Najave

Sestava komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

# Naziv Funkcija
1 Vera PINTAR Predsednica
2 Boštjan ŽIGON Namestnik predsednice
3 Žarko ŠTRUMBL Član
4 Boris GRILC Član
5 Gregor ČOP Član
6 Stanko SEDLAR Član
7 Jure KRAŠOVEC Član

Zapisniki komisije v priloženih dokumentih

Sestava komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

# Naziv Funkcija
1 Boštjan Žigon Predsednik
2 Stanislav Pem Namestnik predsednika
3 Andrej Muhar Član
4 Veronika Vidmar Članica
5 Jure Krašovec Član
6 Vera Pintar Članica
7 / /

Zapisniki komisije v priloženih dokumentih

Sestava komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


Naziv Funkcija
1 Vera Pintar Predsednik
2 Boris Dolžan Namestnik predsednika
3 Ivanka Zupančič Član
4 Vinko Lavtižar Član
5 Anton Stražišar Član
6 Janko Pirc Član
7 Boštjan Žigon Član

Uporabne povezave