Jeseniške novice

Podjetju Energetika –ŽJ d.o.o. Jesenice, Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice, se dovoljuje

delna zapora kategorizirane ceste št: 152041 »Cesta skozi Podmežaklo«, pri uvozu na območje SPR- SOL plin Gorenjska (kisikarna), v dolžini cca 8m in širini 0,5m (4m2),

za potrebe razkladanja AB montažnih elementov

in sicer od 28. 9. 2021 do 6. 10. 2021 med 08.00 in 14.00 uro.

Podjetju TELEG-M d.o.o., Cesta v Pečale 36, 1000 Ljubljana, se dovoljuje

delna zapora kategorizirane ceste št: 152171 »krožno križišče - Doka«, od križišča pri nadvozu do zbirnega centra Jesenice, 2x v dolžini cca 5m in širini 4m,

zaradi sanacije poškodovanih pokrovov na elektro kabelskem jašku (4kos)

in sicer 6 dni v terminu od 21. 9. 2021 do 15. 10. 2021 med 07.00 in 17.00 uro.

Zaradi težav s prašenjem makadamske ceste in neuspešnostjo dogovora z uporabniki glede njenega asfaltiranja je župan Blaž Račič s sklepom prepovedal promet na cesti od Elima proti Betonarni Sava na Hrušici za vsa motorna vozila, razen za vozila gospodarskih javnih služb, kolesarje in pešce.

Podjetju Gorenjska gradbena družba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, se dovoljuje

popolna zapora občinskih cest št: 152321 »Ulica Viktorja Kejžarja - Cesta bratov Stražišarjev« in 652161 »Cesta bratov Stražišarjev – Cesta Toneta Tomšiča«,

zaradi gradnje kanalizacijske infrastrukture Ceste bratov Stražišarjev 3. faza.

Dela se bodo izvajala v dveh etapah:

  1. od hišne številke C. bratov Stražišarjev 33, do C. bratov Stražišarjev 7, v dolžini cca 500m
  2. od hišne številke Ulica Viktorja Kejžarja 21, do C. bratov Stražišarjev 5, v dolžini cca 100m

od 31. 8. 2021do 30. 9. 2021 neprekinjeno v času med 00.00 in 24.00 uro.

Podjetju INKAING d.o.o., Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana, se z dovoljenjem št. 371-144/2021-3, z dne 16.07.2021, ki ga je izdala Komunalna direkcija Občine Jesenice, dovoli

popolna zapora občinske ceste št. 152171 »krožno križišče - Doka«, na odseku med Dinosom in Gradisom v dolžini 300m, zaradi rekonstrukcije vozišča

od 19.7.2021 do 01.10. 2021 neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

 

Podjetju VGP d.d., Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj, se dovoljuje

popolna zapora zapor cest št: 652101 »Kazina – Majolka«,652111 »Ulica Franca Benedičiča«, od križišča pri Majolki do objekta na Cesti Franca Benedičiča 2b, 652181 »Industrijska ulica«, med objektoma Industrijska ulica 8 in 14 ter 152141» Ulica Viktorja Kejžarja«, med objektoma Ulica Viktorja Kejžarja 24 in 30, po priloženem
elaboratu začasne prometne ureditve 258/21 – GGD d.d.,

zaradi rekonstrukcije cest z izgradnjo komunalne infrastrukture

od 10. 5. 2021 do 30. 9. 2021, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.
 

Podjetju VGP d.d., Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj, se dovoljuje

popolna zapora priključka ceste št: 152141»Ulica Viktorja Kejžarja«, med hišnima številkama Cesta železarjev 17 in 18 ter pločnika ob R2 0368 »Hrušica – Javornik«, pred omenjenima hišnima številkama, po priloženem elaboratu začasne prometne ureditve 235/21 – GGD d.d.,

zaradi izvedbe priklopa na kanalizacijsko omrežje oziroma kanalizacijski jašek

in sicer od 19. 4. 2021 do 15. 10. 2021, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.
 

 

  • Epidemija se vendarle počasi umirja
  • Cesta skozi Jesenice je zaprta
  • Skrivnost dobrih ajdovih krapov
  • Mlada zdravnica, ki teče v najbolj strme klance
  • Celotna graščina je okužena z lesno gobo
  • Krajani zaskrbljeni zaradi izpustov prahu
  • V knjižnicah zaradi virusa manj bralcev
  • Rdečo zvezdo je nekdo prebarval na črno

Direkcija RS za infrastrukturo začenja z rekonstrukcijo nadvoza čez železniško progo na Jesenicah. Zaradi investicije bo od 10. novembra 2020 naprej vzpostavljena popolna zapora ceste R2 na relaciji od TVD Partizan Jesenice do Gimnazije Jesenice.

Občane in občanke Jesenic obveščamo, da je ta konec tedna predvideno asfaltiranje mostu čez Jesenico na Plavžu.

V ta namen je od sobote, od 6. ure, do nedelje, do 20. ure predvidena popolna zapora magistralne ceste R2 v bližini omenjenega mostu.

Obvoz je predviden čez Cesto Franceta Prešerna (z najbližjim uvozom v križišču za Podmežaklo pri restavraciji Ejga in izvozom na križišču v neposredni bližini Splošne bolnišnice Jesenice oziroma obratno).

Uvoz in izvoz na oziroma iz Ulice Staneta Bokala bo tako v času zapore možno samo prek križišča pri Zdravstvenem domu Jesenice (v bližini bara Tačka), medtem ko bo promet prek Ceste Cirila Tavčarja potekal nemoteno, le izvoz pri slaščičarni Metuljček bo možen le z desnim zavijanjem proti Zdravstenem domu Jesenice.

Občanom in občankam se že vnaprej zahvaljujemo za razumevanje in potrpljenje.

Ta konec tedna je od sobote, od 6. ure, do nedelje, do 19. ure (oziroma do zaključka del), zaradi asfaltiranja predvidena popolna zapora magistralne ceste R2 na odseku od Zdravstvenega doma Jesenice do križišča v neposredni bližini Splošne bolnišnice Jesenice. Obvoz bo urejen s prometnimi znaki in je predviden po Cesti Franceta Prešerna.

Kakor so nam pojasnili pri Alpetourju, bo po tej cesti potekal tudi obvoz avtobusnega mestnega potniškega prometa, in sicer bo avtobus na obvoz zavil v križišču za Podmežaklo (pri restavraciji Ejga), in se na cesto R2 priključil na križišču v neposredni bližini Splošne bolnišnice Jesenice oziroma obratno. V času zapore torej ne bosta obratovali le postaji v »Centru 2« in pri Zdravstvenem domu Jesenice. Predlagamo, da za podrobnejše informacije v zvezi z mestnim potniškim prometom spremljate tudi informacije na njihovi spletni strani www.alpetour.si.

Občanom in občankam se že vnaprej zahvaljujemo za razumevanje in potrpljenje.

ENOS OTE d.o.o. občane in občanke Jesenic obvešča, da bo zaradi popravila večje okvare na vročevodnem sistemu od ponedeljka, 21. maja, do petka, 25. maja 2018, urejena delna zapora semaforiziranega križišča nasproti Integrala Jesenice – uvoz pri Delavski hranilnici. Za osebna vozila bo obvoz urejen.

Obenem bo od ponedeljka, 21. maja, do srede, 23. maja 2018, motena oziroma prekinjena dobava toplote (sanitarne tople vode) na območju mesta Jesenic od železniške postaje proti Hrušici.

 

Zahvaljujejo se za razumevanje.

Podjetje Jeko, d.o.o. obvešča, da je v nedeljo, 17. 12. 2017, med 7.00 in 11.00, predvidena popolna zapora ceste v Planino pod Golico, na odseku, ki je lokalno poznan kot pri Križu (nad Splošno bolnišnico Jesenice), in sicer zaradi odstranitve v prometni nesreči poškodovanega vozila.
 

Že vnaprej se zahvaljujejo se za razumevanje.

Na območju Pejc na Jesenicah je potrebno urediti odvajanje fekalne odpadne vode v javno kanalizacijo in zagotoviti ustrezno čiščenje. Predmet projekta, ki ga vodi Občina Jesenice, je 1. faza - odsek 1, izgradnja fekalne kanalizacije območja Na Pejcah.

Investicija bo potekala po Cesti na Golico od priključka od križišča pri Čufarju, do križišča z Murovo. Gradnja se je začela v ponedeljek 18. julija. Dolžina novozgrajenega kanala bo 102 m. Izvajalec del je Garnol d.o.o., Kranj, rok za dokončanje del je 20. avgust 2016.

V času gradnje bo polovična zapora ceste na tem območju. Občane Jesenic, ter obiskovalce in zaposlene v Zdravstvenem domu Jesenice prosimo za razumevanje.

Krajane KS Planina pod Golico in ostale občane Jesenice obveščamo, da se zaradi težav pri izdelavi pilotov dela pri investiciji Obnova ceste Belcijan-Betel začasno zaustavljajo. V ta namen je popolna zapora ceste odstranjena, na območju gradbišča pa je vzpostavljena delna zapora ceste, tako da je promet do Betela omogočen. Glede nadaljevanja del in ponovne vzpostavitve popolne zapore vas bomo pravočasno obvestili.

Uporabne povezave