolj

Podžupan opravlja naloge, predstavlja in zastopa Občino po pooblastilu župana; iz delovnega področja družbenih dejavnosti pokriva področje športa; pokriva področja gospodarstva, okolja in prostora, komunalne dejavnosti ter opravlja druge naloge po odredbi župana, skladno z danimi pooblastili; gospodari s premoženjem občine v okviru pooblastil kot dober gospodar v okviru opredeljenega področja dela; usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave na področju gospodarjenja s stavbnimi zemljišči; predstavlja in zastopa Občino pri aktivnostih, povezanih s področjem gospodarjenja s stavbnimi zemljišči; prisostvuje sejam odborov za gospodarstvo, finance in prostor; prisostvuje na prireditvah in drugih dogodkih (npr. športnih, kultrunih).

Ostale informacije.

Dragi učenci, spoštovani starši,

upam, da ste lepo preživeli zaslužene poletne počitnice, doživeli veliko nepozabnih trenutkov in si nabrali ogromno energije za novo šolsko leto. Prvi šolski dan je vedno poseben ter vznemirljiv predvsem za tiste otroke, ki v šolo vstopajo prvič, saj kot prvošolčki začenjajo z novim življenjskim obdobjem. Zato naj bo ta dan za vedno lepo zapisan v spominu.

Naloge podžupana

Podžupan opravlja naslednje naloge:

  • predstavlja in zastopa Občino po pooblastilu župana
  • iz delovnega področja družbenih dejavnosti pokriva področje športa
  • pokriva področja gospodarstva, okolja in prostora, komunalne dejavnosti ter opravlja druge naloge po odredbi župana, skladno z danimi pooblastili
  • gospodari s premoženjem občine v okviru pooblastil kot dober gospodar v okviru opredeljenega področja dela
  • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave na področju gospodarjenja s stavbnimi zemljišči
  • predstavlja in zastopa Občino pri aktivnostih, povezanih s področjem gospodarjenja s stavbnimi zemljišči
  • prisostvuje sejam odborov za gospodarstvo, finance in prostor
  • prisostvuje na prireditvah in drugih dogodkih (npr. športnih, kultrunih)
Kontakt
Telefon: 04 5869 241
E-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ostale informacije

Naslov: Cesta železarjev 6 4270 Jesenice pisarna: 1. nad/ 7
Izobrazba: diplomirani ekonomist
Politična stranka: SMC - Stranka modernega centra
Leto rojstva:     1977