Najave

  • Kopanje v ledeni vodi - ključ do zdravja
  • Postani Franc Košir za en dan
  • Gorsko kolesarski učni center Pristava
  • Po Jesenica pa kar peš
  • "Miške" odprle novo razdelilno kuhinjo
  • Zakaj je bilo treba prekuhavati vodo
  • Veliko potreb po pomoči na domu
  • Stara mama Franca na Groharjevi sliki

Občinski svet občine Jesenice je na 20. redni seji sprejel Celostno prometno strategijo, ki je strateški dokument na področju razvoja urbane mobilnosti in pomoč pri vzpostavitvi trajnostnega prometnega sistema.

 

Publikacija na spletu

Ministrstvo za infrastrukturo je Občini Jesenice podelil priznanje za sodelovanje v Evropskem tednu mobilnosti 2016.

Občina Jesenice je pristopila k izdelavi Celostne prometne strategije. Celostna prometna strategija (CPS) predstavlja strateški dokument, s katerim občina oriše učinkovito zaporedje ukrepov na področju prometa, ki ji med uresničevanjem pomagajo doseči celostne spremembe na področju potovalnih navad, urejanja prometa in javnih površin ter posledično višjo kakovost bivanja. Velik poudarek v dokumentu predstavlja trajnostna mobilnost, ki pomeni težnjo k večji uporabi okolju prijaznih prevoznih oblik, kot so npr. pešačenje, kolesarjenje in javni potniški promet, kot tudi uporaba okolju prijaznih avtomobilov.

Video s slovenskimi podnapisi, ki ga je pripravila Evropska komisija za spodbujanje trajnostne mobilnosti v okviru ETM 2016

Vir: http://www.tedenmobilnosti.si

Uporabne povezave