Skok na osrednjo vsebino
Print this page
Jan 2019 21

Javni razpis za dodelitev sredstev za programe in projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2019

Na podlagi 8. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja kulturne dejavnosti (Ur. list RS, št. 84/2012), objavljam naslednji

 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA PROGRAME IN PROJEKTE S PODROČJA LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V LETU 2019

Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva:

  • sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljskih kulturnih društev in zveze kulturnih društev v občini Jesenice v letu 2019.
  • sofinanciranje kulturnih projektov kot posamična dejavnost kulturnih izvajalcev za področje gledališča, glasbe, folklore, plesa, filma in videa, likovne dejavnosti, literarne dejavnosti oz. druge dejavnosti na področju kulture, s ciljem razvijanja in spodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Jesenice v letu 2019.

Vlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta oz. programa na javni razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:

  • v celoti izpolnjen prijavni obrazec z vsemipodpisanimi in žigosanimi izjavami in
  • obvezne priloge in dokazila, ki so navedeni v prijavnem obrazcu.

 

VIII. Oblika, rok in način oddaje prijav

 

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje do vključno torka, 19.2.2019.

Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici na kateri mora biti:

  • za LK1 - LJUBITELJSKI KULTURNI PROGRAMI navedeno naslednje besedilo:

"Javni razpis za dodelitev sredstev za PROGRAME – LK1 s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2019 – sklic 410-6/2019 - ne odpiraj!".  

Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

 

Več o razpisu in razpisni dokumentaciji, si preberite v spodnjih priloženih dokumentih.

Additional Info

  • Veljavno od: 21.1.2019
  • Veljavno do: 19.2.2019
Read 1978 times Last modified on Thursday, 13 February 2020 10:29