Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

May 2023 19

Razpis za podelitev priznanj KS Plavž 2023

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI PLAVŽ
Tavčarjeva 3/b, 4270 JESENICE

Na podlagi 4. člena Pravilnika o načinu delovanja krajevne skupnosti z dne 8. 12. 2014, objavlja Svet krajevne skupnosti

R  A  Z  P  I  S
za podelitev priznanj KS PLAVŽ

I. Priznanja se podeljujejo krajanom KS Plavž:

  • Za uspešno delo, ki je pomembno prispevalo k razvoju, ugledu in sožitju v krajevni skupnosti,
  • za vsestransko pomoč pri izvedbah planiranih aktivnosti v krajevni skupnosti.

II. Predloge za priznanje na območju krajevne skupnosti lahko pošljejo:

  • Fizične osebe
  • Organizacije
  • Javni zavodi
  • Društva

Pisni predlog mora vsebovati utemeljitev ter točne podatke predlaganega kandidata.

III. Razpis traja od dneva objave, od 19. 5. 2023 do 2. 6. 2023

Priznanja bodo podeljena na prireditvi v počastitev praznika KS Plavž.

IV. Kraj in izvedba odpiranja prijav na razpis:

Predloge za priznanja pošljejo predlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Krajevna skupnost Plavž, Komisija za podelitev priznanj, Tavčarjeva 3/b, 4270  Jesenice, do vključno 2. 6. 2023. Zapečatene kuverte morajo biti označene “Ne odpiraj - priznanje KS za leto 2023”

Odpiranje prispelih vlog  bo v sredo, dne 7. 6. 2023 na sedežu krajevne skupnosti .

Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne vloge bo komisija zavrgla.

Additional Info

  • Veljavno od: 19. 5. 2023
  • Veljavno do: 2. 6. 2023
Read 341 times Last modified on Wednesday, 22 May 2024 14:57

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave