Skok na osrednjo vsebino

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

Obnova objekta Ruardova graščina

Na Gorenjskem že od 1. januarja 2013 deluje informacijska točka Evropske unije Europe Direct Gorenjska (EDIC) v partnerskem delovanju organizacij BSC Kranj, d.o.o., Razvojna agencija Zgornje Gorenjske ter Razvojna agencija Sora, d.o.o. Informacijska točka deluje kot podaljšana roka Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

Projekt Nomen vulgare se bliža koncu, zato je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske vzpostavila spletni leksikon hišnih imen Gorenjske,  s katerim smo poskrbeli, da je dostop do bogate zbirke hišnih imen omogočen vsakomur.

V spletnem leksikonu smo zbrali preko 5200 hišnih imen in z njimi povezanih podatkov, ki ustvarjajo zanimivo raziskovalno bazo tako za strokovnjake kot tudi za slehernega obiskovalca spletne strani. Iskanje je omogočeno z vpisom hišnega imena, lokacijsko poizvedbo po naselju ali opredelitvijo izvora imena. Ker je spletna stran namenjena tako bogatitvi zbirke hišnih imen na Gorenjskem kot tudi izven nje, lahko tudi sami prispevate k ohranjanju te zvrsti nesnovne kulturne dediščine. Svoj prispevek lahko posredujete preko spletnega obrazca v obliki posredovanja dodatnih informacij o hišnem imenu, ki je v leksikon že vpisano, ali v obliki predloga za vpis novega hišnega imena. V spletno bazo lahko vključite tudi fotografije vaše domačije.

Poleg omenjenega si na spletnem portalu www.hisnaimena.si lahko preberete več o hišnih imenih in samem projektu ter pregledate digitalno zbirko knjižic, kjer so zbrana vsa hišna imena za posamezno območje. Na spletni strani lahko sledite tudi novicam povezanim s zbiranjem hišnih imen.

Projekt poteka v občinah Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica in Šenčur, v prejšnjih letih pa je bilo zbiranje že zaključeno v občini Žirovnica. Poteka v okviru Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica in je sofinanciran s strani Evropske unije in Ministrstva za kmetijstvo in okolje preko programa LEADER.

Klemen Klinar
Višji področni svetovalec III
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice
tel.: +386 4 581 34 16
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske že dvanajsto leto zapored koordinira projekt podjetniških krožkov na osnovnih šolah Zgornje Gorenjske.

V šolskem letu 2012/2013 so v okviru projekta sodelovali učenci 8 osnovnih šol Zgornje Gorenjske, in sicer:

 • Občina Jesenice - OŠ Toneta Čufarja in OŠ Prežihovega Voranca (mentorica Nika Čebulj), OŠ Koroška Bela (mentorica Tjaša Ropret) 
 • Občina Bled - OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled (mentorica Špela Lotrič)
 • Občina Kranjska Gora - OŠ 16.decembra Mojstrana (mentorica Verena Zorenč), OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora (mentor Aljoša Žnidar)
 • Občina Radovljica – OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica (mentorica Anja Kopina)
 • Občina Gorje – OŠ Gorje (Tjaša Ropret)

Spodbujanju podjetništva se v današnjem času posveča vse več pozornosti. Da se to lahko dogaja že v mladih, osnovnošolskih letih, so dokaz mladi nadobudni udeleženci podjetniških krožkov, ki vas v četrtek, 13. junija 2013 ob 17. uri, vljudno vabijo na OSNOVNOŠOLSKI PODJETNIŠKI FORUM, ki bo v banketni dvorani Kolpern na Stari Savi.

Osnovnošolski podjetniški forum predstavlja zaključek projekta, kjer bodo mladi podjetniki predstavili svoje poslovne ideje in poslovne načrte, ki so pridno nastajali tekom šolskega leta.

Z obiskom foruma boste mlade podjetnike lahko spodbudili k nadaljnjemu podjetniškemu razmišljanju in širjenju podjetniških idej.

Še enkrat vljudno vabljeni, da se nam pridružite.

Hermina Biščević
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

Vir: http://www.ragor.si/?subpageid=382&contid=736

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj objavlja

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ENOTNIH REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM (GORENJSKA RŠS) ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2012/2013

Štipendije iz Gorenjske RŠS so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini, od šolskega/študijskega leta 2012/2013 dalje do zaključka izobraževanja po vpisanem programu, vendar najdlje do zaključka šolskega/študijskega leta 2014/2015. Dijaki in študenti, ki prejmejo kadrovsko štipendijo iz Gorenjske štipendijske sheme, se morajo po zaključenem izobraževanju, za katerega so prejemali štipendijo, zaposliti na območju gorenjske razvojne regije pri delodajalcu, ki jim je štipendijo sofinanciral, vsaj za toliko časa kot so prejemali štipendijo.

Višina štipendije se določa skladno z 28. členom Pravilnika RŠS, in sicer jo poleg osnove sestavljata tudi uspešnost pri šolanju ter dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča. Polovica štipendije, vendar do največ 30 % minimalne plače, se sofinancira v razmerju: 85 % namenska sredstva EU za kohezijsko politiko in 15 %  slovenska udeležba za sofinanciranje kohezijske politike, preostala sredstva pa zagotavlja delodajalec.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, prve razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, tretje prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.

Rok za oddajo vlog je petek, 19. oktober 2012, do 14. ure. Upoštevane bodo le pravilno označene in pravočasno prispele vloge.

DOKUMENTACIJA

DODATNE INFORMACIJE

Vsa dodatna pojasnila glede razpisa štipendij RŠS lahko dobite na:
Regionalna razvojna agencija Gorenjske
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
Tel.: (04) 281 72 30, kontaktni osebi: Barbara Rupar in Janja Erjavec
Faks: (04) 281 72 49
e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Vir: http://www.bsc-kranj.si/index.php?t=razpisi&id=248

Cilj doktorskega študija računalništva in informatike na Fakulteti za računalništvo in informatiko je študente spodbuditi k inovativnem razmišljanju. Omogoča razvojno-raziskovalno delo v akademski sferi in zahtevnejši razvoj v visokotehnološki industriji ter inovativnih visokotehnoloških podjetjih.

Doktorski študij ponuja:

 • program v angleškem jeziku,
 • velik poudarek na raziskovalni dejavnosti (predavanja in vaje v prvem letu ter poudarek na raziskovanju v nadaljevanju),
 • sodelovanje na mednarodni ravni z akademskimi partnerji.

V študijskem letu 2013/2014 so razpisana tudi mesta za doktorske študente-asistente, s katerim si študentje lahko omogočijo brezplačen študij.

Z informacijami o študiju in štipendijah vas bomo seznanili na informativnem dnevu, ki bo v sredo 17. aprila 2013 ob 16. uri v predavalnici PR 2 na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Tržaška cesta 25, Ljubljana.

Več o študiju si lahko preberete na naši spletni strani.

Razpis za doktorski študij 2013/2014 je objavljen tukaj.

Rok za prijave na študij za študijsko leto 2013/14 je 30. avgust 2013.

Za dodatne informacije o vpisu smo vam na razpolago v študentskem referatu Fakultete za računalništvo in informatiko preko elektronske pošte, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

V četrtek, 7. junija 2012, je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske izvedla zaključno prireditev v okviru projekta Podjetniški krožek v osnovnih šolah: Osnovnošolski podjetniški forum. Kot prireditveni prostor so s pomočjo Občine Jesenice uporabili banketno dvorano Kolpern. Učence je na Staro Savo tako iz smeri Kranjska Gora kot iz Bohinjske Bistrice pripeljal avtobus. Ker so se zbrali že ob 16.30, so učenci najprej prejeli malico, imeli pa so tudi dovolj časa za pripravo podjetniškega kotička, za seznanjenje z ozvočenjem in za druge zadnje priprave na prireditev.

Dvorana je bila prijetno polna. Že takoj ob vhodu je obiskovalce čakal podjetniški kotiček, kjer so si lahko ogledali podjetniške načrte in se pogovorili z učenci. Prireditev, ki se je začela ob 18h, je povezovala Monika Sušanj. Ta je k uvodnemu govoru povabila mag. Steva Ščavničarja, direktorja Ragorja. Predstavitve, ki so jih skupaj z mentorji pripravili učenci podjetniških krožkov, sta s kulturno-pevskim programom popestrila otroški pevski zborček Solzice z dramsko skupino Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice. Po predstavitvah je mag. Ščavničar podelil potrdila mentoricam in 53 učencem, ki so sodelovali v vseh fazah Podjetniškega krožka (od podjetniške ideje, načrta, do izvedbe – in seveda predstavitve na Osnovnošolskem podjetniškem forumu). Ti učenci so prejeli tudi nagrado: kino vstopnico za predstavo po izbiri v kinu Planeta Tuš v Kranju. Tako učenci kot obiskovalci so bili ob koncu deležni pogostitve.

Projekt so v šolskem letu 2011/2012 sofinancirale Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora, Občina Bled, Občina Radovljica, Občina Gorje in Občina Bohinj.

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je v letu 2012 izvedla projekt Podjetniška kavica. Projekt financira pet občin in sicer: Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora, Občina Žirovnica, Občina Gorje in Občina Bohinj. Namen projekta je dvig podjetniške ozaveščenosti prebivalcev in ustvarjanje pogojev stimulativnega okolja za  podjetniško in poklicno uveljavljanje, upoštevaje specifičnih potreb ciljnih skupin in možnosti, kar bo: spodbudilo širjenje podjetniške kulture, zagotovilo večjo kvaliteto zaposlitvenih možnosti in večjo konkurenčno prednost na trgu delovne sile ter izboljšalo ekonomski položaj udeležencev.

 V okviru projekta smo izvedli 7 delavnic in sicer:

 •  Kako najti primeren kader v današnjem »tekmovalnem okolju«, 13.3.2012
 • Ustanovitev podjetja – pripravljanje poslovnega načrta, ostale podjetniške dejavnosti, 22.3.2012
 • Pridobivanje sponzorskih sredstev iz gospodarstva, 27.3.2012
 • Novi podjetniški pristopi za nove čase, 4.4.2012
 • Za podjetnike 0-3 leta; ostati s.p. ali oblikovati d.o.o.? – davčni vidik, 11.4.2012
 • Kako do boljše učinkovitosti in inovativnosti v poslovnem okolju?, 18.4.2012
 • Ogledi dobrih praks: delavnica na terenu, 11.5.2012

Poleg izvedenih delavnic smo udeležence informirali tudi o ostalih pomočeh s strani države ( skladi, razpisi, aktivnosti vstopne točke VEM, osebno dopolnilno delo kot možnost zaslužka). Na vsaki delavnic smo predstavili bilten Moj spletni priročnik, kjer so zajete vse aktualne delavnice, razpisi in seminarji po celotni Sloveniji. 

Vsem sodelujočim se ob tej priložnosti zahvaljujemo za sodelovanje.

Page 4 of 4