Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

May 2024 28

Obvestilo o uporabi javne površine za postavitev stojnice Featured

Podjetju Fresh Funky, Patricija Pavlič s. p., Cesta C. Tavčarja 3B, 4270 Jesenice, se dovoli

uporaba javne površine s parc. št.: 936/1, k.o. 2175, ki v naravi predstavlja Trg Toneta Čufarja,

za namen postavitve premične stojnice za prodajo blaga,

in sicer vsak torek od 28. 5. 2024 do 30. 9. 2024 med 16. in 18. uro.

Read 209 times Last modified on Friday, 31 May 2024 13:49

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave