Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

Feb 2024 22

Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt gradnja garažne hiše z dodatnim programom

Predmet javnega poziva promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo JZP je projektiranje ter gradnja objekta garažne hiše z dodatnim programom in predstavitev modela upravljanja objekta.

Občina Jesenice poziva vse zainteresirane pravne osebe k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno - zasebnega partnerstva za izvedbo projekta gradnje garažne hiše z dodatnim programom.

V okviru izvedbe JZP je predvideno:

  • projektiranje objekta z dodatnimi programi
  • gradnja objekta
  • model upravljanja garažne hiše.

Občina Jesenice razpolaga z Idejno zasnovo objekta: »Ureditev objekta garažne hiše z dodatnim programom, št. PR663-CE-IZP, januar 2024«, ki ga je izdelala Provia d.o.o., Kranjska cesta 24, Naklo.

PREDMET JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo JZP je projektiranje ter gradnja objekta garažne hiše z dodatnim programom in predstavitev modela upravljanja objekta.

Gradnja garažne hiše je predvidena na nepremičninah z ID znakom: parcela 2175 353/1, parcela 2175 355/1, parcela 2175 350/1, parcela 2175 348/6 in parcela 2175 351/2. Priključek na javno cesto pa poteka preko nepremičnin z ID znakom: parcela 2175 306 in 353/3. Vse nepremične, razen nepremičnine z ID znakom: parcela 2175 351/2 (zasebna last), so po stanju informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v lasti Občine Jesenice.

Projekt gradnje garažne hiše z dodatnim programom sloni na čim večji optimizaciji sistema ureditve parkiranja na območju v zaledju Ceste maršala Tita, ter maksimalni izkoriščenosti zemljišča.

Gabarit objekta obsega najmanj 2 kletni etaži, pritličje in dve nadstropji 2K+P+2N). Možna je izvedba 3. kletne etaže.

  • V 3. in 2. kletni etaži je program izključno namenjen parkiranju.
  • V 1. kletni etaži se zaradi padca terena na vzhodnem delu lahko umesti gostinski program, v večjem delu etaže pa parkiranje.
  • Pritličje: željeno je, da se v vzhodnem delu pritličja umesti javni program: npr. knjižnica, z manjšim vstopnim predprostorom (opcijsko lahko drug javni program npr. poslovni prostori za potrebe javnih služb). Pretežno se pritličje nameni za parkiranje. Pritličje se delno nameni tudi za parkiranje v smislu trajnostne mobilnosti (kolesarnice, polnilna mesta za elektromobilnost, hramba skirojev).
  • Enako se ponovi v prvem nadstropju.
  • Drugo nadstropje je v celoti namenjeno programu knjižnice (opcijsko lahko drug javni program npr. poslovni prostori za potrebe javnih služb). Ne glede na navedeno je možna izvedba štirih nadstropij (2K+P+4N), s tem da je večji del pritličja namenjen parkiranju (delno tudi v smislu trajnostne mobilnosti). Enako se ponovi v prvem, drugem in tretjem nadstropju. Četrto zadnje nadstropje pa je v celoti namenjeno programu knjižnice (opcijsko lahko drug javni program npr. poslovni prostori za potrebe javnih služb). Pri navedeni opciji se lahko zaradi velikosti gabarita objekta v primerjavi s sosednjimi stanovanjskimi stavbami pojavi težava zagotovitve zahtevane osvetljenosti sosednjih stavb.

Ne glede na navedeno je možna izvedba štirih nadstropij (2K+P+4N), s tem da je večji del pritličja namenjen parkiranju (delno tudi v smislu trajnostne mobilnosti). Enako se ponovi v prvem, drugem in tretjem nadstropju. Četrto zadnje nadstropje pa je v celoti namenjeno programu knjižnice (opcijsko lahko drug javni program npr. poslovni prostori za potrebe javnih služb). Pri navedeni opciji se lahko zaradi velikosti gabarita objekta v primerjavi s sosednjimi stanovanjskimi stavbami pojavi težava zagotovitve zahtevane osvetljenosti sosednjih stavb.

IZHODIŠČA IN CILJI JAVNEGA PARTNERJA

Izhodišče javnega partnerja pri navedenem projektu je iskanje zasebnega partnerja, ki bi z izvedbo JZP so/financiral in zgradil garažno hišo z dodatnim programom, s čimer bi v upravljanje in trženje za določen čas prevzel garažne prostore (oddaja v najem-pobiranje parkirnine) ter gostinski del, upravljanje prostorov namenjenih knjižnici ali drugemu javnemu programu pa bi prevzel javni partner.

Izhodišče je informativne narave in ga potencialni promotorji lahko prilagodijo svojim videnjem projekta. Prav tako je dodatni program informativne narave, potencialni promotorji lahko predlagajo drug program, ki pa mora zadostiti javnim potrebam (npr. poslovni prostori za potrebe javnih služb).

OBJAVA JAVNEGA POZIVA

Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za JZP za projekt gradnje objekta garažne hiše z dodatnim programom je objavljen na spletni strani javnega partnerja Občine Jesenice in sicer na naslovu https://www.jesenice.si/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave/javne-objave.

DODATNA POJASNILA

Pristojna oseba za dajanje informacij je mag. Valentina Gorišek, vodja Oddelka za okolje in prostor. Vsa vprašanja postavljajo zainteresirane osebe pisno, po pošti ali na e-naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Vprašanja lahko zainteresirane osebe postavljajo najkasneje do vključno petka 15. marca 2024. Pojasnila bodo objavljena na spletni strani javnega partnerja.

Št.: 023-2/2024


Več o javnem pozivu v priloženem dokumentu.

Read 1149 times Last modified on Thursday, 22 February 2024 12:18

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave