Skok na osrednjo vsebino
Print this page
Jan 2019 30

Javni poziv za izvedbo javnega kulturnega programa pihalnega orkestra, ki ga bo v letu 2019 sofinancirala Občina Jesenice

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 96/2002 s sprem.), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/2010 in 62/2016), Lokalnega programa za kulturo občine Jesenice 2017 – 2020 (sprejet na 16. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice dne 27.10.2016), Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2019 (Ur. list RS, št. 66/2018) ter Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2019 (sprejet na 24. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice dne 27.9.2018), objavljam naslednji

 

JAVNI POZIV ZA IZVEDBO JAVNEGA KULTURNEGA PROGRAMA PIHALNEGA ORKESTRA, KI GA BO V LETU 2019 SOFINANCIRALA OBČINA JESENICE

I.    Naročnik javnega poziva:

Naročnik javnega poziva je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II.   Predmet in namen javnega poziva:

Predmet poziva je sofinanciranje javnega kulturnega programa pihalnega orkestra v letu 2019, ki ga izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem interesu Občine Jesenice, opredeljenim v Lokalnem programu za kulturo občine Jesenice 2017 – 2020.

 

Programski poziv je namenjen sofinanciranju javnega kulturnega programa, ki bo izveden strokovno, uspešno ter bo javno dostopen in bo zasledoval cilje kulturne politike lokalne skupnosti oz. uresničevanju ukrepov iz Novelacije Občinskega razvojnega programa občine Jesenice 2011 – 2025.

VIII. Razpisni rok:

Javni poziv se prične v sredo, 30.1.2019 in se zaključi v petek, 1.3.2019 (opomba: trajanje najmanj 30 dni) oziroma s porabo sredstev. Vloge bodo v okviru tega roka obravnavane po času prispetja.

 

Več informacij v priloženi razpisni dokumentaciji.

Additional Info

  • Veljavno od: 30.1.2019
  • Veljavno do: 1.3.2019
Read 1663 times Last modified on Tuesday, 14 May 2019 11:37