Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

Mar 2023 01

Javni poziv za evidentiranje kandidatov za koordinatorja oz. koordinatorico za enake možnosti žensk in moških v lokalnih skupnostih

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine Jesenice poziva člane Občinskega sveta, politične stranke in širšo zainteresirano javnost v občini Jesenice k podaji predlogov za imenovanje enega (1) koordinatorja oz. koordinatorice za enake možnosti žensk in moških.

Številka:             014-22/2023
Datum:               1. 3. 2023

Na podlagi 74. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Ur. list RS, št. 2/2016) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

 

JAVNI POZIV
za evidentiranje kandidatov za koordinatorja oz. koordinatorico za enake možnosti

žensk in moških v lokalnih skupnostih

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine Jesenice poziva člane Občinskega sveta, politične stranke in širšo zainteresirano javnost v občini Jesenice k podaji predlogov za imenovanje enega (1) koordinatorja oz. koordinatorice za enake možnosti žensk in moških.

Na podlagi Zakona o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02, 61/07 – ZUNEO-A, 33/16 – ZVarD in 59/19) imajo lahko samoupravne lokalne skupnosti koordinatorico oziroma koordinatorja za enake možnosti, ki sodeluje pri pripravi in izvajanju nacionalnega programa iz 15. člena zakona.

Po zakonu o enakih možnostih žensk in moških ima koordinator oz. koordinatorica predvsem naslednje naloge:

  • sodeluje pri pripravi in izvajanju nacionalnega programa za enake možnosti, ki se nanaša na lokalne skupnosti,
  • predlaga ukrepe in aktivnosti na področju ustvarjanja enakih možnosti,
  • ima svetovalno vlogo pri oblikovanju rešitev v smislu ustvarjanja enakih možnosti.

Koordinatorica oziroma koordinator za enake možnosti pri izvajanju teh nalog sodeluje z ministrstvom, pristojnim za enake možnosti.

Predlog kandidature mora biti sestavljen v pisni obliki (obrazec je priloga javnega poziva) in mora vsebovati:

  • navedbo predlagatelja kandidature in njegov podpis
  • navedbo funkcije oziroma organa, na katerega se nanaša predlog kandidature
  • osebne podatke predlaganega kandidata
  • podatke o strokovni izobrazbi in zaposlitvi kandidata
  • podpisano soglasje predlaganega kandidata
  • soglasje o uporabi osebnih podatkov kandidata (priloga 1)
  • obrazložitev in utemeljitev predloga (priloga 2) - v obrazložitvi navedite delovne izkušnje kandidata/kandidatke, poznavanje poslovanja javnega zavoda, poznavanje področne zakonodaje ter druge reference zaradi katerih je kandidat/kandidatka primeren za opravljanje funkcije v svetu zavoda.

 

Kandidati bodo povabljeni na kratko osebno predstavitev na sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Rok za oddajo predlogov je do vključno ponedeljka, 13. 3. 2023.

Predloge posredujte na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ali na e-naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., s pripisom »Predlog za imenovanje koordinatorja oz. koordinatorice za enake možnosti žensk in moških.«

Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 5869 200 ali po elektronski pošti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Read 295 times Last modified on Tuesday, 14 March 2023 15:23

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave