Register predpisov

Jun 2007 22

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov

Additional Info

Read 5808 times Last modified on Friday, 18 March 2016 12:24