Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

Mar 2019 04

Javni poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnike Občine Jesenice v Svet zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

Številka:  014-21/2019

 

Na podlagi 74. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Ur. list RS, št. 2/2016) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

 

JAVNI POZIV

za evidentiranje kandidatov za predstavnika Občine Jesenice v Svet zavoda
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu občine Jesenice poziva člane občinskega sveta, politične stranke in širšo zainteresirano javnost v občini Jesenice k podaji predlogov za imenovanje enega (1) predstavnika Občine Jesenice v Svet zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske.

Na podlagi 5. člena Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Ur. list RS, št. 53/2000, 29/2005, 14/2010 in 20/2017) in 12. člena Statuta Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanoviteljev, predstavnik delavcev in predstavnik zainteresiranih organizacij. Predstavnike ustanoviteljev imenujejo občinski sveti občin ustanoviteljic. Vsak od ustanoviteljev imenuje po enega člana.

Predlog kandidature mora biti sestavljen v pisni obliki (obrazec je priloga javnega poziva) in mora vsebovati:

  • navedbo predlagatelja kandidature in njegov podpis
  • navedbo funkcije oziroma organa, na katerega se nanaša predlog kandidature
  • osebne podatke predlaganega kandidata
  • podatke o strokovni izobrazbi in zaposlitvi kandidata
  • podpisano soglasje predlaganega kandidata
  • soglasje o uporabi osebnih podatkov kandidata (priloga 1) ter
  • obrazložitev in utemeljitev predloga (priloga 2) - v obrazložitve navedite delovne izkušnje kandidata/kandidatke, poznavanje poslovanja javnega zavoda, poznavanje področne zakonodaje ter druge reference zaradi katerih je kandidat/kandidatka primeren za opravljanje funkcije v svetu zavoda.

 

Rok za oddajo predlogov je do vključno ponedeljka, 25. 3. 2019.

Predloge posredujte na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ali na e-naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., s pripisom » Predlog za imenovanje predstavnika Občine Jesenice v Svet zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske«.

Kontaktna oseba za javni poziv je Mojca Levstik, e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. št.: (04) 586 92 33.

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Vera PINTAR, l.r.

Read 1548 times Last modified on Thursday, 27 February 2020 14:05

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave