Jeseniške novice

  • Drugi val epidemije na Jesenicah
  • Župan pomagal pri prevozu testov
  • »Mrlič« za nekaj ur prehitel odlok o prepovedi
  • Potep po planoti, ki Jeseničanom krade sonce
  • Sejo vodil podžupan
  • Priznanje za jeklene poligone
  • Čufarjevi dnevi bodo virtualni
  • Žalni kamni namesto sveč na grobovih

Na podlagi 8. člena Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim (Ur. list RS, št. 51/2014) sprejemam naslednji

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTNEGA UČENJA ZA MLAJŠE ODRASLE ZA LETO 2014

I.    Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II.   Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva:

Sredstva so namenjena za izvedbo projektnega učenja mladih, starih do 25 let, ki so izpadli iz rednega šolskega sistema, kar pomeni, da imajo nedokončano osnovno, poklicno ali srednjo šolo. Temeljni cilj projektnega učenja mladih je pomagati mladim pri pridobivanju izkušenj in znanja, ki bi jim omogočili uspešnost pri nadaljevanju izobraževanja ali v izbrani poklicni karieri.

Uporabne povezave