Jeseniške novice

  • Role 2 odpeljale z Jesenice
  • Jeseniški dan zdravja
  • Maj - mesec narcis
  • Kruh in svoboda
  • Nagold obiskal pobratene Jesenice
  • Ko so pred vrati rubežniki, je že prepozno
  • Žlahten organizem inštrumentov
  • Pravljični večer v šoli
Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je s sodelavci v sredo, 4. aprila, poslovala na Jesenicah. Pogovarjala se je s pobudniki oziroma pobudnicami, se srečala z županom Tomažem Tomom Mencingerjem in direktorico občinske uprave mag. Valentino Gorišek ter ugotovitve poslovanja predstavila na krajši novinarski konferenci.

Varuhinja je povedala, da se je na razgovor na Jesenicah prijavilo 20 oseb, ki so varuhinjo in njene sodelavce seznanili z različnimi žalostnimi zgodbami v zvezi z izrabo alkohola, z nasiljem in z deložacijami, govora pa je bilo tudi o splošnih socialnih vprašanjih, ki ne zahtevajo posredovanje Varuha. Povedala je tudi, da v zvezi z delom občine niso dobili nobene pobude ali pritožbe in hkrati omenila, da je vzpodbudno, da je stopnja brezposelnosti v občini Jesenice nižja od slovenskega povprečja, hkrati pa Občina veliko proračunskega denarja namenja denarni socialni pomoči, ki vsaj malo razbremeni prosilce oziroma občane, ki se znajdejo v stiski. V pogovoru z županom je varuhinja izpostavila tudi problem, s katerim jo je seznanila ena od prijavljenih oseb, in sicer nedelovanje oziroma neučinkovitost inšpekcijskih služb v zvezi z nedovoljeno predelavo izrabljenih vozil. Z županom Tomažem Tomom Mencingerjem, ki je dotični primer poznal, sta se strinjala, da gre res za pereč problem, na katerega tudi lokalna skupnost različne instance – celo Vlado – opozarja že dlje časa. Varuhinja se je seznanila z dosedanjimi napori lokalne skupnosti pri razrešitvi tega problema, hkrati pa jih – predvsem zato, ker se ne zadevajo neposredno pristojnosti lokalne skupnosti – pohvalila. Novinarsko konferenco je sklenila z ugotovitvijo, da ljudje, s katerimi se srečuje, največkrat predolgo čakajo na razrešitev svojega problema in se ne zavedajo njegove razsežnosti, dokler ni prepozno. Po njenem mnenju potrebujemo več ljudi, ki bi pomagali pomoči potrebnim ljudem, ki za pomoč ne znajo zaprositi, ne poznajo postopkov oziroma ne vedo, na koga se morajo obrniti.

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije se s poslovanjem zunaj sedeža skuša približati tistim, ki ga potrebujejo. Enkrat na mesec varuhinja s sodelavci obišče določen predel Slovenije in se pogovori z vsemi, ki ocenjujejo, da so jim kršene pravice in jim lahko Varuha pomaga. Današnje poslovanje varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer na Jesenicah je bilo četrto letos izven sedeža v Ljubljani in drugo v občini Jesenice, odkar je leta 2013 prevzela to delo (prvič je na Jesenicah poslovala leta 2013).

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer bo skupaj s sodelavci v sredo, 6. 4. 2016, poslovala v občini Jesenice. Pogovori bodo potekali v prostorih Občine Jesenice, natančneje v konferenčni in sejni sobi.

S poslovanjem zunaj sedeža se skuša Varuh človekovih pravic Republike Slovenije približati tistim, ki ga potrebujejo. Enkrat na mesec varuhinja s sodelavci obišče določen predel Slovenije in se pogovori z vsemi, ki ocenjujejo, da so jim kršene pravice in jim lahko Varuha pomaga.

Za pogovor se je treba prijaviti na brezplačno telefonsko številko 080 15 30 najkasneje do torka, 5. 4. 2016, do 12. ure. Vsak prijavljeni bo imel pol ure časa, da varuhinji ali njenim sodelavcem predstavi svoje težave ali se pogovori o že znanih težavah, ki jih je s pobudo zaupal Varuhu.

Uporabne povezave