Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

Za Javni razpis o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za turistične prireditve v občini Jesenice 2024 št. 322-28/2023  (v nadaljevanju javni razpis), ki je bil dne 27.12.2023 objavljen na spletni strani www.jesenice.si, objavljamo dopolnitev in spremembi razpisne dokumentacije. 

Predmet dodeljevanja sredstev javnega razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev, ki izpolnjujejo pogoje, da dopolnjujejo turistično ponudbo ter pospešujejo turistično promocijo na območju občine Jesenice na lokalni in širši ravni, so namenjene širšemu krogu udeležencev, neposredno ali posredno prispevajo k doseganju ciljev Strategije razvoja turizma v Občini Jesenice, spodbujajo lokalno prebivalstvo za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma, imajo neprofitni značaj, kar pomeni, da v finančni konstrukciji stroškov in virov financiranja prireditve ne izkazujejo dobička ali presežka prihodkov nad odhodki prireditve, so brezplačne za obiskovalce (npr. brez vstopnine, kotizacije, obveznih prispevkov za sodelovanje, ipd.), ki niso tekmovalnega značaja, izvajajo se v objektih, na javnih površinah ali prireditvenih prostorih v skladu s 7. členom pravilnika.

Predmet razpisa je sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine Jesenice na lokalni in širši ravni skladno s 6. členom odloka.

Predmet razpisa je sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine Jesenice na lokalni in širši ravni skladno s 6. členom Odloka.

Na podlagi 7. člena Odloka se bo v okviru sredstev občinskega proračuna sofinancirala priprava in izvedba naslednjih ene zvrsti turistične prireditve in sicer, večdnevnega festivala.

 Predmet razpisa je sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine Jesenice na lokalni in širši ravni skladno s 6. členom Odloka.

Za Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice v letu 2021 št. 322-1/2021 (v nadaljevanju javni razpis), ki je bil dne 1. 3. 2021 objavljen na spletni strani www.jesenice.si, objavljamo spremembo razpisne dokumentacije, ki se nanaša na podaljšanje roka za oddajo vlog.

Rok za oddajo vlog na javni razpis se podaljša do četrtka, 22. aprila 2021.


Povezava do objave javnega razpisa: https://www.jesenice.si/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave/javni-razpisi/item/21776-jr-turisticne-prireditve-2021

Slovenska turistična organizacija je objavila javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020, namenjen turističnim podjetjem.

Javno naročilo Ureditev Gorsko kolesarskega centra Pristava, GOI dela – Projekt Alpe Adria Karavanke/Karawanken je objavljen na Portalu javnih naročil, Oznaka naročila je JN006033/2018-W01.
Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=272925 in v sistemu e-JN.

Dokument Strokovno svetovanje za ureditev Gorsko kolesarskega centra Pristava je objavljen na povezavi: http://www.jesenice.si/pomembni-projekti/item/17081-alpe-adria-regija-dozivetij

Opis javnega naročila

Predmet javnega naročila je ureditev Gorsko kolesarskega centra Pristava, in sicer gradbeno obrtniška in instalacijska dela v okviru Projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken.

Način odpiranja ponudb

Datum in ura: 24.09.2018   12:05
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Dodatne informacije

Vse dodatne informacije in dokumentacija v priloženih dokumentih.
 

Predmet razpisa je sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine Jesenice na lokalni in širši ravni skladno s 6. členom Odloka.

Predmet razpisa je sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine Jesenice na lokalni in širši ravni skladno s 6. členom Odloka.

ZAKLJUČEN

DOPOLNITEV JAVNEGA RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIPRAVE IN IZVEDBE TURISTIČNIH PRIREDITEV V OBČINI JESENICE V LETU 2012

Besedilo Javnega razpisa za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v Občini Jesenice v letu 2012, ki je bilo dne 20.01.2012 objavljeno na oglasni deski in spletni strani Občine Jesenice, se v točki II. POGOJI ZA KANDIDRANJE NA JAVNEM RAZPISU dopolni z naslednjim besedilom:

V kolikor imajo prijavitelji status društva ali neprofitne organizacije, je DDV lahko upravičen strošek. Prijavitelji, ki imajo status društva ali neprofitne organizacije, morajo prijavi predložiti tudi podpisano izjavo, da niso identificirani za namene DDV-ja in nimajo pravice odbijati vstopnega davka.

Številka: 430-7/2012-5
Datum: 01.02.2012

ZAKLJUČEN

Namen razpisa je spodbuditi spodbujati razvoj turističnih programov in ponudbe, namenjene obiskovalcem, urejanje in olepševanje krajev, spodbujanje društvene dejavnosti na področju turizma in s tem pospeševati turizem na območju občine Jesenice. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov s področja turizma, ki jih izvajajo turistična in druga društva s sedežem v občini Jesenice za leto 2012 Višina razpisanih sredstev je 7.000€.

Rok za oddajo vlog je 6.2.2012.

Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom se lahko  obrnete na Aleksandro Orel po telefonu 586 92 66 ali pa posredujete vprašanja po elektronski pošti na naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Razpisna dokumentacija je v priloženih dokumentih

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave