Skok na osrednjo vsebino
Print this page
Nov 2017 23

Javno povabilo za podelitev priznanj župana občine Jesenice za uspehe v času šolanja

Na podlagi 9. člena Odloka o priznanjih občine Jesenice (Ur. list RS, št. 62/2016) Občina Jesenice objavlja

JAVNO POVABILO ZA PODELITEV PRIZNANJ ŽUPANA OBČINE JESENICE ZA USPEHE V ČASU ŠOLANJA

Ob prazniku občine Jesenice, 20. marca 2018, bo župan občine Jesenice podelil priznanja in nagrade odličnim dijakom srednjih šol, ki so dosegli izjemen uspeh na maturi, in odličnim študentom, ki so zaključili študij s povprečno oceno vseh letnikov študija in diplomske naloge 9,5–10.

Pogoji za dijake:

  • na javno povabilo se lahko javijo dijaki srednjih šol, ki imajo stalno prebivališče v občini Jesenice in so v šolskem letu 2016/2017 dosegli izjemen uspeh na maturi (zlati maturanti),
  • vlogi je treba kot dokazilo priložiti fotokopijo maturitetnega spričevala.

Pogoji za študente:

  • na javno povabilo se lahko javijo študentje, ki imajo stalno prebivališče v občini Jesenice in so v študijskem letu 2016/2017 zaključili študij s povprečno oceno vseh letnikov študija in diplomske naloge 9,5–10,
  • vlogi je treba kot dokazilo priložiti potrdilo o opravljenih izpitih z izračunano povprečno oceno vseh letnikov študija, potrjeno od visokošolske organizacije oz. fakultete, s potrdilom o opravljeni diplomski nalogi, iz katerega je razvidna dosežena ocena diplomskega dela.

Kandidati naj pisne vloge, skupaj s svojimi kontaktnimi podatki in zgoraj navedeno dokumentacijo, posredujejo do petka, 22. 12. 2017, v zaprti ovojnici na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, s pripisom: «PODELITEV PRIZNANJ ZA USPEHE V ČASU ŠOLANJA«.

Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite pri Ines Dvoršak na telefonski številki 04 5869 234 ali na elektronskem naslovu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Številka:  094-4/2017

ŽUPAN

Tomaž Tom MENCINGER, l.r.

Read 2052 times Last modified on Tuesday, 16 January 2018 15:28