Skok na osrednjo vsebino

Projekti

Oct 2023 04

Optimizacija mestnega potniškega prometa v občini Jesenice

Občina izvaja postopek podelitve nove koncesije izvajanja mestnega potniškega prometa (v nadaljevanju MPP). Občinski svet je na svoji 4. redni seji dne 13. 4. 2023 sprejel nov odlok o koncesiji za opravljanje javnega mestnega prometa in posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok na območju Občine Jesenice kateri predstavlja pravno podlago za podelitev koncesije. Samo izvajanje mestnega potniškega prometa se bo izvajalo na podlagi izdelanega predloga optimizacije mestnega potniškega prometa.

Pri pripravi optimiziranega sistema MPP smo poskušali ohraniti pozitivne lastnosti obstoječega MPP in jih smiselno vključili v predlog optimizacije. Tako kot je to delno že trenutno stanje, so tudi v bodoče praktično vsi šolski prevozi del MPP. Poti predlaganih šolskih prevozov si v veliki meri delijo traso mestnega prometa zato je smiselna integracija v novi skupni sistem MPP z namenom optimizacije prevozov vseh potnikov.

Osnovni cilj optimizacije je bil znižati frekvenco na glavni osi skozi mesto, kjer je ob integraciji z medkrajevnim JPP, trenutna frekvenca zelo visoka, po drugi strani pa zagotoviti prevoze za ostala naselja zunaj glavne osi, z vsaj minimalno frekvenco tudi zunaj konic.

Na osnovi vseh izvedenih analiz mestnega potniškega prometa je pripravljen predlog linij na osi zahod - vzhod, ki predstavljajo jedro MPP in na povezavi naselij severno in južno od Jesenic (Planina pod Golico, Javorniški Rovt, Kočna/Blejska Dobrava).  Glede na to, da velik delež potnikov v MPP predstavljajo učenci osnovnih šol, je predlog prilagojen prevozom šolarjev vozačev, ki predstavljajo osnovo za vožnje v konicah, zunaj konic pa je ustrezno nadgrajen.  

Poleg tega MPP Jesenice ne moremo obravnavati neodvisno od medkrajevnega potniškega prometa, kjer je glede na poselitev in potek medkrajevnih linij smiselno, da se uporaba vozovnic mestnega prometa omogoči tudi na medkrajevnih avtobusih. V luči državne usmeritve trajnostne mobilnosti in integriranih javnih potniških storitev v skupne vozovnice, pa se v prihodnje lahko pričakuje še dodatne kombinacije in usklajenost medkrajevnega in mestnega prometa z več prevoznimi sredstvi.


4. 10. 2023 - Dopolnitev je bila izvedena pri LINIJI 1:

  • Manjše spremembe pri voznem redu šolskih prevozov zjutraj, da zagotovimo zadosten čas za start nove vožnje (relacije med Koroško Belo, Blejsko Dobravo in Kočno)
  • Prilagoditev voznega reda v času šolskih počitnic – sinhronizacija voznega reda v popoldanskem času z voznim redom v običajnih delovnih dneh (zagotovimo čas za odmor šoferjev in poenotenje voznega reda)
  • Sobotni vozni red: v dopoldanskem času dodan odmor; v popoldanskem času se uvede nedeljski režim (kombinirana vožnja)
  • Nedelje in prazniki: dodani zadnji vožnji zvečer za Blejsko Dobravo

 

Read 1408 times Last modified on Friday, 06 October 2023 12:40