Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

May 2024 27

Obvestilo o zapori ceste »Prihodi« Featured

Vložniku prošnje, podjetju vlogo VGP d.d., Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj, se izda dovoljenje za

popolno zaporo občinske ceste, in sicer zaradi gradnje javne fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda in ostale infrastrukture.

Popolna zapora se dovoli: od 27. 5. 2024 do 30. 10. 2024 neprekinjeno med 00.00 in 24.00,

Na cestah oz. zemljiščih:

  1. na delu kategorizirane ceste št.: 652361, (del zemljišča s parc. št. 114, k. o. 2637 – Prihodi), ki v naravi predstavlja cesto od stavbe Zgornji Plavž 5 in 6, 7, 10 in 8 do 8a;
  2. na delu kategorizirane ceste št.: 654031, (del zemljišča s parc. št.: 527/82, k. o. 2637 – Prihodi), ki v naravi predstavlja cesto cca. 30m od stavbe Zgornji Plavž 9a proti stavbi Zgornji Plavž 14;
  3. na občinski parceli št. 527/93, k. o. 2637 (Prihodi), ki v naravi predstavlja dovoz do stavbe Zgornji Plavž 11a (do vključno stavbe s št. 397, k. o. 2637 – Prihodi;
Read 140 times Last modified on Tuesday, 21 May 2024 16:01

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave