Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

Feb 2019 22

Javni poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnike Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice

Številka:  014-9/2019

 

Na podlagi 74. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Ur. list RS, št. 2/2016) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

 

JAVNI POZIV

za evidentiranje kandidatov za predstavnike Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu občine Jesenice poziva člane občinskega sveta, politične stranke in širšo zainteresirano javnost v občini Jesenice k podaji predlogov za imenovanje treh (3) predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice.

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice Svet javnega zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, en predstavnik zaposlenih v zavodu in en predstavnik uporabnikov. Mandat članov sveta zavoda traja 5 let in so po poteku mandata lahko ponovno imenovani.

Predlog kandidature mora biti sestavljen v pisni obliki (obrazec je priloga javnega poziva) in mora vsebovati:

  • navedbo predlagatelja kandidature in njegov podpis
  • navedbo funkcije oziroma organa, na katerega se nanaša predlog kandidature
  • osebne podatke predlaganega kandidata
  • podatke o strokovni izobrazbi in zaposlitvi kandidata
  • podpisano soglasje predlaganega kandidata
  • soglasje o uporabi osebnih podatkov kandidata (priloga 1) ter
  • obrazložitev in utemeljitev predloga (priloga 2).

Rok za oddajo predlogov je do vključno ponedeljka, 25. 3. 2019.

Predloge posredujte na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ali na e-naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., s pripisom »Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice«.

Kontaktna oseba za javni poziv je Mojca Levstik, e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. št.: (04) 586 92 33.

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Vera PINTAR, l.r.

Read 1654 times Last modified on Thursday, 04 April 2019 15:54

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave